LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

SINAV LİSELERİNDE OXFORD  AQA ULUSLARARASI GCSE PROGRAMI   
 
Sınav Liselerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibariyle OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı uygulanmaya başlanmıştır.
 
OXFORD AQA Uluslararası GCSE, 14 ile 16 yaş grubundaki öğrenciler için dünyada en çok tanınan ve en fazla tercih edilen sertifika  programları arasında yer almaktadır. OXFORD AQA Uluslararası GCSE programları öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme, akıl yürütme, analiz etme, takım çalışması yaparak araştırma gibi tüm eğitsel becerilerini bir bütün olarak kullanabileceği ve geliştirebileceği öğrenme sürecini içermektedir. Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları farklı konularda beceri düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen öğretim programları bütünüdür. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programlarında her bir dersin müfredatı için 120 ders saati gerekmektedir. Sınav tarihleri Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır. Sınav Liseleri öğrenciler Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan sınavlara girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır ve Ekim ayı itibariyle öğrenci sertifikaları okullara gönderilmektedir. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları kapsamında bulunan öğrenci kazanımları, öğrencileri  AS/A Level (Seviye),  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programlarının uygulanmasına liselerimizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibariyle başlanmıştır. Yüksek motivasyona sahip her lise öğrencisinin yararlanabileceği Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları  ana dili İngilizce olmayan öğrencilere göre tasarlanmış olup, öğrencilerin ingilizce kelime dağarcığı ve cümle yapılarını kullanarak açık ve tutarlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları kazanımları öğrencileri Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı gibi çeşitli ve benzersiz öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 
 
Neden Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları?
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları,  Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) dünya genelinde uluslararası öğretim programları ile yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biri olma özelliğindedir. 
 
Kaliteli öğretim programları ile eğitim alanında Türkiye’nin en seçkin markası olan Sınav Eğitim Kurumları vizyon sahibi, inovatif  ve “Dünya Vatandaşı” seçkin bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, sunduğu özgün ve nitelikli içeriklerle öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme,  araştırma yapma ve sorun çözme gibi becerilerini destekler. ve öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına etkin olarak hazırlar. Bu anlamda Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı öğrencilerin disiplinler arası bağlantı kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı,yurt dışında eğitim almak ve eğitimini yurtdışında devam ettirmek isteyen öğrencilere İngilizceyi etkin bir şekilde kullanma olanağı sağlar. Öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde kullanarak alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli olan temel eğitimi verir. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda öğrencilerin aldıkları skorların A*-G sisteminde yerini almaktadır. İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına uygun olması sayesinde Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda öğrencilerin aldıkları skorlar İngiltere'deki okullarla uyumlu olmaktadır.,
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı,öğrencileri AS/A-level ve  Uluslararası Bakalorya (IB) gibi sertifika ve diploma programlarına hazırlamaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı,öğrencileri uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlamaktadır.
 
Yurtdışında bulunan birçok üniversite, üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarındaki akademik performanslarını değerlendirilmektedir.  değerlendirmektedir. Bu anlamda Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı öğrencilerin tüm eğitsel çalışmalarda etkin olarak ingilizceyi kullanmalarını sağlamaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (Enhanced Results Analysis- ERA) ile Oxford AQA Uluslararası GCSE Programını uygulayıcı okullara geri bildirim olanağı sunmaktadır. Böylelikle öğrencilerin desteklenmesi gereken nitelikler ortaya çıkmaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda sağlanan yetkinlikler, dünyanın her yerinde üniversiteler ve işverenler tarafından belirgin bir akademik başarı olarak kabul edilmektedir.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesindeki kazanımlar öğrenciyi,  AS/A Level (Seviye) ve  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12