Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

32 yıllık dershane geçmişi ve 400’ü aşkın şubesi ile ‘Sınavlara Hazırlığın 1 Numarası’ olan Sınav Eğitim Kurumları, Sınav Kurs Merkezleri ile Türkiye’nin her yerine eğitim kalitesini taşımaya devam etmektedir. Sınav Eğitim Kurumları geçmişte Sınav Dershanelerinde ve şimdi Sınav Okullarında olduğu gibi Sınav Kurs Merkezlerinde de aynı kaliteyi sürdürmektedir. Sınav Kalitesinden ödün verilmeyen Sınav Kurs Merkezleri, tüm Sınav Eğitim Kurumları gibi eğitime aynı dönemde başlar, aynı programı izler,  aynı konuları işler, aynı soruları çözer ve aynı sınavları uygular. Sınav Kurs Merkezleri, eğitimde daha fazlasını isteyenler ve üniversite giriş sınavlarında hedefini yüksek tutanların yeni  adresi olmaya devam etmektedir. 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde, daha önce Sınav Dershanelerinde olduğu gibi hem okul derslerine destek verecek hem de LGS, YKS, AYT, TYT’ye tam anlamı ile hazırlayacak nitelikte bir program uygulanmaktadır. Uygulanan program Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve eşgüdüm halinde tüm şubelerle yürütülür. Dersler Sınav Yayınlarının uzman kadrosu tarafından, bu kurumlara özel olarak geliştirilen online ve basılı eğitim materyalleri üzerinden işlenir. Ders ve sınavlara tüm öğrenciler, ek çalışma, etüt, ödev tamamlama  ve soru çözüm derslerine ise belirlenen öğrenci ya da sınıflar mutlaka katılır. 
 

 
EĞİTİM VE YÖNETİM KADROSU
 
Türkiye’nin en büyük eğitim zincirlerinden biri olan Sınav Eğitim Kurumları çeyrek asırdan fazla dershane geçmişi bulunan Sınav Kurs Merkezleri ile ‘Sınavlara Hazırlığın 1 Numarası’ olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin dört bir yanına eğitimdeki kaliteyi taşıyan vizyonu ile gençlerimizin istedikleri ve hedefledikleri geleceğe daha kolay ulaşmalarını sağlar. 'İyi İnsan, İyi Yurttaş' anlayışını benimseyen Sınav Kurs Merkezlerinde vizyon sahibi, kendisine, çevresine, yaşadığı ülkenin toplumuna ve tüm Dünya vatandaşlarına saygılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren, idealleri olan, hedefleri için çalışan, topluma faydalı bireyler yetiştirilir. 
 
 • Sınav Kurs Merkezlerinde  başarının ancak güçlü bir kadro ile mümkün olacağı bilinciyle, alanında uzman, deneyimli ve dinamik öğretmen ve yöneticiler çalışılır. 
   
 • Sınav Kurs Merkezlerinin seçkin kadrosu, her öğrenciyi yakından ‘Takip’ eder, onlarla ‘Hakkaniyet’ çerçevesinde ayrıştırmadan-yarıştırmadan ‘Empati’ kurarak ilgilenir.
   
 • Sınav Kurs Merkezlerinde dersler, etütler, ek çalışmalar ve sınavlar seçkin öğretmen ve yönetici kadrosu tarafından ciddiyetle yürütülür. 
   
 • Sınav Kurs Merkezlerinde akademik programlar hiçbir şekilde geçiştirilmez ve eğitim disiplininden asla ödün verilmez. Başarı, devam, ödev kontrolü, sınav sonuçları ve bunun gibi tüm süreçler yakından takip edilir ve velilerle paylaşılır. Her dönem mutlaka veli bilgilendirme toplantısı ve görüşmesi yapılır.

