Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Sınav Koleji İlkokullarında branş dersleri, branş öğretmenleri tarafından verilir. Sınav Koleji İlkokullarında öğrencilerimiz uygulamalı, tek ve yaratıcılığın ön planda olduğu Sanat Eğitimi etkinlikleri ile kendi yeteneklerini keşfederler ve hayal güçlerini geliştirirler. Sınav Koleji İlkokullarında duyarlı, estetik ve üretken sanat eğitimi çocuklarımızın gözünde estetik bir anlayışla anlam kazanır.
 
Sınav Koleji İlkokullarında öğrencilerimizin ileriki hayatlarında sanata ve sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressamlar, heykeltraşlar, müzisyenler, dansçılar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyallerle uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir.  
 
MÜZİK ÇALIŞMALARI

Sınav Koleji İlkokullarında branş öğretmenleri tarafından verilen müzik dersi ile işitsel algı ve işitsel algı farklılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin ilkokul çağlarında okuma yazma öğrendikten sonra işitme becerilerinin, görsel algılarının geride kalmasını önlemek ve dinleme - algı becerilerinin bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktadır. Farklı tür ve çeşitli stillerin uygulandığı etkinliklerde öğrencilerimizin müzikal zenginliklerinin gelişmesi amaçlanır. Öğrencilerimizin müziğe dair yetenek ve becerilerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortam sağlanır. Birçok müzik aletinin yer aldığı atölyelerimizde gerçekleştirilen ritim çalışmaları ve koro faaliyetleri ile çocuklarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

 
GÖRSEL SANATLAR

Sınav Koleji İlkokullarında öğrencilere Görsel Sanatlar dersleri ile estetik bakış açısı kazandırılır. Mevsime ve aya özel konseptler hazırlanarak yaşlarına uygun, özgün tasarımlar oluşturulması sağlanır. Haftada bir yapılan görsel sanatlar dersleri ile çocuklarının vizyon gelişimine katkıda bulunulur.
 
Yaratıcılığın temelinde var olan ‘’Özgün Olma’’ anlayışı ile  sanatsal etkinliklerin bir kolu olan seramik alanında çocuklarımızın yetenekleri ön plana çıkarılır, benliğinin keşfetmesine yardımcı olunur, ince motor gelişimi desteklenir.
 

 
YARATICI DRAMA

İngilizce ve anadil olarak verilen yaratıcı drama etkinlerimizde öğrencilerimiz oyun sırasında bütün kişisel becerilerini ve hayal güçlerini geliştirirler. Yaratıcı drama etkinlikleri çocuklarda tiyatro eğitiminin başlamasına ve gelişmesine, aynı zamanda rol yapma yeteneklerinin de ortaya çıkmasına yardımcı olur. 
 
Sınav Koleji İlkokullarında yapılan iki dildeki yaratıcı drama etkinlikleri ile Ana Dil ve İngilizce’nin doğru şekilde kullanılması desteklenir. Dil kullanım alanlarının ve kalitesini geliştirmeye yönelik drama faaliyetleri ses, nefes ve beden kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarını da içerir. Doğaçlama yoluyla yapılan drama etkinliklerinde öğrencilerin bakış açıları farklı yönlerden gelişmektedir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesi sağlanır. 


 
MODERN DANS 

Sınav Koleji İlkokullarında modern dans eğitimi sayesinde öğrenciler kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak kendi bedenini tanıma ve müziğe göre kontrol etme yeteneklerini geliştirirler. Kurumlarımızda Modern Dans dersleri özel dans öğretmeni tarafından verilir. 

 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12