Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Kolejinde uygulanan Tam Öğrenme Modeli ile  öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Öğrenciye verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı sağlandığı takdirde her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir.
 
Sınav Kolejinin müfredatı anaokulu seviyesinden başlayarak Tam Öğrenme Modeli ile şekillenmektedir. Parçadan bütüne doğru, özgün ve özel olarak hazırlanan materyallerle, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve başarı düzeyleri artırılmaktadır.
 
Her öğrencin ‘Özeldir' ve 'Tektir’ anlayışının hakim olduğu okulumuzda, her öğrenci ile tek tek ilgilenilir ve bireysel özelliklerinin artması için çaba gösterilir. Sınav Koleji Anaokullarında Çoklu Zeka Kuramı ve Montessori  yöntemlerinin çocuklar için en efektif görüldüğü kısımlarından özenle seçilerek program sürecine dahil edilirler.
 
Bu program dahilinde Sınav Anaokulları,
  • Planlama,
  • Analitik ilişkiler kurabilme,
  • Problem çözme,
  • İşitsel ve görsel hafızayı geliştirme, 
  • Parça – bütün ilişkisi sağlama,
  • Farklı materyaller ile örüntü oluşturabilme,
  • Yaratıcılık faktörlerinin bir arada bulunduğu özgün eğitim modeli ile erken çocukluk döneminde fark sağlayan bir eğitim ve öğretim anlayışına sahiptir.
 
STEM ÇALIŞMALARI

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleşerek, düşünce odaklı, problem çözmeyi teşvik eden, işbirliğine ve üretmeye dayalı öğrenme deneyimi gerçekleştirilmesini sağlar. 
 
STEM çalışmaları, hikayelerle örneklendirilerek ve soru haline getirilerek çocukların çözüm üretebilmesini amaçlayan iç sisteme sahiptir. Özel olarak hazırlanan bilim ve deney kitleriyle de gerçekleştirilen Stem çalışmalarında modeller incelenerek, çocukların düzeyine uygun beyin fırtınası  çalışmaları yapılır. Karmaşık görünen teknolojik cihazların temel ve basit düzeneklerle oluşturabilme, yaratıcı düşünme, temel teknoloji mantığı ve takım çalışması gibi becerilerle beraber sorun çözme becerilerini de geliştiren çocuklarımız eğlenerek üretmenin keyfini yaşarlar.
 
Ayda bir kez yapılan bu eğlenceli ve üretim odaklı çalışmalarla çocuklar tasarladıkları materyaller ile bilimsel düşünce yapısını da kazanırlar. Özgüven gelişimine büyük katkısı olan STEM çalışmaları sayesinde çocuklar akıllarındaki basit bir mekanizmayı ekip çalışması bilinci kazanarak yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. 
 
Stem çalışmaları çocuklarımızın düzeyine uygun şekilde ve farklı düzeylerde yapılmaktadır.
 
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK

Sınav Kolejinde çocuklarımız kendilerinde doğal olarak bulunan merak ve keşfetme yeteneğini etkin olarak kullanırlar. Küçük yaşlardan itibaren sürekli neden-nasıl ilişkisi içinde etkin sorgulama yaparlar. Uygulamalı ve özgün Fen Programı (GEMS-Great Exploration Math and Science) çerçevesinde bilimsel düşünce, buluş yapma, sorgulama, sonuç çıkarma ile yüksek düşünme sistemi oluşması sağlanır ve tutum becerisi kazandırılır.
 
Fen – Doğa etkinlikleri her hafta düzenli olarak yapılır. Özgün  temel matematik uygulamaları ile sayıların eğlenceli ve sihirli dünyasına adım atarlar.
 
Sezgisel oyun ve etkinlikler sayesinde, doğal materyallerle çalışarak keşif yaparlar.  Böylelikle sembolik olarak öğrenme yerine problem çözme, pratik düşünme, çözüme ulaşma gibi temel matematik unsurları deneyimleyerek öğrenirler. Aynı şekilde çevreyi ve doğayı gözlem ve deneyimlerle öğrenirler.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12