Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Günümüzde çocukların bilişim teknolojileri ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşmektedir. Sınav Koleji Anaokulunda, bilgi ve teknoloji çağında yetişen çocuklar, teknolojiyi sadece kullanan olmaktan öte, üreten bireyler olması konusunda yönlendirilirler. Bilişim öğretmenlerinin katkısı ile öğrencilerimizin yaşlarına ve ilgilerine uygun olarak hazırlanan  kodlama ve robotik dersleri haftada bir gün ve iki saat süreyle verilmektedir.

Kodlama ve robotik dersleri çocukları teknolojiyi üretmeye ve geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır. Okul Öncesi döneminde teknolojinin arka planında yer alan kodlama-robotik dersiyle öğrencilerimize  bilişimsel düşünme, problem çözme, işbirlikçi öğrenme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

KODLAMA
 
Sınav Eğitim Kurumları Okul Öncesi dönemde, bilgisayarsız kodlama algoritma eğitimi verilmektedir. Problem çözme davranışları problem çözme sürecinde duyusal ve psikomotor becerileri geliştirmek için bilgisayar biliminin temelindeki kavramları kullanarak, Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) ile problem çözme, sistem tasarlama gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
 
Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, teknoloji ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşen dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktayız. 
 
Bilişimsel Düşünme Yöntemi, problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir.

Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey;
 • Problemlerin çözümüne yardımcı olması için bilgisayar ve diğer araçları kullanmayı sağlayan problemleri formüle etme, 
 • Verileri mantıksal olarak organize etmek ve analiz etme,
 • Modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar yoluyla verileri temsil etme,
 • Çözümleri algoritmik düşünce yoluyla otomatikleştirme (sıralı adımlar dizisi),
 • Aşamaların ve kaynakların en verimli ve etkili bir kombinasyonunu gerçekleştirmek amacıyla olası çözümleri belirleme, analiz etme ve uygulama,
 • Bu problem çözme sürecini genelleme ve çeşitli problemlere transfer etme,
 • Verilen problemleri analiz etme yeteneği, 
 • Bir problemi tam olarak belirleme yeteneği,
 • Verilen problem için uygun olan temel eylemleri bulma yeteneği,
 • Temel eylemleri kullanarak verilen probleme yönelik doğru bir algoritma oluşturma yeteneği,
 • Bir problemin tüm özel ve normal durumlarını düşünebilme yeteneği ,
 • Bir algoritmanın verimliliğini artırma becerisi kazanır.
 
ROBOTİK
 
Çağımız teknoloji ve bilim açısından hızla gelişirken, çocukları 21.yüzyıl becerileriyle donatarak onları hem çağımıza hem geleceğe hazır hale getirebilmek iyi bir eğitimle mümkün görünmektedir.
 
Robotik dersinde öğrencilerimizin, fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren sistemler aracılığı ile bir ekran yerine fiziksel arayüzler kullanarak somut tasarımlar ortaya koyarlar. Ders esnasında kullanılan Robotik-Kitler ile robotların tasarım süreci ve akışı, döngüler, parametreler ve sensörler ile Okul Öncesi dönemde eğlenilerek öğrenilmektedir. Öğrencilerimiz robotik dersinde, bir ürün tasarlamak, inşa etmek ve programlamak için eşsiz bir öğrenme süreci gerçekleştirirler.
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12