Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Öğrencilerinin ders ve sınav başarılarının yanında sosyal alandaki gelişimlerini de destekleyen sahip olduğu kurum kültürü ile fark yaratan Sınav Kolejleri, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bedensel, sosyal ve kültürel birikimine de katkıda bulunan ortamları içine alan bir yaşam alanı sunar. 

Öğrencilerin akademik başarısını destekleyen ve okul motivasyonlarını arttıran bir program olarak uygulanan After School programı; sportif, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerden oluşur. Öğrencinin hobilerinin de okula dahil olduğu After School programı, öğrencileri sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerle zenginleştirilmiş bir yaşama, özgüveni yüksek, vizyonu geniş ‘Dünya Vatandaşı’ olmaları için hazırlar.
 
After School Nedir?
 
Sınav Kolejleri bünyesinde uygulanan After School programı  çeşitli ve farklı alanlarda yapılan kulüp çalışmalarından oluşur. Öğrencilerin ilgi, merak ve yetenekleri  doğrultusunda seçtikleri kulüplerde eğitimler deneyimli ve uzman branş öğretmenleri ve sporcular  tarafından verilir.

Farklı ve nitelikli kültürel, sportif, sosyal, sanatsal ve bilimsel kulübün yer aldığı After School programında kulüp seçimleri ve seçilen kulüplerin takibinde online sistem kullanılır. Kulüp etkinlikleri kapsamında okul içi ve dışında gösteriler, sergiler ve organizasyonlar düzenlenir. After School programı, öğrencilerin fiziksel ve bilişsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlar. Öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmesine olanak tanır. After School programlarına aktif olarak katılan öğrencilerin akademik başarılarında artış gözlenir.
 
After School Kulüp Seçimleri
 
After School programı kapsamında kulüpler spor, sanat ve kültür olarak üç kategoride sınıflandırılır. Her bir öğrencinin üç kategoriden birer kulüp seçme hakkı bulunuyor. Öğrenci tek kategoriden üç kulüp seçememektedir. Spor, kültür ve sanat kategorilerinden birer tane seçim yapan öğrenciler her bir kategorideki alanlarda becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalar.
 
Sınav İlkokulunda After School
 
İlkokul öğrencileri hafta sonu 09.30 – 14.00 saatleri arasında After School programı kapsamında kulüp dersleri alırlar.Kulüp ders programı 2 ders spor, 2 ders sanat ve 1 ders kültür olmak üzere toplam 5 dersten oluşur.

Kulüp seçeneklerinde Spor Kulübü olarak; yüzme, jimnastik, masa tenisi, buz pateni, voleybol, badminton, temel hareket eğitimi, aikido, ritim,  basketbol, futbol, okçuluk, satranç, Kültür Kulübü olarak; akıl oyunları, bilim atölyesi, eğlenceli matematik, satranç, çevreci minikler, bilişim, astronomi ve uzay bilimleri, geleneksel oyunlar, Sanat Kulübü olarak; bale, görsel sanatlar,  gitar, keman, piyano, drama, origami, halk oyunları,  minik aşçılar, resim, seramik ve tasarım atölyesi seçenekleri  seçenekleri mevcuttur. Sınav İlkokullarında kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir. 

Ankara Sınav Koleji ayrıntılı After School Programı için lütfen tıklayınız
 
 

 
SANAT EĞİTİMİ

Sınav Koleji İlkokulunda branş dersleri, branş öğretmenleri tarafından verilir. Öğrencilerimiz uygulamalı, tek ve yaratıcılığın ön planda olduğu Sanat Eğitimi etkinlikleri ile kendi yeteneklerini keşfederler ve hayal güçlerini geliştirirler. Sınav Koleji İlkokulunda duyarlı, estetik ve üretken sanat eğitimi çocuklarımızın gözünde estetik bir anlayışla anlam kazanır.
 
Sınav Koleji İlkokulu öğrencilerimizin ileriki hayatlarında sanata ve sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressamlar, heykeltraşlar, müzisyenler, dansçılar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyallerle uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir.  
 
MÜZİK ÇALIŞMALARI

Sınav Koleji İlkokulu’nda branş öğretmenleri tarafından verilen müzik dersi ile işitsel algı ve işitsel algı farklılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar ile çocuklarımızın ilkokul çağlarında okuma yazma öğrendikten sonra işitme becerisinin görsel algının geride kalmasını önlemek ve dinleme - algı becerisini bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktadır. Farklı tür ve çeşitli stillerin uygulandığı etkinliklerde öğrencilerimizin müzikal zenginliğinin gelişmesi amaçlanır. Çocuklarımızın müziğe dair yetenek ve becerilerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortam sağlanır.
 
Birçok müzik aletinin yer aldığı atölyemizde gerçekleştirilen ritim çalışmaları ve koro faaliyetleri ile çocuklarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
GÖRSEL SANATLAR

Sınav Koleji İlkokulu’nda öğrencilere Görsel Sanatlar dersleri ile estetik bakış açısı kazandırılır. Mevsime ve aya özel konseptler hazırlanarak çocuklara uygun olarak özgün tasarımlar oluşturulması sağlanır. Haftada bir yapılan görsel sanatlar dersleri ile çocuklarının vizyon gelişimine katkıda bulunulur.
 
Yaratıcılığın temelinde var olan ‘’Özgün Olma’’ anlayışı ile  sanatsal etkinliklerin bir kolu olan seramik alanında çocuklarımızın yetenekleri ön plana çıkarılır, benliğinin keşfetmesine yardımcı olunur, ince motor gelişimi desteklenir.
 
YARATICI DRAMA

İngilizce ve anadil olarak verilen yaratıcı drama etkinlerimizde çocuklarımız oyun sırasında bütün kişisel becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmelerini sağlar. Çocuklarda tiyatro eğitiminin başlamasına ve gelişmesine, aynı zamanda rol yapma yeteneklerinin de ortaya çıkmasına yardımcı olur. 
 
Sınav Koleji İlkokulunda yapılan iki dildeki yaratıcı drama etkinlikleri ile Ana Dil ve İngilizce’nin doğru şekilde kullanılması desteklenir. Dil kullanım alanlarının ve kalitesini geliştirmeye yönelik drama faaliyetleri ses, nefes ve beden kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarını da içerir. Doğaçlama yoluyla yapılan drama etkinliklerinde çocukların bakış açısı farklı yönlerden gelişmektedir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesi sağlanır. 
 
MODERN DANS 

Sınav Koleji İlkokulunda modern dans eğitimi sayesinde çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak kendi bedenini tanıma ve müziğe göre kontrol etme yeteneklerini geliştirirler. Kurumumuzda Modern Dans dersleri özel dans öğretmeni tarafından verilir. 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12