Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Liseleri İngilizce Programımızla öğrencilerimizin; İngilizceyi severek öğrenmelerine, İngilizce dilini kullanırken kendilerine güvenmelerine, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine,  kültürel öğrenme yoluyla farklı kültürleri tanımalarına ve edindikleri kazanımları birer yaşam becerisine dönüştürebilmelerine olanak sağlamaları hedeflenmektedir. Ayrıca Sınav Liseleri öğrencilerimizin İngilizce dilini yetkin kullanmalarına destek olarak öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine hazırlayan, dili aktif kullanan özgüveni yüksek “Dünya İnsanları” yetiştirilmektir.
 
Sınav Liselerinde İngilizce dersleri Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre, ‘C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler’ çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir, çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir. 
 
 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak, direkt olarak bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmelerini sağlamaktır.  

OXFORD PLACEMENT

“OXFORD PLACEMENT” ile öncelikle tüm öğrencilerimizin hazır bulunuşlukları saptanmaktadır.  OXFORD PLACEMENT TEST, İngiltere merkezli ve dünyanın en büyük eğitim firması olan Oxford tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile öğrenenlerin dil becerisini hatasız ölçüp değerlendiren bir dil sınavıdır. Yapay zeka teknolojisi sayesinde sınav bitiminde sistem tarafından her bir öğrenci için objektif, net ve detaylı bir değerlendirme raporu oluşturulmaktadır. Bu rapor öğrencinin uluslararası standartlarda İngilizce dil seviyesini gösterirken aynı zamanda dil gelişiminin devam etmesi için öneriler de sunmaktadır. Oxford Placement Test (OPT) öğrencilerin eksiklerini görmek, tamamlama çalışmaları yapabilmek ve velilerimize yıl sonunda gelişimini gösterebilecek Uluslararası tanınırlığı olan bir sınavdır. 
 

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki İngilizce Programımızın bir parçası olan OPT (OXFORD PLACEMENT TEST) ölçme değerlendirme sınavı, sene başı ve sene sonunda olmak üzere iki kez online olarak uygulanmaktadır. Uluslararası yeni nesil ölçme değerlendirme aracı olan bu sınav, süreç içerisinde öğretmenlerimiz tarafından  farklılaştırılmış bir eğitim sunmamıza olanak sağlamaktadır. Bu testte alınan puanların başarı ya da başarısızlık olarak değerlendirilmesi gerek dil eğitimi açısından gerekse pedagojik açıdan doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Öğrencilerimiz kendi bireysel dil gelişim yolculuklarında çaba ve performansları ile değerlendirilmektedir. 
 

 
9. ve 10. Sınıflarda Core ve IGCSE ESL Programı

Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki 9 ve 10. sınıflarda 10 saatlik programımız Core ve IGCSE ESL olarak planlanmıştır. Core derslerimizde öğrencimizi genel İngilizce programı devam ederken IGCSE ESL derslerinde ise okuma ve yazma becerileri sadece öğrencilerin İngilizce seviyelerini geliştirmekle kalmaz, 21. yüzyıl becerileri arasında bulunan eleştirel düşünmeyi de destekler.
 
9. ve 10. Sınıflarda  IGCSE ESL Programı
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki öğrencilerimiz hazır bulunuşluk düzeyine göre 9. ve 10. sınıfta Uluslararası programımız olan IGCSE ESL Programına dahil edilirler. IGCSE ESL İngiltere başta olmak üzere, dünya çapında lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören akademik yeterlilik programıdır. 
 
Oxford International GCSE ESL(International General Certificate of Secondary Education), öğrencilerin bir konu hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini de kapsayan 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış üst düzey bir programdır. 
 
Oxford International GCSE ESL,  anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları akademik İngilizce dil becerilerini edinmelerini amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir.
 

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde zorunlu olarak IGCSE ESL (English as a Second Language) verilmektedir.
 
Zorunlu olarak verilen IGCSE ESL (English as a Second Language) sınavından belirlenen baremin üzerinde alan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak AS / A LEVEL Programlarına dahil olarak Çift diploma almaya hak kazanabilirler. 

