LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

SINAV LİSELERİNDE OXFORD  AQA ULUSLARARASI GCSE PROGRAMI   

 
Sınav Liselerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibariyle OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı uygulanmaya başlanmıştır.
 
OXFORD AQA Uluslararası GCSE, 14 ile 16 yaş grubundaki öğrenciler için dünyada en çok tanınan ve en fazla tercih edilen sertifika  programları arasında yer almaktadır. OXFORD AQA Uluslararası GCSE programları öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme, akıl yürütme, analiz etme, takım çalışması yaparak araştırma gibi tüm eğitsel becerilerini bir bütün olarak kullanabileceği ve geliştirebileceği öğrenme sürecini içermektedir. Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları farklı konularda beceri düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen öğretim programları bütünüdür. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programlarında her bir dersin müfredatı için 120 ders saati gerekmektedir. Sınav tarihleri Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır. Sınav Liseleri öğrenciler Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan sınavlara girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır ve Ekim ayı itibariyle öğrenci sertifikaları okullara gönderilmektedir. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları kapsamında bulunan öğrenci kazanımları, öğrencileri  AS/A Level (Seviye),  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programlarının uygulanmasına liselerimizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibariyle başlanmıştır. Yüksek motivasyona sahip her lise öğrencisinin yararlanabileceği Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları  ana dili İngilizce olmayan öğrencilere göre tasarlanmış olup, öğrencilerin ingilizce kelime dağarcığı ve cümle yapılarını kullanarak açık ve tutarlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları kazanımları öğrencileri Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı gibi çeşitli ve benzersiz öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 
 
Neden Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları?
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları,  Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) dünya genelinde uluslararası öğretim programları ile yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biri olma özelliğindedir. 
 
  • Kaliteli öğretim programları ile eğitim alanında Türkiye’nin en seçkin markası olan Sınav Eğitim Kurumları vizyon sahibi, inovatif  ve “Dünya Vatandaşı” seçkin bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, sunduğu özgün ve nitelikli içeriklerle öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme,  araştırma yapma ve sorun çözme gibi becerilerini destekler. ve öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına etkin olarak hazırlar. Bu anlamda Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı öğrencilerin disiplinler arası bağlantı kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı,yurt dışında eğitim almak ve eğitimini yurtdışında devam ettirmek isteyen öğrencilere İngilizceyi etkin bir şekilde kullanma olanağı sağlar. Öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde kullanarak alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli olan temel eğitimi verir. 
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda öğrencilerin aldıkları skorların A*-G sisteminde yerini almaktadır. İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına uygun olması sayesinde Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda öğrencilerin aldıkları skorlar İngiltere'deki okullarla uyumlu olmaktadır.,
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı,öğrencileri AS/A-level ve  Uluslararası Bakalorya (IB) gibi sertifika ve diploma programlarına hazırlamaktadır.
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı,öğrencileri uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlamaktadır.
 
  • Yurtdışında bulunan birçok üniversite, üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarındaki akademik performanslarını değerlendirilmektedir.  değerlendirmektedir. Bu anlamda Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı öğrencilerin tüm eğitsel çalışmalarda etkin olarak ingilizceyi kullanmalarını sağlamaktadır.
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (Enhanced Results Analysis- ERA) ile Oxford AQA Uluslararası GCSE Programını uygulayıcı okullara geri bildirim olanağı sunmaktadır. Böylelikle öğrencilerin desteklenmesi gereken nitelikler ortaya çıkmaktadır.
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda sağlanan yetkinlikler, dünyanın her yerinde üniversiteler ve işverenler tarafından belirgin bir akademik başarı olarak kabul edilmektedir.
 
  • Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesindeki kazanımlar öğrenciyi,  AS/A Level (Seviye) ve  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’ nda Ölçme ve Değerlendirme
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nın sonunda öğrenciler, Oxford AQA Uluslararası Sınav Merkezi tarafından yapılan sınavlara girmektedirler.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Program sınav soruları kısa cevaplı, çoktan seçmeli, uygulamalı, açık uçlu gibi farklı türlerde olmaktadır. Sınavlar, Oxford AQA Uluslararası Sınav Merkezi tarafından değerlendirilmektedir. Öğrenciler 9-1 aralığında notlar alırlar.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Program sınavlarında ve kullanılan notlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
9: Üstün performans notu (outstanding)
 
8: Çok iyi performans notu (exceptional)
 
7: En iyi performansı/çalışmayı gösterenleri ayırt eden sınır puanı (Disciriminator at top grade)
 
6: İyi performans notu
 
5: Başarılı Geçer Not (strong pass)
 
4: Standart Geçer Not (standart pass)
 
3: Geçer not (Puan 4’ün çok az bir fark ile edinilememesi (allowed grade/back up grade)
 
1 ve 2: Performansın/çalışmanın geçer nota (3) ulaşamaması (performance/work under allowed pass/back up grade)  
 
U: Sınıflandırılamayan (Unclassified): 3 (Allowed grade) puana ulaşabilecek minimum standartları karşılayamayan herhangi bir öğrenci sınıflandırılamayan öğrenci kategorisinde yer alır ve sertifika almaya hak kazanamaz.

