Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Tam gün nitelikli eğitim verilen Sınav Kolejinde verilen ödevler pekiştirme çalışmaları biçimindedir. Bu çalışmalar kısa sürede öğrencilerin yapabileceği düzeydedir ve anne-baba ya da başka bir kişinin yardımına ihtiyaç kalmaz.

Sınav Kolejinde uygulanan ödev sisteminde, öğrencinin ailesiyle vakit geçirememesi göz önünde bulundurularak öğrencinin bireysel ev çalışmaları merkezi olarak planlanır. Bu planlamaya göre haftalık ders programlarından hareketle, her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev çizelgesi”nde belirlenir. Ödev çizelgesi veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.
 
ÖDEVDEN ÖTESİ: TÖDEV

Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak öğrencinin ev çalışmalarını sistemli ve verimli hâle getirmek için Sınav Dergisi Yayınları tarafından her sınıf için tüm dersleri kapsayacak şekilde TÖDEV (Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi) fasikülleri hazırlanır.

TÖDEV’ler o hafta işlenen konuları kapsayacak şekilde haftalık olarak hazırlanır ve her hafta cuma günü (hafta sonu yapılmak üzere) okul yönetimi tarafından öğrencilere dağıtılır. Sonraki hafta ise her dersin ilk saatinde kontrol edilir, yapılamayan kısımlar sınıfta tamamlanır.

Dönem sonlarında tüm dönemi kapsayacak şekilde özel Tatil TÖDEV’leri hazırlanarak öğrencilere dağıtılır ve tatil dönüşü kontrol edilir.

Sınav Kolejinde yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara ve ödevlere önem verilir. Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve ödev miktarı Ödev Çizelgesinde belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri ek çalışma saatinde tamamlanır. 
 
Sınav Ortaokulu ile Anadolu ve Fen Liselerinde Liselerinde ödevler 3 kategoride planlanmıştır:
 
1-Günlük Ödevler:
 
Farklı kaynaklardan ve “Modüler Soru Bankası Setleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir. 
 
2-Haftalık Ödevler:
 
“Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için Cuma günleri verilir ve kontrolü ise ilgili ilk derste yapılır. 
 
3-Dönem Ödeleri: 
 
Dönem konularını kapsayacak şekile hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda (karneyle birlikte) verilir ve kontrolü yeni dönemin başında yapılır.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12