Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Anaokullarında çocuklarda gelişimin en hızlı olduğu Okul Öncesi erken çocukluk dönemini en verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla Rehberlik bölümümüz, öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. İlkemiz tanısal verilere yer vermeden, sınıf içerisinde gözlemler yaparak öğrencilerimizin gelişiminin hangi basamağında olduklarını belirleyerek tüm gelişim alanları aynı oranda desteklenmektedir.
 
Sınav Anaokullarında Rehberlik Bölümü olarak amacımız her biri tek ve özel olan öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak için önceliğimiz siz velilerimiz ile yapılan iletişimi güçlendirmektedir. Ayrıca temel alışkanlıklarını kazanmış, kendini ifade edebilen, öz güveni gelişmiş, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir.
 

 
Sınav Anaokulları olarak döneme oryantasyon ile başlar. Yeni başlangıç yapan öğrencilerimiz ile uyum sürecinde okul kavramı geliştirilirken eğitim ortamlarındaki deneyimleriyle eğitim hayatına merhaba der. Gelişimsel olarak her çocuk aynı evreden geçer. Ancak bu gelişimin hızı çocuktan çocuğa değişebilir. Bu duyguları içinde geçerli olduğu için duygu yoğunluğundaki süreside değişiklik gösterebilir ve her çocuk kendi içinde uyum sürecinden geçer. Bu dönemde çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olunması gerekmektedir.
 
Sınav Koleji Anaokullarında daha okula, başlamadan siz ailelerimizin doldurulması gereken bilgilendirme sistemimizle öğrencilerimizi daha yakından tanımayı amaçlarız. Büyümenin en hızlı olduğu ve yoğun dönemlerinden biri olan okul öncesi yıllarda çocuklarımızın gelişim süreçleri sistematik olarak takip edilir ve üç aylık periyodlarda yaş grubu özelliklerine göre doldurulup çizelge olarak velilerimiz ile paylaşılır.
 
 
Bireysel veli görüşmeleri Sınava özgü envanterlerimiz ile öğrenci yaş grubuna göre yapılan gözlemler ve çocuklarımızdaki gelişimi kalıcı kılmak üzere önerilerde bulunarak her dönem sizlerle paylaşılır. Yılda 3 kez ise genel veli toplantıları düzenlenir. Okul Aile işbirliği temeline dayalı olarak bu süreç tüm yıl ilerler. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında veliler bilgilendirirken, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak veli bültenleri hazırlanır.
 
Sınav Anaokulları Rehberlik Bölümü olarak her çocuğu objektif olarak değerlendirilmekte ve çocuk merkezli olarak planlanmakta olan planlarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda güncel bilgi ve becerileri katarak profesyonel olarak yürütülmektedir. 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12