 
 
 
 
11. Sınıflarda PTE Akademi
 
11. Sınıfta ise Uluslararası kapıları araladığımız öğrencilerimize Ulusal anlamda da destek olabilmek adına “Üniversitelerde Hazırlık Atlama” Programımız yer almaktadır. “PTE Akademi” ile öğrencilerimize hem Uluslararası hem de Ulusal Üniversitelerde hazırlık atlama imkanı sağlamaktayız. 
 
PTE Sınavı YDS , IELTS ve TOEFL'a göre çok daha kolay, hedeflediğiniz skoru almak için kısa sürede sonuç veren bir sınavdır. Sınav, anadili İngilizce olmayan ve akademik İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda olan katılımcıların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini doğru bir şekilde ölçer. 
 
PTE Academic, üniversiteler, yüksek eğitim kurumları, devlet birimleri ve akademik İngilizce gerektiren kurumlar için katılımcıların dil becerilerinin gerçek ölçümlerini sağlar. PTE Academic, Mezuniyet Yönetim Kabul Konseyi (Graduate Management Admission Council) tarafından desteklenmektedir. 
 
PTE Sınavı, TOEFL IBT, YDS'ye alternatif bir sınav olup, YÖK tarafından eşdeğerliği bulunan bir sınavdır. IELTS sınavının YÖK denkliği kalkmıştır. PTE Sınavı ayrıca pek çok yabancı üniversite tarafından da eşdeğerliliği bulunan bir sınavdır.
 

 
SINAV GLOBAL 
 
Çevrimiçi Platformlar, lise öğrencilerimizin okulda öğrendiklerini evlerinde eğlenceli ve verimli bir şekilde pekiştirmelerini sağlamak, teknolojiyi dil öğrenimine entegre ederek interaktif bir öğrenme ortamı yaratmak amacıyla kullanılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılan son derece güvenli bir eğitim platformu olan SINAV GLOBAL platformu okulumuzda faaliyet göstermektedir.
 
Zengin içerik grupları ile hem öğretmen hem öğrenci için kapsamlı bir kaynak olan SINAV GLOBAL, kullanıcılarına benzersiz bir öğrenme deneyimi sunar. Video dersleri, sesli okuma kitapları, uzaktan sınav içeriği, ödev tasarlayabilme ve öğrencinin gelişimini takip etme özellikleri SINAV GLOBAL'in sunduğu avantajlardan sadece birkaçıdır.
 
 
SINAV GLOBAL’ de Neler Var?
 
SINAV GLOBAL Platformu zengin içerik grupları ile öğrenciler ve öğretmenler için kapsamlı bir kaynaktır. Level A1-C2 İngilizce dersleri, video dersler, ödevlendirme, uzaktan sınav, online ölçme, öğrenci takibi, detaylı raporlandırma, sesli okuma kitapları, videolu konferans, SINAV GLOBAL Platformu’ nun sunduğu avantajlardan sadece birkaçıdır.
 
English Now! 
 
SINAV GLOBAL Platformu içinde bulunan başlangıç ile orta seviye arasındaki öğrenciler için hazırlanmış olan English Now! - İnteraktif İngilizce Kursu Serisi, öğrencilerin çalışmaya ayırdığı zamanı etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak, günlük dil kullanımını destekleyerek iletişim becerilerinin gelişmesini sağlar.
 
Her bir konuda dört dersten oluşan English Now! serisi, sunduğu multimedya, kelime ve dilbilgisi özellikleriyle bağlamsal öğrenmeyi desteklerken, öğrencinin İngilizce’yi gerçek hayatta da kullanabilmesini amaçlar.
 
VLP - İnteraktif Video Dersleri
 
VLP - İnteraktif Video Dersleri günlük konuşma dilini sınıf içine taşıyan dijital öğrenme deneyimidir. SINAV GLOBAL Platformu içinde bulunan VLP’ de video dersleri, öğrencilere, uzaktan eğitimle beraber sınıf içi çalışmalarına uyum sağlayan esnek bir öğrenme tecrübesi kazandırır. İnovatif video dersleri, video bloglar, Youtube videoları ve belgeseller üzerinden eğlenceli ve dinamik bir ders akışı gerçekleşir. Her derste konuşma, yazma ve proje bölümleri bulunan VLP’ nin aktivite döngüsü, alanında uzman İngilizce öğretmenleri tarafından tasarlanmaktadır. VLP - İnteraktif Video Dersleri doğal konuşma dilini merkeze alan gerçek hikayelerle öğrencilere keyifli bir öğrenme deneyimi sunar.
 