Sınav Kurs Merkezlerinde Eğitim Programı
 
Tüm Sınav Kurs Merkezlerinde LGS, AYT, TYT, YKS hazırlık çalışmaları bulunmaktadır. Sınav Kurs Merkezlerinde öğrencilerin okul derslerine destek verecek aynı zamanda LGS ve YKS sınavlarına tam anlamı ile hazırlayacak kalite ve nitelikte eğitim programı uygulanmaktadır. Sınav Kurs Merkezlerinde uygulanan eğitim programı Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezi tarafından hazırlanmakta, koordinasyonlu ve eş zamanlı olarak tüm şubelerle yürütülmektedir. 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde uygulanan eğitim programı Sınav Yayınlarının uzman kadrosu tarafından ve özel olarak geliştirilen online ve basılı eğitim materyalleri üzerinden işlenmektedir. Sınav Kurs Merkezlerinde tüm öğrenciler ders ve sınavlara muhakkak katılır. Ek çalışma ya da eksik tamamlama için belirlenen öğrenciler ya da gruplar ise ek çalışma, ödev tamamlama, etüt ve soru çözüm saatlerine mutlaka katılmaktadırlar.
 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Tercih Kılavuzluğu Çalışmaları

Sınav Kurs Merkezlerinde LGS ve YKS sınavlarından sonra başlayan tercih dönemlerinde alanında uzman rehber öğretmenler ile çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz elde ettikleri başarıları doğru tercihlerle buluşturmaktadır.
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Rehberlik Çalışmaları
 
Sınav Kurs Merkezlerinde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz kendi rehber öğretmenlerinden randevu alarak bireysel görüşme gerçekleştirebilmektedir. Alanında tam yetkinliğe sahip olan uzman rehber öğretmenler bağlı oldukları öğrencilerin akademik gelişimlerini izleyerek değerlendirmektedir. Rehber öğretmenlerimiz YKS’dan sonra yapılan tercih dönemleri için mesleki rehberlik faaliyetleri de sürdürmektedir ve bu konuda bağlı olduğu öğrenciyi bilgilendirmektedir. 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Rehberlik faaliyetleri yalnızca öğrenci talebi ile sınırlı değildir. Rehberlik öğretmenlerimiz öğrencilerin akademik gelişimini yakınen takip ederler. Akademik gelişiminde sorun tespit edilen öğrenciler rehberlik Merkezi tarafından bireysel rehberlik görüşmesine çağırılmaktadır.
 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Mentör Öğretmenler
 
Sınav Kurs Merkezlerinde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan her öğrencimizin bir rehber öğretmeni ve bir de mentör öğretmeni bulunmaktadır. Mentör öğretmenler öğrencinin dersine en fazla giren öğretmen olarak seçilmektedir. Mentör öğretmenler bağlı oldukları öğrencinin devam devamsızlık durumlarını, ödev takibini, ofis katılımlarını, sınavlardan aldıkları puanlarını, ders içi durumlarını takip ederek belirli aralıklarla öğrenci velileri ile iletişime geçmekte ve öğrenci durumu hakkında bilgi vermektedir.
 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Eğitim Sistemi
 
Sınav Kurs Merkezlerinde 8.Sınıf öğrencilerimizi Liselere Giriş Sınavı’da (LGS), 12.Sınıf ve mezun öğrencilerimizi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’da (YKS) hedeflerine ulaşabilmeleri için yoğun eğitim programı uygulanır. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. Sınıflardaki öğrencilerimizi okul derslerinde de desteklemekteyiz. 

Sınav Kurs Merkezlerinde Kademelere Göre Ders Saatleri
 
Sınav Kurs Merkezlerinde;
 • 7. sınıf öğrenciler 9 ders saati, 
 • 8. sınıf öğrenciler 12 ders saati,
 • 10. sınıf öğrenciler 9 ders saati,
 • 11. sınıf öğrenciler: 15 ders saati,
 • 12. sınıf öğrenciler 15 ders saati,
 • Mezun öğrenciler 16 ders saati görmektedir.
 
Sınav Kurs Merkezlerinde tüm sınıf kademelerindeki öğrenciler için ders saatleri haricinde Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma günleri 13.00 ile 18.30 saatleri arasında soru çözüm ofisleri düzenlenmektedir.
 

