Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Koleji İlkokullarında‘Side to Side’, ‘Connections’ ve ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş  İngilizce eğitim programları uygulanır.
 
Sınav Koleji İlkokullarında ‘İngilizce Konuşarak Öğrenilir’ düşüncesinden hareketle anaokulundan itibaren uygulanan ‘Side to Side ‘ eğitim programı uygulanır. Bu programla İngilizce öğrenimi üzerindeki negatif tabuyu yıkılarak, öğrencilerin rahat ve doğal bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır.
 
Sınav Koleji İlkokulları İngilizce eğitimi, düşüncelerini kanıtlar göstererek, yazılı ve sözel olarak özgürce ifade edebilen, okuduğu ya da dinlediği materyallerden edindiklerini, kendi düşünceleri ile birleştirerek, İngilizce sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen, görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayları ayrıntılı şekilde anlayarak takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Sınav Koleji İlkokullarında Side to Side Eğitim Portalı son derece önemlidir. Yabancı dil öğreniminin, aynı anadili öğrenmek gibi, etkin şekilde  0-10 yaş aralığında gerçekleştiğini düşünürsek ‘ Side to Side ‘ Eğitim Portalının vazgeçilmez bir eğitim anlayışı olduğu çok daha iyi ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
‘Connections’ adı verilen bağlantı derslerinde günlük temel İngilizce eğitimi, sağlam temelli akademik İngilizce eğitimi ve öğretiminin birbirini tamamladığı bir program uygulanır.
 
İngilizce eğitim programı ile paralel bir şekilde hazırlanan ‘Outside’ online portalında, İngilizcedeki dört temel dil becerisinin ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanır.
 
Sınav Koleji İlkokulları öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.
 
SIDE TO SIDE

Sınav Koleji İlkokulları, uyguladığı ‘Side to Side’ Eğitim Portalı ile öğrencilerin İngilizceye yoğun olarak maruz kalmaları sonucunda kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini hedeflemektedir.
 
Yabancı bir dili tam olarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 400 kez tekrarlanması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ‘Side to Side’ programı çerçevesinde ilköğretim 1. 2.ve 3.sınıflardaki İngilizce eğitim programı ‘Oyun Temelli Yaklaşım’ üzerine kuruludur. İlkokul 1. sınıfta anadil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de tam zamanlı olarak derslerde bulunur. Bu şekilde İngilizce öğretimi diğer dersler ve okul yaşantısının bütünleşmesi sağlanmaktadır.
 
Side to Side Eğitim Portalı, Sınav Eğitim Kurumları İngilizce Koordinatörlüğü tarafından oluşturulmuş, ingilizce materyallerini kapsayan ve tamamı özgün içeriklerden oluşan  ingilizce eğitim portalıdır. Modern eğitim sistemlerine sahip eğitim ve öğretim faaliyetleri en üst sıralarda olan ülkelerin oluşturdukları bu trend Sınav Koleji İlkokullarında da kullanılmaktadır. Belirli aralıklarla daimi olarak güncellenen Side to Side Eğitim Portalı, geleceğin eğitim vizyonunu kucaklamayı ilke edinmiş Sınav Koleji İlkokullarında ingilizce öğrenmeyi hem kolaylaştırmakta hem de eğlenceli hale getirmektedir. Web tabanlı çalışan yazılımımız için geliştirilen eğitim neslerimizin tamamı A1-B2 Dil Pasaportu seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
 

Sınav Koleji İlkokullarında, ortaöğretim hazırlık dönemi olarak kabul edilen 4.ve 5.sınıfta ise PBL- Proje Tabanlı Eğitim sistemine geçilerek İngilizcenin hayatla bütünleşik olarak öğrenilmesini sağlamaktadır.
 
İlköğretim 1. 2. 3. ve 4. sınıfta ve ortaokul 5. sınıfı da kapsayan haftalık ders programlarının içinde yer alan 30 saatlik İngilizce dersi, ‘Tam Öğrenme Modeli’ ile gerçekleştirilir. Bu derslerin bazıları sadece İngilizce dersi, bazıları ise İngilizce ile entegre edilmiş branş dersleridir.
 
Sınav Koleji İlkokullarında, ilkokul 1. sınıftan 3. sınıfa kadar anadil ve İngilizce öğretmeni eşliğinde yapılan İngilizce eğitim- öğretim çalışmalarında 4. sınıftan itibaren branşlara ayrılma çalışmaları başlar. 4. sınıfta Sınıf Öğretmenliği görevi İngilizce Öğretmenleri ile devam eder. Anadil sınıf öğretmenleri ise yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerimizle devam etmek üzere başa dönerler.
 
