Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Kolejinde, kodlama-robotik dersi ilkokuldan itibaren tematik yaklaşım odaklıdır. Seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip, ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tematik öğrenme modeli, çocuklarda, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi davranışa dönüştürmekte  önemli bir rol oynamaktadır. 

Kodlama Eğitimi, öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını sağlayan, fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojiyi kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır. Ezberleyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller yerine bu becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi 21.yüzyılın olmazsa olmazıdır. Sınav Kolejinde Kodlama Eğitimi ile öğrencilerimizin fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Sınav Kolejinde öğrencilerimiz, anaokulundan başlayan robotik eğitimlerini ilkokulda da devam etmektedir. Kodlama eğitimi 1. sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarında verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarında işlenen kodlama eğitiminde;
 • Bilgisayar bilimleri temel kavramları,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı,
 • Bilgisayar okur-yazarlığı,
 • Dijital vatandaşlık,
 • İnternet güvenliği,
 • Algoritma geliştirme,
 • Programlama,
 • Dijital oyun tasarımı,
 • 3D tasarım programları ile ilgili çalışmalar verilmektedir. 

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları amaçlanır. Robotik uygulamalar öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve öğrenci performansını artırmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimize kodlama-robotik atölyelerinde;Temel Elektronik Eğitimi, Robotik Kitler, Elektronik Simülasyon Çalışmaları, Robotik Kodlama Eğitimi verilmektedir.
 
 
Değişen dünyada bireylerin yeni bazı becerileri kazanmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu ve 21. yüzyılda öğrencilerin okul içi ve okul dışı ortamlarda teknoloji ile iç içe olduğunu söylemek mümkündür. Öğrencilerin okul dışı ortamlarda oyun aracı olarak kullandıkları tablet ve bilgisayarlar, okul içinde eğitim aracı olarak kullanılmakta ve yararlanılmaktadır. 

Robotik kodlama eğitimlerinde robotların istenen görevi yerine getirmesi için bilgisayar veya tabletle programlanmaları gerektiği ve öğrencilerin robotik çalışmaları bilgisayar veya tabletlerle gerçekleştirebilmeleri için kodlama becerisine sahip olmaları beklenmektedir.
 
Kodlama becerisi kazanabilmeleri için öğrencilerin programlama ve algoritmik düşünme becerilerine sahip olması gerekir. Algoritmik düşünme yeteneğine sahip olan bireylerde problem çözme becerileri de gelişmiş olur. NRC (National Research Council)’e göre bir problemi sorgulamada soruları doğru olarak tanımlamak, bilimsel araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek, bilimsel tanımlamalar, hipotezler, yetenek ve beceriler bulunur. Kodlama ile çocuklar; bilgisayarla üretim yapmayı, kendilerini ifade etmeyi, problemleri çözmeyi ve projeler tasarlamayı öğrenir.
 
İlkokul düzeyinde kodlama eğitimini daha zevkli hale getirmek ve oyun tabanlı bir öğretim sağlanması amacıyla eğitim yazılımı olan blok tabanlı programlar kullanılır. Blok tabanlı programlar, kodlama eğitiminde oyunlaştırılarak ve yapılan değişimleri ekranda anında görülmesi ile ilgi çekici hale getirilmesinden dolayı tercih edilmektedir.
 
 

Kodlama eğitimi süreçlerini inceleyen çalışmalar ele alındığında şu üç önemli sonucun çocuklarda görüldüğü ifade edilmiştir;
 
 • Karşılaştıkları problemlere çözüm üretebildikleri ve bu adımları halinde ifade edebilirler,
 • Yaptıkları hataları kısa sürede ve etkin şekilde çözebilirler,
 • Sürecin analizini yaparak sonuçlara ulaşabilirler.
Öğrenciler kodlama öğrenme konusunda Kodlama-Robotik setleri ve blok tabanlı kodlama yöntemlerini kullanırlar. Kodlama öğretiminde soyut ve metin yapılı kavramlar ile, soyut olan durumu daha somut hale dönüştürerek öğrencilerin öğrenmeleri sağlanır. 
 
21. yüzyıl becerileri arasında sayılan bilgisayarca düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine, robotik donanımlar dâhil edilerek robotik eğitimi düzenlenir. Öğrencilere hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığı, somut uygulamalar ve simülasyon yöntemi kullanılarak daha kolay anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulur.
 
Öğrenciler Kodlama-Robotik dersi ile soyut olan kodlama kavramlarını, somut çıktılar haline getirirler, donanımsal ekipmanlarla yaratıcılıklarını ortaya koyarlar, 3 boyutlu düşünebilirler, yetenek ve gelişimlerine uygun ürünler ortaya çıkarabilirler.
 
Dünya problemlerine yaşıtlarından daha duyarlı olan, problemlere çözüm arayışı içinde bulunan, yaşıtlarından daha meraklı, istekli ve üst düzey performans gösteren Sınav Eğitim Kurumları öğrencileri, erken yaşlardan itibaren ve ileri düzeyde Kodlama-Robotik eğitimi almaktadırlar.

 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12