Sınav Kurs Merkezlerinde Sınavlar

Sınav Kurs Merkezlerinde 7., 9.,10. ve 11. Sınıf kademelerindeki öğrenciler konu eksiklerini tespit etmek ve sınav streslerini yenmek amacıyla belirli aralıklarla denemelere katılmaktadırlar. 
 
Sınav grubu 8. Sınıf, 12. Sınıf ve mezun öğrencileri  her hafta pazartesi günü deneme sınavına katılırlar. Düzenli olarak yapılan deneme sınavları ile  stresini yenmeleri ve eksiklerinin farkına varmaları amacıyla, düzenli sınava girmektedirler. Deneme sonuçları öğrencilerin mentör ve rehber öğretmenleri tarafından detaylı olarak incelenmekte ve öğrenciler ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Mini Grup Çalışmaları
 
Sınav Kurs Merkezlerinde ara sınıf öğrencilere uygulanan deneme sınavlarından sonra rehber öğretmenler öğrencilerin durumlarını değerlendirirler. Deneme sonuçlarında aynı konulardan yanlışı fazla olan öğrenciler için ek mini grup çalışmaları yapılmaktadır. Mini grup çalışmaları ile öğrenciler eksik oldukları konuyu tekrar görürler ve eksikliklerini tamamlarlar. Böylelikle bir sonraki deneme sınavına hazır bir şekilde katılırlar.
 
 
Baraj Altı Çalışmaları
 
Sınav Kurs Merkezlerinde 12.Sınıf ve mezun öğrencilerin her Temel Yeterlik Sınavı’ ndan (TYT) sonra puanları rehber öğretmenleri tarafından kapsamlı olarak incelenmektedir. Alan Yeterlik Sınavı (AYT) için gerekli olan 180 baraj puanının altında kalan öğrencilere matematik ve Türkçe derslerinden düzenli olarak ek çalışma oluşturulur ve bu çalışmalara harfiyen uyulur. Böylelikle öğrencilerin bir sonraki denemeye kadar hazır duruma gelmesi ve baraj puanını aşması amaçlanır.
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Ek Soru Çözüm Ofisleri
 
Sınav Kurs Merkezlerinde 10. ve 11. Sınıf öğrencileri hafta içi yapılan tanımlanmış soru çözüm ofis çalışmaları dışında, hafta sonları da bireysel K12 sistemi üzerinden tanımlanmış soru çözüm ofisine katılabilmektedir. Öğrencilerimizin velileri K12 portalından öğrencinin ek soru çözüm ofisine katılım durumunu ve hangi öğretmene soru sorduğunu görebilmekte ve takibini yapabilmektedir. 

Sınav Kurs Merkezlerinde Benzersiz Bir Ayrıcalık : Soru Çözüm Ofisi

Sınav Kurs Merkezlerinde öğrencilere benzersiz bir ayrıcalık sunulmaktadır. Öğretmen ile bire bir gerçekleşen Sınırsız Soru Çözüm Ofislerinde öğrenciler matematikten fiziğe kadar istedikleri kadar soruyu öğretmenleri ile baş başa çözme imkanı bulurlar.Sınav Kurs merkezlerindeki programa göre düzenlenen soru çözüm ofislerine, öğrenci velileri de öğrencilerinin katılım durumunu  takip edebilmekte ve öğretmenine hangi soruyu sorduğunu  K12 Eğitim Portalı üzerinden görebilmektedir. 
 

 
Sınav Kurs Merkezlerinde Okul Sınavlarına Hazırlık Ek Ders Çalışmaları
 
Sınav Kurs Merkezlerinde öğrencilerin okul başarıları artırmak amacıyla okul sınavlarına hazırlık ek ders çalışmaları yapılmaktadır. Sınav Kurs Merkezlerinde rehber öğretmenler öğrencilerin okul sınavlarına iki hafta kala, okul sınav tarihleri ile sınav konularını öğrenirler. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin okul sınavlarındaki başarıları artmaktadır.  

