Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji Ortaokulunda, kodlama-robotik eğitiminin genel amacı algoritma kavramının yanı sıra yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme biçimini kazandırmaktır. Okulumuzda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler, matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirirler, bunun yanında kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenirler. 

Öğrencilerimiz eğitim süresince kodlama-robotik atölyelerinde sınıflarına göre;
 • BT Okuryazarlığı,
 • Programlama,
 • Mobil Programlama,
 • Web Tasarımı,
 • Oyun Tasarımı,
 • 3D Tasarım,
 • Algoritma,
 • Temel Bilgisayar Eğitimi,
 • Algoritma, dersleri alırlar.

Somut dönemden soyut döneme geçiş yapmakta olan öğrencilerimiz 3D tasarım eğitimleri ile yaptıkları çalışmalar literatüre katkı sağlaması yönünden önemlidir. Öğrencinin kendi tasarladığı bir ürünü somutlaştırması o öğrencinin hayal gücünü geliştirir.

Öğrenme ortamlarında robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bu bağlamda robotik atölyelerinde;
 • Temel Elektronik,
 • Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı,
 • Nesnelerin İnterneti,
 • Robotik Kit,
 • Elektronik Simülasyon Çalışmaları ile çeşitli araçlar kullanarak öğrencilerimiz aktif bir çalışma içinde bulunurlar.

 
Yapay zeka, robotik ve biyo, nano ve uzay teknolojisi alanlarında yaşanan gelişmeler, 3D (üç boyutlu) yazıcılar ile birlikte belirli bir ekonomik değere sahip canlı-cansız her nesnenin internet bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 çağının beraberinde getirmekte olduğu değişiklikler 21. yüzyıl toplumunda bireylerin sahip olması gereken becerileri de belirlemektedir.

Hızla gelişen ve değişen geleceğin dünyasına yönelik öngörüler, bireylerde bulunması gereken 21. yüzyıl becerilerine yönelik çalışmaların artmasına neden olmaktadır. Söz konusu yeterliklere yönelik yapılan çalışmalardan en dikkat çekeni ‘Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu’nun (ISTE) 2007 ve 2016 yıllarında hazırladığı raporlardır. Bu raporlarda “kompütasyonel düşünme” ve “programlama becerisi” bireylerde bulunması gereken 21. yüzyıl becerileri arasında sayılmaktadır.

“Dijital yerliler” olarak isimlendirdiğimiz yeni neslin, “dijital yatkınlık” özellikleri yakın zamanda teknolojinin inanılmaz evrimi ile daha fazla önem kazanmıştır. Son yıllarda hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği ve her geçen gün kendini hissettirmeye başlayan Endüstri 4.0 ile birlikte 3 boyutlu ve 4 boyutlu yazıcı teknolojileri, akıllı cihazlar, nesnelerin interneti gibi gelişmelerin günlük hayatımızı derinden etkilemeye başladığı görülmektedir.
 
Çağımızda kompütasyonel düşünme sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır. 21. yüzyıl becerileri arasında sayılan ve gelecekteki iş gücü becerileri arasında olması gerektiği belirtilen kompütasyonel düşünme tarzında,  öğrenciler programlama yaparken, öncelikle verilen probleme bir çözüm üretmek zorundadırlar. Daha sonra bu çözümü kullanarak bilgisayar ile iletişim kurmanın bir yolunu bulmak durumundadırlar.

Kodlama bireylerin matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirir. Bunun yanı sıra bireyler kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenmektedirler.

Süreçte öğrenciler, gerçek dünya problemlerini sorgulamakta, öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri, bilişimsel düşünme becerisi, problem çözme, üretken düşünme becerileri ve yaratıcılıkları gelişmektedir.
 
Robotik kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabileceğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. Nesnelerin interneti ile cihazlar arası veri transferi ve yorumlaması sayesinde, insan odaklı sistemlerin büyük çoğunluğunun yerini akıllı cihazlara bırakacağı görülmekte ve öngörülmektedir.
 

21. yüzyıl becerileri arasında sayılan “kompütasyonel düşünme” ve “programlama” becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama dersinin içerisinde barındıran, nesnelerin interneti ve akıllı cihazların çalışma mantığının somut olarak görülebildiği Robotik uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır.
 
Robotik; mekanik, elektronik, kodlama gibi çeşitli alanlarda robot tasarımı ve yapımı ile uğraşan bir teknoloji dalıdır Özellikle blok tabanlı kodlamanın yapıldığı robotların eğitimde kullanılması yaygınlaşmış durumdadır. Bu tür eğitsel robotlar öğrencilerin somut nesneler ile çalışmalarına olanak vererek gerçek hayat problemleri ile ilgilenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca eğitsel robotlar öğrencilere eğlenceli aktiviteler içeren zengin öğrenme ortamları oluşturmaktadır.
 
Sınav Koleji robotik atölyelerinde, robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bununla ilgili öğrenme ortamlarında robotik kullanımının öğrencilerin problemi anlama ve çözme yeteneklerini geliştirdiğini ifade etmektedir. Ayrıca robotik etkinlikler öğrencilerin;

 
gibi birçok becerilerinin gelişmesini desteklemektedir.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12