Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Kolejleri bünyesinde uygulanan After School programı farklı ve çeşitli alanlarda yapılan kulüp çalışmalarından oluşur. Anaokulu öğrencilerinin ilgi, merak ve yetenekleri  doğrultusunda yönlendirildikleri kulüplerde öğrenciler, sanat, spor ve kültür alanlarında farklı branşlara odaklanılarak, ilgili branşlar için özel olarak hazırlanan alanlarda eğlenirken öğrenme fırsatı bulurlar. After School derslerinde eğitimler deneyimli ve uzman branş öğretmenleri tarafından verilir. 
 
Sınav Anaokulunda After School

Sınav Anaokulunda After School çalışmaları hafta içinde ders programına dahil edilir. Yüzme, bale, jimnastik, , piyano, seramik kil, satranç, yaşam atölyesi, minik aşçılar gibi dersler öğrencilerin ders programına yerleştirilir. Sınav Koleji Anaokulunda tüm branş dersleri branş öğretmenleri tarafından verilir. Anaokulu öğrencilerimiz uygulamalı, tek ve yaratıcılığın ön planda olduğu Sanat Eğitimi etkinlikleri ile kendi yeteneklerini keşfederler ve hayal güçlerini geliştirirler. Duyarlı, estetik ve üretken sanat eğitimi, çocukların gözünde estetik bir anlayışla anlam kazanır. 
 
Sınav Anaokulunda After School çalışmaları ile öğrenciler anaokulunda yeteneklerini keşfeder ve öğretmenlerinin de yönlendirmesi ile birlikte 1. sınıftan itibaren yetenekleri ya da ilgi alanları doğrultusunda kulüplerini seçebilirler. After School programı, öğrencilerin fiziksel ve bilişsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlar, sosyal bağlarını güçlendirmesine imkan tanır. Sınav Anaokullarında kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir. 


 


SANAT ÇALIŞMALARI
 
Öğrencilerimizin ileriki hayatlarında sanata, sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressamlar, heykeltraşlar, müzisyenler, dansçılar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyaller ve uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir. 

RESİM ÇALIŞMALARI

Atölyelerimizde bulunan farklı çeşitlerdeki boyalarla, kağıtlarla ve birbirinden farklı sanat sanat malzemesi ile tanışarak ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak kendini ve duygularını ifade etmeyi öğrenir,  yaratıcılıklarını geliştirir, özgün eserler üretir. Resim kulübünde yapılan çalışmalarda kullanılan farklı materyallerle ve tekniklerle yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz duygularını, kendini, yaşadıklarını ve kendi gözünden dünyayı  ifade etme fırsatı bulur. Öğrencilerimizin vizyonları gelişir.
 
Resim kulübünde yapılan çalışmalarla öğrenciler, el becerilerini geliştirip, el-göz koordinasyonu kazanırlar. Resim ile çocuklarda hayal kurma, üç boyutlu kavramları geliştirme, akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, kavramlarla ilişki kurma becerileri artar. Öğrencilerin zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı olan sanat kulübünde yapılan çalışmalar ile öğrenciler yaratıcılıklarını geliştirirler, üretmenin keyfini yaşarlar.


 
MÜZİK -ORFF ÇALIŞMALARI

Sınav Koleji Anaokulunda branş öğretmenleri tarafından verilen müzik etkinliklerimiz ve orff çalışmalarımız ile çocuklarımızın kendilerini ifade etme becerileri geliştirilmesi ve işitsel algı farklılıklarının geliştirilmesi amaçlanır. 
 
Müzik, dans, hareket, konuşma ve drama temelleri üzerine kurulan bir metod olan Orff çalışmaları ile işitsel algı farklılıklarının bedensel ve hareket biçimleri ile bütünleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Farklı tür ve çeşitli stillerin uygulandığı etkinliklerde öğrencilerimizin müzikal zenginliğinin gelişmesi amaçlanır. Çocuklarımızın müziğe dair yetenek ve becerilerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortam sağlanır.
 
Bu çalışmalar, çocuklarımızın ilkokul çağlarında okuma yazma öğrendikten sonra işitme becerisinin, görsel algının gerisinde kalmasını önlemek ve dinleme - algı becerisinin bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktadır. 
 
Birçok müzik aletinin yer aldığı atölyemizde gerçekleştirilen ritim çalışmaları ve koro faaliyetleri ile çocuklarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 
GÖRSEL SANATLAR
 
Sınav Koleji Anaokulunda öğrencilerimize Görsel Sanatlar Branşı ile yaratıcılığın temelinde var olan ‘’Özgün Olma’’ anlayışı kazandırılır.  Çocukların yaş düzeylerine uygun olarak özgün tasarımlar oluşturulması sağlanır. Çocuklarımıza estetik bakış açısı kazandırılır. Haftada bir yapılan görsel sanatlar dersleri ile çocuklarının vizyon gelişimine katkıda bulunulur.
 
Mevsime ve aya özel konseptler hazırlanarak atölye ortamında ya da hava koşullarının uygun olması durumunda resim ve seramik çalışmaları, doğa ile içiçe şekilde gerçekleştirilir.  Özellikle sanatsal etkinliklerin bir kolu olan seramik alanında çocuklarımızın yetenekleri ön plana çıkarılır, benliğinin keşfetmesine yardımcı olunur, ince motor gelişimleri desteklenir. 
 
 
Öğrencilerimizin ileriki yaşamlarında sanata, sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressam ve heykeltraşlar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyaller ve uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir.  
 
Yıl içinde anaokul öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılan tüm ürünler, okulumuz içinde ve atölyelerimizde sergilenmektedir.
 

 
YARATICI DRAMA
 
Sınav Koleji Anaokulunda İngilizce ve Anadil olarak verilen yaratıcı drama etkinlerimizde çocuklarımız oyun sırasında bütün kişisel becerilerini ve hayal güçlerini geliştirirler. Herhangi bir konu seçerek doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerin kullanıldığı yaratıcı drama etkinliklerinde çocuklarımız, yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için eleştirel düşünme yetenekleri gelişir. Yaratıcı Drama etkinlikleri, kendini tanıtma, iletişim, dil, dinleme, hayal gücü, problem çözme, olayları değerlendirme, empati gibi becerilerin geliştirilmesinde etkilidir. 
 
Sınav Koleji Anaokulunda uygulanan iki dildeki yaratıcı drama etkinlikleri ile Ana Dil ve İngilizce’nin doğru şekilde kullanılması desteklenir. Dil kullanım alanlarının ve kalitesini geliştirmeye yönelik drama faaliyetleri ses, nefes ve beden kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarını da içerir. Doğaçlama yoluyla yapılan drama etkinliklerinde çocukların bakış açısı farklı yönlerden gelişmektedir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesi sağlanır. Çocuklarda tiyatro eğitiminin başlamasına ve gelişmesine, aynı zamanda rol yapma yeteneklerinin de ortaya çıkmasına yardımcı olur.
 

 
MODERN DANS - BALE
 
Sınav Koleji Anaokulunda modern dans eğitimi sayesinde çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak kendi bedenini tanıma ve müziğe göre kontrol etme yeteneklerini geliştirirler. Anaokulumuzda Modern Dans ve Bale dersleri dans öğretmeni tarafından verilir. 

 
 
 
Ankara Sınav Koleji ayrıntılı After School Programı için lütfen tıklayınız
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12