Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Koleji Ortaokulları Eğitim Anlayışının merkezinde Rehberlik ve Danışman Öğretmenlik Sistemi bulunmaktadır. Her öğrencinin mutlaka bir tane Rehber Öğretmeni ve eşgüdüm halinde çalışan bir Danışman/Mentör Öğretmeni bulunmaktadır.
 
Sınav Koleji Ortaokulları haftalık ders programında 1 saat “Rehberlik ve Danışmanlık Saati” olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde; Eğitsel ve Kişisel Rehberlik, Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği , Başarısızlık Nedenleri Testi, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Problem Tarama Envanteri ,Sınav Kaygısı Ölçeği, Mesleki Eğilim Belirleme Testi  gibi çalışmalar yapılır. 
 
Sınav Koleji Ortaokullarında Verimli Çalışma Kılavuzu, Sınav Sistemleri Kılavuzu, Aile Kılavuzu ve Taban Puanlar Kılavuzu gibi rehberlik kitapçık ve dokümanlar öğrencilere verilir ve bu dokümanların içeriği ile ilgili sunumlar yapılır.
 

 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
Sınav Koleji Ortaokullarında Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik, eğitim anlayışının merkezinde yer almaktadır. Okulda öğretilen her konu, yazılı, test gibi sınavlar yoluyla ölçülür, öğrenci ve veliye ayrıntılı olarak rapor verilir.
 
Özellikle Sınav Koleji Ortaokullarında sık sık uygulanan Türkiye geneli deneme sınavlarıyla, öğrencinin sınıfındaki, okulundaki, ilindeki hatta yurt genelindeki başarı düzeyi tespit edilerek sonuçlar öğretmen, veli ve öğrenci ile paylaşılır. Sınavların sonrasında rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanlarının hazırladığı sınav - analiz raporuyla, öğrencinin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek etüt ve konu belirleme çalışmaları yapılır.
 
DEĞERLER EĞİTİMİ
 
Sınav Koleji Ortaokullarında başarı takibi, devam - devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE OKUL(Takip, Hakkaniyet, Empati) prensiplerini de içeren “Değerler Eğitimi” rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülmektedir.
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12