Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Kolejinde, kodlama-robotik dersi ilkokuldan itibaren tematik yaklaşım odaklıdır. Seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip, ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tematik öğrenme modeli, çocuklarda, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi davranışa dönüştürmekte  önemli bir rol oynamaktadır. 

Kodlama Eğitimi, öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını sağlayan, fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojiyi kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır. Ezberleyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller yerine bu becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi 21.yüzyılın olmazsa olmazıdır. Sınav Kolejinde Kodlama Eğitimi ile öğrencilerimizin fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Sınav Kolejinde öğrencilerimiz, anaokulundan başlayan robotik eğitimlerini ilkokulda da devam etmektedir. Kodlama eğitimi 1. sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarında verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarında işlenen kodlama eğitiminde;
 • Bilgisayar bilimleri temel kavramları,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı,
 • Bilgisayar okur-yazarlığı,
 • Dijital vatandaşlık,
 • İnternet güvenliği,
 • Algoritma geliştirme,
 • Programlama,
 • Dijital oyun tasarımı,
 • 3D tasarım programları ile ilgili çalışmalar verilmektedir. 

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları amaçlanır. Robotik uygulamalar öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve öğrenci performansını artırmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimize kodlama-robotik atölyelerinde;
 • Temel Elektronik eğitimi,
 • Robotik Kitler,
 • Elektronik Simülasyon çalışmaları,
 • Robotik-kodlama eğitimi verilmektedir.


SINAV İLKOKULLARINDA LEGO® EDUCATION 
 
İlkokul kademesindeki her yaş grubu için özel olarak hazırlanmış Bukalemun StemSet videolu eğitim setleriyle; öğrenciler robotik, kodlama ve STEM konularını eğlenerek öğrenirler. Bukalemun StemSet, okul öncesi dönemden ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır.  
 
LEGO® Education setleri, müfredata uygun ünitelerden oluşmaktadır. LEGO® Education setleri ilkokul öğrencilerimizin STEM konularını eğlenerek öğrenmeleri için  fiziki materyaller, eğitim kitapçıkları, videolu-basılı içerikler öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini kolaylaştırarak daha nitelikli hale getiren içeriklerden oluşmaktadır. 
 
LEGO® Öğrenme Sistemi, oyunla öğrenme ilkesine dayalı yapısıyla öğrencilerin farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini geliştirme, Matematik, Robotik, Kodlama gibi STEM becerilerini artırma, öğrenmeyi öğretme, problem çözme yeteneklerini ilerletme ve geleceğini dünyasını şimdiden inşa etmelerini desteklemeleri amacıyla profesyonel olarak hazırlanan içeriklerden oluşur. Tanınmış kodlama dillerini, sensörler ve akıllı donanım sistemleriyle bir araya getiren LEGO® Öğrenme Sistemi, öğrencilerimizin robot tasarımı ve inşa etme süreçlerini de eğlenceli hale getirir. 
 
LEGO® Öğrenme Sistemi ile öğrencilerimizin  fen bilimleri, matematik, mühendislik konularındaki başarı düzeyleri ileri seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet öğrencilerimizin farklı disiplinlerle bir arada çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme konularındaki becerilerini geliştirme, 21. yüzyılın gerektirdiği kazanımlara erken yaşta sahip olmaları ve geleceğin dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları için özenle ve profesyonel bir şekilde tasarlanmıştır. 
 
Eğlenerek öğrenme imkanı sunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin eleştirel düşünme,  tasarlama, problem çözme ve kodlama becerileri gelişir. Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir.
 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12