LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

Ankara Sınav Koleji Kalite Politikası
 
Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, entelektüel nesiller yetiştirmek okullarımızın vazgeçilmez amacıdır.
 
Ankara Sınav Koleji ; 
 
  • Sürekli kendini yenileyen ve gelişim anlayışına sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin doğrultusunda, zengin bilgi birikimini ve yılların getirdiği deneyimi eğitim öğretim faaliyetlerine yansıtan, 
 
  • Her öğrencinin ‘Tektir ve Özeldir’ anlayışından yola çıkarak ve her bir öğrencisinin ayrı ayrı bireysel farklılıklarını gözeterek, onların zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan bir bütün olarak gelişmelerini sağlayan, 
 
  • Öğrencilerin ulusal ve evrensel kimliği taşıyan THE OKUL (Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık) değerler sistemi bilincine sahip ve bu değerlerin benimseyen bireyler olarak yetişmesini sağlayan, 
 
  • Yabancı dil eğitimine ayrı bir özen göstererek, anasınıfından başlayarak lise son sınıfa kadar kesintisiz ve iki dilde çağdaş eğitim metotlarını kullanarak eğitim veren, öğrencilerin yabancı bir dili rahat bir şekilde öğrenmelerini, yapılan etkinlikler, seminerler, konferanslar ve yarışmalarla yabancı dil yetkinliklerini artırmak yabancı dili yabancı kültürle buluşturan, yurt dışı değişim projeleri ve uluslararası eğitim ve öğretim programlarından yararlanmalarını sağlayacak fırsatlar yaratan,
   
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerini teknoloji, spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle destekleyen ve güçlendiren,

  • Kaliteden ödün vermeyen yapısıyla, kaliteyi hedefleyen alanında uzman, deneyimli, dinamik, inovatif,  gelişmeleri sistematik olarak değerlendiren, yenilikleri takip eden ve sürekli gelişmeye açık eğitim kadrosu ile çalışan,
 
  • Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla tüm çalışanlarının kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine destek olan, kendilerini mutlu ve güvende hissettikleri bir eğitim, öğretim programının ve çalışma ortamının içinde yer almalarını sağlayan, 
 
  • Okul kültürünün THE OKUL değerler sistemi üzerinde yükselmesini ve tüm Türkiye'de Sınav Eğitim Kurumlarının da aynı doğrultuda yönetilmesini sağlayan,
 
  • Öğretmenler, öğrenciler, veliler, çalışanlar, mezunlar ve sosyal çevresi ile etkili iletişim içinde bulunan ve iletişimi devam ettiren,
 
  • 'Sınav'lı Olma' bilincini ve anlayışını geleceğe aktararak kurum kültürünün korunmasını sağlayan Kalite Politikasını benimsemiştir.

 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12