Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

11-ekim-dunya-kiz-cocuklari-gunu-3.png

Özveri ile yetiştirilen kızlar, güçlü bir geleceğin habercisidir. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun!


Sınav Eğitim Kurumları olarak kız çocuklarımızın özgüvenli, bilim, spor, sanat alanlarında başarılı bireyler olmaları için onları her zaman desteklemekteyiz. Kız çocuklarımızın toplumda daha güçlü ve ayrımcılıktan uzak olmaları dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun!
 
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve tekili bir şiekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edilmiştir. 
 
Her sene bu özel gün; kız çocuklarının güçlendirilmesi, her türlü ayrımcılık ve istismardan korunması ve sahip oldukları haklardan eşit düzeyde yararlanmaları için kutlanmaktadır.İlk defa 2012 yılında kutlanan bu özel gün için her yıl farklı bir tema belirlenmekte ve bu tema ile ilgili çözüm stratejileri geliştirilmektedir. 
 
UNICEF, UNFPA ve BM Kadın Birimi, Aydın Doğan Vakfı ile işbirliği içerisinde Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle 2015 yılından bu yana ortak konferanslar düzenlemektedir. Bu konferasnlarda kaliteli eğitim, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi, 21.yy da kız çocuklarının temsilliyeti, bilim, sanat ve spor aracılığı ile kız çocuklarının güçlenmesi, güçlenmeye yönelik başarı öyküleri, Covid-19 ve iklim değişikliği karşısında ergenlik çağında bir kız çocuğu olmak gibi temalara dikkat çekilmektedir. 
 
2021 yılının Dünya Kız Çocukları Gününün teması ‘Dijital Nesil, Bizim Neslimizdir’ olarak belirlenmiştir. Günümüz ergen kız çocuklarının kalıp yargılarla mücadele etmesi, dijital dünyada yaşanan zorluklar ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ileri bir noktaya taşınması sürecindeki çözüm yolları ele alınacaktır. 
 
Dünya genelinde Birleşmiş Milletler ve UNICEF verilerine göre 130 milyondan fazla yani 15-19 yaşları arasında bulunan her 4 kız çocuğundan biri, okula gidememektedir. Fakirlik, sağlık sorunları ve savaşlardan kaynaklanan göç gibi problemler kız çocuklarının eğitiminin önüne geçmektedir.  Kız çocukları savaşlar sırasında erkek çocuklardan 2.5 kat daha fazla okuldan uzak kalmaktadır. Bu da onların geleceğe yönelik bakış açılarını daraltmakta ve bir yetişkin olduklarında ekonomik özgürlüklerine ulaşmalarına engel olmaktadır. 
 
Pandemi süreci hem eşitsizliği daha da derinleştirmiş hem de kız çocuklarının daha fazla dezavantajlı duruma düşmesine neden olmuştur. Pandemi sürecinde artan ev içi sorumluluklar, yoksulluk, cinsiyete dayalı şiddet en çok kız çocuklarını etkilemektedir. Kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük roller düşmektedir. Ayrıca okullar çocukların korunmasında en önemli kamusal denetim araçlarından biridir. 
 
Günümüzde Covid-129 salgını, insani ve çevresel krizler ve dijital teknolojilerde yaşanan değişimler gibi küresel çapta sorunlar bağlamında halen ele alınması ve çözülmesi gereken çok sayıda eşitsizlik bulunmaktadır. Ergenlik çağındaki kız çocuklarının şiddetten korunması, onları hayata ve çalışmaya hazırlayacak beceri edinmeleri, ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerden  yararlanmaları, kendi hayatlarını ve dünyamızı değiştirmek için karar alma özelliklerine sahip olmaları için çabalar sürdürülmelidir.
 
 

11.10.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12