Yeni Not Baremi (9-1) ile ilgili Kaynak: https://www.oxfordaqaexams.org.uk/why-oxford-aqa/gcse-grading

Yurtdışında OXFORD AQA Uluslararası GCSE 

Yurtdışında bulunan birçok üniversite, başvuru sırasında, öğrencilerin lise yıllarında gösterdikleri akademik performansları da değerlendirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin lise hayatları boyunca girmiş oldukları sınavlar ile bu sınavlardan aldıkları puanlar, onları yurtdışı üniversitelerine kabul ve başvuru sürecinde önemli bir kriterdir. 
 
Oxford AQA Uluslararası yeterlilik belgelerini tanıdıklarını/ kabul ettiklerini açıklayan üniversitelerin listesine aşağıda yer verilmiştir. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları Hangi Üniversite, Enstitü ve Kurumlarda Bulunmaktadır?

Birleşik Krallık’ta olup, Oxford AQA GCSE’yi kabul eden üniversitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:Oxford GCSE’yi kabul eden Amerikan Üniversiteleri,  “Community College” okulları ve Kanada’daki üniversitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:


Yeni Zelanda ve Avustralya’da olup, Oxford AQA GCSE’yi kabul eden üniversitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:
Dünya Çapında Farklı ülkelerden Oxford AQA Uluslararası GCSE’yi kabul eden üniversitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:


Kaynaklar:
https://www.oxfordaqaexams.org.uk/why-oxford-aqa/recognition


SINAV EĞİTİM KURUMLARI EAQUALS  (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) AKREDİTASYONU

 
Sınav Eğitim Kurumları Türkiye genelindeki K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)” akreditasyonunu alan kurumdur.
 
Avrupa Dil Kalite Kuruluşu olan Eaquals(Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) , Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurumdur. Okulların yabancı diller bölümüne akreditasyon vererek dil eğitiminde kaliteyi teşvik eden Eaquals, yabancı dil öğretimi kalite standartlarını özel olarak tasarlamaktadır.
 
1991 yılında kurulmuş olan Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)Avrupa Konseyi ve diğer birçok uluslararası kuruluşla beraber  dil eğitimi konusunda ve işbirliği çerçevesi ile çalışmaktadır.  kendi alanında uygulamalı kaynaklar üreten, üye olan okulların gereksinimlerini karşılamaya yönelik, eğitim ve seminerler gibi farklı hizmetler sunmakta olan Eaquals  dil eğitim hizmetlerinde en yüksek standartlara erişilmesi ve erişilen standartların korumasını hedeflemektedir.
 
Eaguals akreditasyonu ile okullar kendilerini yabancı dil öğretimi konusunda mükemmelliğe adamış olduklarını göstermektedir. Eaguals akreditasyonuna sahip olan okullarda dil öğrenenlerin eğitim kalitesi Eaquals’un odak noktasıdır. Bu anlamda Sınav Okulları nitelikli ve kaliteli yabancı dil öğretimini mükemmel düzeyde gerçekleştiren bir marka olma özelliğindedir.
 
Eaquals, akredite olan okulların gerekli yasal şartları karşılamakta olduğundan emin olur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu olan Eaquals akreditasyonunun alan okullar, aynı zamanda diğer ulusal kuruluşlar tarafından da akredite olmuştur.
 
Sınav Okullarında yabancı dil derslerinin müfredatı, sınıf içi yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınıf içi yabancı diller öğretmenlerinin profesyonel anlamda gelişimleri Eaquals akreditasyon kuruluşu tarafından  kontrol edilmektedir. Sınav Okulları’nda Eaquals logosu ile öğrencilere dağıtılan her materyal akredite olmuş bir programın ürünüdür. Tüm etkinlikler, eğitim-öğretim süreci ile yabancı diller öğretmenlerinin gelişim süreçlerine ait geri bildirimler ile kaliteli ve mükemmel bir yabancı dil eğitiminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
 
Türkiye’deki en iyi akademik İngilizce programını oluşturma vizyonu ile yola çıkan Sınav Okulları, dil eğitiminde uluslararası ve saygın akreditasyon kurumu Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından 2011 kuruluş yılından beri “Dil Eğitiminde Mükemmellik” akreditasyonu ile tescillenmiştir. 
 
Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) akreditasyon sürecindeki kurumlar ve okullar, dil eğitim ve öğretiminin bütün aşamalarında mükemmel düzeyde olduklarını kanıtlamak ile yükümlüdürler ve   bunun için Eaquals’ın uzman denetleyicileri tarafından zorlu bir teftiş sürecinden geçmektedirler.
 
8-9 Mayıs 2020’de Eaquals’ ın uzman değerlendiricileri dört yılda bir gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde Sınav Okullarını standartların üzerinde değerlendirerek mükemmeliyet ile ödüllendirilmiştir. Sınav Okulları’nın 6 farklı alanda ‘Points of Excellence’ yeterliliğine sahiptir.
 
Avrupa’da yabancı dil eğitimi ve öğretimi alanında eğitimin kalitesini belgeleyen,  dil eğitimi alanında akreditasyon yetkisine sahip ve dünya çapında tanınmış uluslararası bir kurum olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), eğitim-öğretim kaynak ve materyalleri,  öğrencilere sağlanan olanaklar, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, öğretmen kadrosunun kalitesi, okulun kurumsal altyapısı alanlarında denetleme yapar ve akreditasyon verir. 
 
 
Eaquals ile ilgili detaylı bilgiye www.eaquals.org web sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12