Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Koleji Ortaokul Programı, öğrencilerimizin akademik bakımdan gelişmelerine ortam hazırlamanın yanı sıra onların fiziksel, bilişsel ve düşünsel bakımdan sağlıklı ve dengeli , temel bilgi ve becerilere sahip, özgüveni yüksek, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, sosyal ve iletişimi kuvvetli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.  Okulumuzda eğitim tam gün ve bir eğitim-öğretim yılımız 4 dönemden oluşmaktadır. Sınav Koleji Ortaokullarında 5. sınıflarda In Side Out Side ve Proje Tabanlı Eğitim(PBL), 6 ve 7. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık gözetmeksizin Proje Tabanlı Eğitim ve 8. sınıf  sınav gruplarına Liselere Geçiş Sistemine uygun ders programı uygulanır.
 
 
Okullarımızda uyguladığımız eğitim sistemimizin asıl hedeflerinden biri  olan 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip dünya ile aynı dili konuşan öğrencilerimizi, bu hedefimiz doğrultusunda geleceğe hazırlamaktır. 21. yüzyıl becerilerinde eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim ile öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışmalarına açık olma ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirme yetilerinin arttırılması için gerekli çalışmaları sağlamaktayız.

Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimiz teknoloji, bilim, sanat ve sporun iç içe girdiği donanımlı eğitim anlayışımızla, çağın gereklerine uygun olarak, demokratik ve  çağdaş eğitim ortamı içinde saygı, sevgi, hoşgörü, ‘İyi İnsan, İyi Yurttaş Hedefli Değerler Eğitimi’ ışığında yetişmektedir. 
 

Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirebilecekleri, deneyimlerini sunabilecekleri pek çok  farklı ortam sunan okullarımızda öğrencilerimiz İngilizce ve ikinci yabancı dil başta olmak üzere pek çok kulüp çalışmalarına katılırlar. Kulüplerde toplumsal projeler geliştirmeye de önem veren okulumuzda aynı zamanda, belirli aralıklarla öğrenciler arası akıl oyunlarından, satranca, futboldan, basketbola, halk oyunlarından yüzmeye kadar çeşitli dallarda yarışmalar, turnuvalar düzenlenip bölgesel ve çevresel imkanlar dikkate alınarak sanat, spor ve kültür içerikli sosyal aktiviteler organize edilmektedir. 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12