Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji İlkokulunda Tam Öğrenme Modelli Eğitim Yaklaşımı uygulanmaktadır. Öğrencilerin yetenekleri ile birlikte kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan eğitim sisteminin yanında,‘THE OKUL Değerler Eğitimi’ üzerine kurulan okulumuzda öğrencilerimizin saygılı, hoşgörü sahibi, empati kurabilen,dürüst ve sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek amaçlanır.
 
Sınav Koleji İlkokulunda öğrencilerimize, eleştirel ve yaratıcı düşünme, oluşturulan düşüncenin geliştirilmesi ve farklı şekillerde kullanılması, problem çözme, problemin çözümünde farklı yollar deneme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, araştırma, sorgulama, sosyal ve girişimci olma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir.
 
Sınav Koleji İlkokulu ‘Side to Side’ eğitimi ile İngilizce öğretimini garantilemektedir. Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan okulumuz, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 
Okulumuz teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir okuldur.
 
SARMAL VE TEKRARLARA DAYANAN ÖĞRENİM
Sınav Koleji İlkokulu Anadil ve İngilizce eğitiminde, sarmal ve tekrara dayanan öğretim şekli benimsenmektedir. Sarmal ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde, ana kavramlar temelinde oluşturulan ders programları, zorluk seviyelerinin aşamalı olarak artması ile beraber, öğrenilen kavramların sürekli tekrarını ifade eden bir yaklaşım sergilemektedir.
 
Öğrenciye kendi düzeylerinde öğretilen yeni kavramlar, artan zorluk derecelerine göre kademelendirilmekte ve öğrencilerin zaman içerisinde daha derin ve kalıcı bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Düzenli tekrarlara dayanan  öğrenme sürecinde,  öğrencilere verilen konular  her seferinde daha derinlemesine işlenir. Tekrar edilen bilgiler bir önceki öğrenilen bilginin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine bağlıdır. Sarmal program ile işlenen konular öğrenmede kalıcılık sağlamaktadır. Belirli bir düzen ve sistem içinde ilerleyen ders programları bir zincir gibi birbirini takip ederek ilerler. Her yeni konu, eski konu temelinden ilerlemektedir. Böylelikle tekrar edilen konu bir süre sonra beyinde kalıcı olarak kalmaktadır.
 
Sarmal ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde, işlenen konuların kapsamlarının gitgide genişletilmesi esasına dayanmaktadır. Yeni öğrenilecek konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilir ve bağ kurularak işlenmektedir. Öğrenme konuları zamanı ve yeri geldikçe ardışık düzende ilerler. Konu içerikleri her tekrarda minimal derinlik, soyutluk ve karmaşıklıkta verilerek öğrencilerin sabırla, özenle, dikkatle çalışması sağlanmaktadır.
 
DİL BECERİLERİ TAKİP SİSTEMİ
Sınav Koleji İlkokulu Anadil programı çerçevesinde, öğrencilerimizin, birinci sınıftan itibaren okuma grafikleri ile dil becerilerini kullanma ve geliştirme yetenekleri, belirli aralıklarla alınan grafik ve çekimlerle kayıt altına alınmaktadır. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma çalışmalarının yapıldığı etkinliklerde öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleşmesi hedeflenir. Duygu ve düşüncelerin doğru ve anlaşılır şekilde ifade etme yeteneği kazandırılır.
 
Dil Becerileri Takip Sistemi ile öğrencilerin dil becerileri kazanımları ve ilerlemeleri birebir takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. İlkokul 4. sınıfa kadar grafik değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar dil gelişim çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar her öğrencinin akademik anlamda kazanmaları gereken doğru ve hızlı okuma becerilerini içermektedir.
 
Öğrencilerimizin dil becerileri kazanımlarını, gündelik yaşamda kendi fikirlerini açık ve özgür olarak ifade edebilecekleri uygun ortamlar hazırlanarak geliştirilmektedir. Anadil eğitimi ile eşzamanlı olarak yürütülen İngilizce eğitimin programında da aynı şekilde dili kullanma becerileri ve kelime zenginliğinin kazanılması sağlanmaktadır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12