LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

Sınav Koleji Anaokulu İngilizce  eğitiminde Çoklu Zeka Kuramı ve Tam Öğrenme Modelli  yoğun İngilizce programı uygulanmaktadır. Farklı öğrenme metodları ile zenginleştirilen Anaokulu İngilizce Programı dahilinde, İngilizce öğretmeni tam zamanlı olarak çocuklarımızın günün her anında yanlarında bulunurlar. Çocuklar yoğun ingilizce programı sayesinde ‘donanımlı olarak’ ilköğretime hazır olarak başlarlar. Anaokulu Koordinatörlüğü, Sınav Koleji İngilizce Koordinatörlüğü ve Rehberlik Birimleri eşzamanlı olarak çalışırlar. İngilizce eğitim programımız öğrenci ilgi ve ihtiyaçları değerlendirilerek her yıl  güncellenmektedir. İngilizce eğitim programımızda akıllı tahtalara yüklenen, özel olarak hazırlanmış İngilizce programlar aracılığıyla yazılı, görsel ve bilişsel eğitim tam olarak çocuklarımızı desteklemektedir.
 
Sınav Anaokulunda her gün ilk dersler ve son dersler İngilizce olarak yapılmaktadır. Gün sonunda Meeting The Day adı verilen İngilizce değerlendirme sistemi, haftanın 5 günü düzenli olarak yapılmaktadır. Ertesi güne ödev olarak İngilizce olarak verilen Secret Passwordlar ile çocuğun hafızasını güçlendirme çalışmaları ve akılda tutma becerisinin geliştirilmesine ve rutin haline getirilmesine yönelik aktiviteler yapılmaktadır. Böylelikle çocuklarımızın analitik ilişkiler kurabilme, problem çözme, yaratıcılık, planlama yapabilme, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, parça-bütün ilişkisi sağlama ve örüntü oluşturabilme yetenekleri geliştirilir.

Sınav Eğitim Kurumlarında anaokulundan itibaren daha fazla İngilizce duyması ve daha fazla İngilizce iletişime geçmesi ile doğru orantılı olarak öğrenme ortamlarının da artması ile beraber İngilizce  ve yabancı dil öğrenimi korkulması gereken bir ders ya da beceri değil, hayat akışı içinde olan doğal bir süreç olarak algılanır ve bu şekilde devam ettirilir. İngilizce ağırlıklı bir programımızın olması nedeniyle sınıflarda 2 öğretmen eşliğinde dersler uygulamalı olarak yapılır. Derslerde anadil okul öncesi öğretmeni ile İngilizce öğretmeni aynı anda sınıf içinde bulunurlar. Kurum içinde çalışan diğer öğretmenlerimiz, çocuklarımızla ders sırasında İngilizce iletişime geçmektedir. Günlük konuşma sırasında çocuklar ile yabancı dil konuşarak ve onların da yabancı dilde konuşmaları desteklenmektedir. Erken yaş döneminde çocuklarla İngilizce iletişime geçilerek herhangi bir problem karşısında çözüm üretilmesini sağlayacak şekilde eğitim programı uygulanmaktadır.Yabancı dile yoğun olarak maruz bırakılan öğrencilerin, erken dönemde İngilizce  öğrenmeleri de çok daha kolay bir şekilde olmaktadır.

Sınav Koleji İlkokulu uyguladığı ‘Side to Side’, ‘Connections’ ve ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş  İngilizce eğitim programları uygulanır. Sınav Koleji İlkokulu öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.

Sınav Koleji Ortaokulu öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘YAZMA, OKUMA, DİNLEME VE KONUŞMA’ becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları  amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.Yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.

Sınav Koleji Ortaokulu İngilizce Programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belirli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 8.sınıfta İngilizce eğitimi Liselere Geçiş Sistemi olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanır. Bu süreçte öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymazlar. Gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmaları okul içinde yapılmaktadır.
 
Sınav Liselerinde İngilizce dersleri Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre, ‘C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler’ çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir, çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir. 
 
Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerindeki yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak, direkt olarak bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin C1 düzeyine erişerek mezun olmaları amacıyla Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce ders içerikleri dört dil becerisini geliştiren, uluslararası sınavlara hazırlayıcı ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış otantik kültür ve dile özgün materyallerden oluşmaktadır.

Geleneksel kur sisteminin yol açtığı "öğrenilmiş çaresizliğe" alternatif olarak sunulan yoğun ve "farklılaştırılmış eğitim" sistemimiz, en başarılı öğrenciden en zorlanan öğrenciye kendisini geliştirme fırsatı sunmaktadır.  Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde hedefimiz; Sınav Liseleri öğrencilerini ulusal ve uluslararası yabancı dil konuşulan platformlarda özgüvenli, İngilizce olarak kendini ifade edebilen, çoğu konuşmaların ana fikrini anlayabilen ve anadili İngilizce olan kişilerle oldukça rahat bir şekilde iletişim kurabilen düzeye getirip, mezun etmektir.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12