Sınav Koleji İlkokullarında okuyan öğrenciler ders aralarında, yemek salonunda ya da bahçede oyun oynarken ilgili ders öğretmenleri ile İngilizce iletişim kurarlar. İngilizce öğretmenleri gün içerisinde öğrencilerle İngilizce konuşarak anlaşırlar. Böylelikle öğrenciler gün içerisindeki ders haricindeki zamanlarda da yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar ve karşıdaki öğretmenleri ile iletişim sağlayabilmek için İngilizce konuşmaları doğal olarak sağlanmış olur.
 
Sıde to Sıde Eğitim Portalı
 
CONNECTIONS

Sınav Koleji İlkokullarında, ilkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda İngilizce ve Anadil öğretmeni aynı anda sınıfta bulunurlar. Connections adı verilen İngilizce Bağlantı Dersleri,  1.- 3. Sınıflarda ana dil öğretmeni ile ortak işlenen derslerden oluşmaktadır. İngilizce Koordinatörlüğü tarafından programa entegre edilmiş bütünleşik yapıya sahip ‘Tam Öğrenme Modelli’ eğitim anlayışıyla iç içe giren Connections derslerinde, öğrencilerin günlük İngilizce faaliyetlerinden profesyonel kullanıma uygun öğrenme yolunda Anadil Programları ile paralel yapıda ilerlemektedir.
 
Sınav Koleji İngilizce Koordinatörlüğü tarafından titizlikle oluşturulan İngilizce programı, günlük temel İngilizcenin, sağlam temelli akademik İngilizce eğitimi ve öğretimi ile desteklenerek birbirini tamamladığı bir program ile verilmektedir. Üst düzey düşünme becerilerini geliştiren, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını içeren Tam Öğrenme Modeli çerçevesinde, tüm öğrenciler başarılı olma yolunda hazır hale getirilmektedir. İngilizce ve Anadil öğretmeni bu anlamda derslerde ve ders aralarında her öğrenciyle yakından ilgilenir. İngilizce öğretiminde teorik eğitimi anlayışından uzak bir program ile tasarlanan Connections Bağlantı Dersleri ile  pratik ve akademik eğitim doğal öğrenme çerçevesinde bir arada verilmektedir.
 
OUTSIDE
Sınav Koleji İngilizce Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce eğitim programımızla paralel bir şekilde hazırlanan OUTSIDE online portalında, yabancı dildeki ‘Quality English’ , ‘Starters’, ‘Movers’ ve ‘Flyers’ 4 temel dil becerisinin okul dışında, ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanmaktadır. 
 

 
İNGİLİZCE DİL YETERLİLİKLERİ

Sınav Koleji İlkokulu öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Kurum değerlendirme sınavlarının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.
 
Sınav Koleji İlkokullarında öğrenciler, kolej bünyesinde verilen özel eğitim sayesinde uluslararası yarışmalarda  başarı sertifikaları almaktadır. Öğrenciler, uluslararası yarışmalara katılarak yaptıkları çalışmalar dışında, İnteraktif İngilizce günleriyle de sene boyunca her ay farklı bir ürüne imza atarlar. 
 
OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM
 
İlkokuldan lise sona kadar eğitim hayatı sürdüren Sınav Kolej öğrencileri, “Dünya Vatandaşı” olma yolunda bir adım daha atarak güçlü bir akademik geçmişi olan Oxford Uluslararası Müfredatı (OIC-Oxford International Curriculum) ile Sınav’ın Uluslararası vizyonuna güç katmaya devam etmektedir.

Anaokulu, İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda yıllardır başarıyla uygulanmakta olan “Side to Side” Eğitim Portalı aynı şekilde devam etmektedir. OXFORD İngilizce programı okullarımızda 4. sınıftan itibaren, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında Oxford Uluslararası Müfredatına (Oxford International Curriculum) 5, 6 ve 7. sınıflarımızda da başlanmıştır. Oxford İngilizce dersinin yanında seçmeli Global Skills Projects (Küresel Beceriler) ve Wellbeing (İyi Olma Hali-Farkındalık) derslerin kazanımları İngilizce’ye entegre edilerek işlenmektedir. Öğrencilerimiz her öğretim yılının sonunda sınava girerek, uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alacaklardır.
 
​Sınav Koleji, yabancı dil öğretimini daha etkin hale getirmek için Uluslararası öğretim programları arasından; güçlü akademik geçmişi, etkin öğretim teknikleri ve en önemlisi de ulusal programımıza uyumlu özellikleriyle Oxford Uluslararası Müfredatını (OIC-Oxford International Curriculum) tercih etmektedir. 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12