Sınav Kurs Merkezlerinde Çapraz Dersler
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) grubu öğrencilerine, Temel Yeterlik Sınavı için ‘Çapraz Dersler’ uygulaması bulunmaktadır. 
 
Öğrenciler Temel Yeterlik Sınavında (TYT) alan ayrımı olmadan, tüm test gruplarından sorumlu olmaktadırlar. Öğrencileri üniversite sınavlarına tam anlamıyla hazırlayan Sınav Kurs Merkezlerinde Temel Yeterlik Sınavında (TYT) çıkacak olan alan dışı dersler yıl içerisinde Çapraz Dersler adı altında verilmektedir. 
 
Öğrencilerin alan ayrımı yapılmadan TYT’de çıkacak olan 120 sorunun tamamına eksiksiz olarak hazırlanmaları için Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezi tarafından belirlenen tarihte Çapraz Dersler uygulaması başlatılmaktadır.
 
YKS grubunda TYT sınavında MF öğrencileri sosyal bölümde yer alan tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden  sorumludurlar.
 
YKS grubunda TYT sınavında EA, TM öğrencileri fen bölümünde yer alan  fizik, kimya, biyoloji derslerinden sorumludurlar. 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde  öğrencilerin çapraz ders uygulamasına katılımları isteğe bağlı olmaktadır. Çapraz Dersler Uygulaması ile öğrencilerin bu dersleri sınava en yakın sürede almaları ve böylece sınav günü yaklaştığında edindikleri bilgilerin taze olması ve TYT sınavındaki 120 sorunun tamamı için hazır olmaları sağlanmaktadır.
 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Ödevlendirme Sistemi
 
Sınav Kurs Merkezlerinde öğrencilere branş öğretmenleri tarafından işlenen her konunun ardından ödev verilmektedir. Verilen ödevler K12 sistemi üzerinde tanımlıdır. Bu bakımdan veliler öğrencilerin ödev durumlarını  yaptı, yapmadı, eksik yaptı şeklinde görebilmektedirler.
 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Ara Tatil Programları
 
Sınav Kurs Merkezlerinde ara tatil dönemlerinde tekrar dersleri yapılmaktadır. Tekrar dersleri kurs olarak işlenen konuları, hızlandırılmış program kapsamında yapılmasını içerir. Ara tatil programı ile sınav hazırlığındaki öğrencilerin çalışma tempolarını canlı tutmak ve konu eksikliklerinin giderilmesini sağlamaktır.
 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde TÖDEV
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Liselere Giriş Sınavı (LGS) grubu öğrencilerine haftalık olarak işlenen konular TÖDEV Kitapçığı olarak verilerek, LGS grubu öğrenciler ödevlendirilmektedir. TÖDEV Kitapçıkları öğrencinin rehber öğretmeni ve mentör öğretmeni eşliğinde kontrol edilmekte ve K12 sistemi üzerinden kayıt altına alınmaktadır.
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Yaklaşan Sınava Hazırlık Kampı
 
Sınav Kurs Merkezlerinde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için sınava bir ay kala seri denemeler ve tekrar dersleri uygulanmaktadır. Öğrenciler seri deneme sınavlarına belirlenen sıklıkta katılarak olası konu eksiklerini kapatarak çalışmalarına hız verirler. 
 
 
Gerçek Mekan Gerçek Sınav
 
Sınav Kurs Merkezlerinde 8.Sınıf LGS, 11.Sınıf ile 12. sınıf ve mezun YKS hazırlığında bulunan öğrenciler için Gerçek Mekan, Gerçek Sınav uygulanmaktadır. Gerçek Mekan, Gerçek Sınav uygulaması, anlaşmalı bir üniversitede, ÖSYM kılavuzuna uygun şekilde uygulanmaktadır. Bu sınav ile öğrencilerin gerçek sınav atmosferini yaşamaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler Gerçek Mekan, Gerçek Sınav uygulaması ile gerçek bir ortamda sınavı deneyimleme şansı yakalarlar ve sınava hazır hale gelirler. 


 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12