VLP Seviye A1-C2 içinde;
 • Özgün Video İçerikleri,
 • Uzaktan eğitime uygun materyal ve içerikler,
 • Detaylı kullanıcı raporu,
 • Sınıf içi ve evde kullanım materyalleri,
 • Basıma hazır materyaller ve ders planları bulunmaktadır.
 
 
 
mSkills
 
Dilbilgisi, kelime, dinleme ve duyduğunu doğru yazabilme gibi çok sayıda beceriyi geliştirmeye odaklanan bir içerik grubu olan mSkills, kelime ve dilbilgisi grubu bakımından başlangıç seviyesinden üst seviyeye kadar son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. SINAV GLOBAL Platformu mSkills dersleri açılışında bulunan ders anlatımları ve bunu takip eden aktiviteler ile öğrenciler keyifli bir şekilde İngilizce öğrenirler. 
 
mSkills Seviye A1 - C2 içinde;
 • 60 sözcük çalışma grubu,
 • 120 profesyonel aktörlerle oluşturulmuş film,
 • 7500 sözcük çalışması,
 • 120 gramer başlığı,
 • 5000 aktivite,
 • 24000 anadil konuşucu ses kaydı bulunmaktadır.
   
 
 
BBC Graded
 
BBC Graded - Bilim Temalı Seviyelendirilmiş Videolar ve takip eden aktiviteler, öğrencilerin hayal gücünü zorlayan zengin konulara sahiptir. İngilizcenin vazgeçilmez bir parçası olarak görülen SINAV GLOBAL BBC Graded Bilim Temalı Seviyelendirilmiş Videolar görsel ve işitsel unsurlar ile her yaş grubundan öğrencileri hem eğlendiren hem öğreten  için benzersiz bir öğrenme deneyimi sunar. 
 
 
 
Graded Readers
 
SINAV GLOBAL Platform içinde bulunan Graded Readers - Sesli Okuma Kitapları serileri ile okumak öğrenciler için daha keyifli hale gelir. Okuma kayıtlarının, İnteraktif Derslerin, Sesli okutma, Anlamlandırma ve Quiz Raporlarının bulunduğu Graded Readers hikaye kitaplarının içindeki her kelimenin anlamlı şekilde öğrenilmesini sağlar.
 
Koleksiyon içinde bulunan kitaplar her kelimenin anlamlı şekilde öğrenilmesini sağlayarak öğrenciyi okumaya teşvik eder. Her hikâyenin sonunda bulunan mini testler ise öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirir ve bütünsel bir okuma zevki sunar.
 
Lise İngilizce Öğretmenlerimiz
 
Lise İngilizce Koordinatörlüğü öğretmenlerimizin mesleki yeterlik ve gelişimleriyle yakından ilgilenmektedir. Düzenli aralıklarla yüz yüze ya da uzaktan eğitim sürecine dahil olarak ders içi gözlemler yapmakta, sonrasında öğretmenlere geliştirici geribildirim vermektedir. Bu sayede öğretmenlerimizin;
 
 •      Güçlü yönlerinin ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin farkında olmaları,
 
 •      Verdikleri eğitimin kalitesini yükseltmeleri,
 
 •      İngilizce programının nasıl uygulandığına ilişkin görüş geliştirmeleri,
 
 •      Öğrenci profilleri ve seviyeleri hakkında veri toplamaları sağlanmaktadır.
 
 
Koordinatörlük olarak öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak, sınıf ortamındaki öğrenme motivasyonunu arttırmak, 21.yy becerilerini tanımalarına ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak, öğrenme etkinliklerini ve projelerini öğrencilerin 21.yy becerilerini geliştirecek şekilde tasarlamalarına yardımcı olmak, 21.yy becerilerini eğitim modellerine uygun biçimde entegre edebilmelerine yardımcı olmak ve öğretmenlerimize yol göstermek amacı ile öğretmenlerimizin çeşitli seminer ve eğitimlere katılmalarına fırsat tanınmaktadır.
 
Koordinatörlüğün yürüttüğü tüm okullarımızda uygulanan bu ortak çalışmalarla İngilizce eğitiminde kurumsal standartların oluşturulması, en çok da öğrencilerimizin dili sevdirerek öğrenmesi amaçlanmaktadır.                                                 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12