Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji Ortaokulunda, kodlama-robotik eğitiminin genel amacı algoritma kavramının yanı sıra yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme biçimini kazandırmaktır. Okulumuzda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler, matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirirler, bunun yanında kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenirler. 

Öğrencilerimiz eğitim süresince kodlama-robotik atölyelerinde sınıflarına göre;
 • BT Okuryazarlığı,
 • Programlama,
 • Mobil Programlama,
 • Web Tasarımı,
 • Oyun Tasarımı,
 • 3D Tasarım,
 • Algoritma,
 • Temel Bilgisayar Eğitimi,
 • Algoritma, dersleri alırlar.

Somut dönemden soyut döneme geçiş yapmakta olan öğrencilerimiz 3D tasarım eğitimleri ile yaptıkları çalışmalar literatüre katkı sağlaması yönünden önemlidir. Öğrencinin kendi tasarladığı bir ürünü somutlaştırması o öğrencinin hayal gücünü geliştirir.

Öğrenme ortamlarında robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bu bağlamda robotik atölyelerinde;
 • Temel Elektronik,
 • Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı,
 • Nesnelerin İnterneti,
 • Robotik Kit,
 • Elektronik Simülasyon Çalışmaları ile çeşitli araçlar kullanarak öğrencilerimiz aktif bir çalışma içinde bulunurlar.SINAV ORTAOKULLARINDA LEGO® EDUCATION
 
LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet, anaokulundan başlayarak ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır. Öğrenciler robotik ve kodlama bilgilerini geliştirerek mühendislik konularını kolaylıkla öğrenirler.
 
LEGO® Education Bukalemun StemSet içeriğinde bulunan müfredata uygun ünitelerinden oluşan eğitim kitapçıkları, nitelikli içerikler, videolu ve basılı tüm içerikler, fiziki materyaller ile öğrenciler  robotik, kodlama ve STEM konularını öğrenirken aynı zamanda eğlenirler.
 
LEGO® Education Bukalemun StemSet oyunla öğrenme ilkesine dayalı ve öğrencilerin ilgisini çekecek çözümleriyle onların robotik kodlama becerilerini artırmaları için özenle, titizlikle ve profesyonel bir şekilde tasarlanmıştır. Eğlenerek öğrenme imkanı sunan LEGO® Öğrenme Sistemi içinde bulunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin problem çözme eleştirel düşünme,  tasarlama ve kodlama becerileri gelişir.  Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir. LEGO® Öğrenme Sisteminde biraraya gelen akıllı donanım ve sensörler, tanınmış kodlama dilleri, robot tasarımı ve inşa etme süreçlerini eğlenceli hale getirir.
 
LEGO® Öğrenme Sistemi öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri, mühendislik konularındaki başarı düzeylerinin ileri seviyeye gelmesi için düşünülmüş ve öğrencilerimizin robotik ve kodlama eğitimlerimizden üst düzey performans alabilmeleri için tasarlanmış eğitim içeriklerinden oluşur. Öğrencilerimizin geleceğini dünyasını şimdiden inşa etmelerini desteklemeleri, 21. yüzyılın gerektirdiği kazanımlara erken yaşta sahip olmaları, farklı disiplinlere bir arada çalışma ve uyum sağlama becerilerini geliştirmeleri, Matematik, Robotik, Kodlama gibi STEM becerilerini artırmaları, geleceğin dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları, öğrenmeyi öğrenerek, problem çözme yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri ve ilerletmeleri amacıyla Türk Eğitim Sistemi ve güncel müfredata uygun olarak profesyonel bir biçimde hazırlanmış materyal ve etkinlik kitapçıklarından oluşmaktadır. 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12