Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Koleji Rehberlik Birimleri, öğrencilerin doğasında var olan pozitif ve güçlü yönlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen Pozitif Rehberlik anlayışını benimsemektedir. Sınav Koleji İlkokullarında öğrencilerin  bireysel farklılıkları kişisel zenginlik olarak kabul edilir ve her öğrencinin özel olduğu kendisine hissettirilir. 

Sınav Koleji İlkokulları eğitim anlayışında her öğrencinin gelişme ve öğrenme potansiyeline sahip olduğu düşüncesinden yola çıkılmaktadır ve her öğrenci ile birebir ilgilenilmektedir. Her okulumuzda bulunan rehberlik birimleri, bu potansiyelin, olumlu bir iklim oluşturulduğunda gelişebileceği ve geliştirilebileceği felsefesiyle tüm öğrenciler ile özel olarak ilgilenmektedir. 
 
Sınav Koleji İlkokulları profesyonel ve güçlü eğitim kadrosu ile öne çıkmaktadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize kendi alanlarının yanı sıra çevre bilincini, canlıları sevmeyi, tüm evrene ve doğaya saygı duymayı, kendileri ve çevreleri ile beraber uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenme sürecinde onlara rehberlik ederler.
 

 
THE OKUL

Sınav Koleji İlkokullarında öğrencilere, 'İyi İnsan, İyi Yurttaş' hedefli Değerler Eğitimi verilmektedir. Takip/ Sorumluluk, Hakkaniyet/ Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık değerleri üzerine kurulmuştur ve ‘THE OKUL’ olarak adlandırılır. Bu temel değerlerin yanı sıra sevgi, saygı, dayanışma, yardımseverlik, hoşgörü, fedakarlık, farklılıklara saygılı olmak, çevre bilinci ve en önemlisi demokrasi kültürü gibi insani değerlerin esas alındığı ‘Değerler Eğitimi’ Sınav Koleji İlkokulunda  önemli bir yer tutmaktadır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12