Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

İlkokuldan lise sona kadar eğitim hayatı sürdüren Sınav Kolej öğrencileri, “Dünya Vatandaşı” olma yolunda bir adım daha atarak güçlü bir akademik geçmişi olan Oxford Uluslararası Müfredatı (OIC-Oxford International Curriculum) ile Sınav’ın Uluslararası vizyonuna güç katmaya devam ediyor.

Sınav Koleji, yabancı dil öğretimini daha etkin hale getirmek ve öğrencilerimize tüm dünyada geçerliliği olan ÇİFT DİPLOMA vermek için Uluslararası öğretim programları arasından; güçlü akademik geçmişi, etkin öğretim teknikleri ve en önemlisi de ulusal programımıza uyumlu özellikleriyle Oxford Uluslararası Müfredatını (OIC-Oxford International Curriculum) tercih ediyor.
 
 
Anaokulu, İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda yıllardır başarıyla uygulanmakta olan “Side to Side” programı aynı şekilde devam edecektir. OXFORD İngilizce programı okullarımızda 4. Sınıftan itibaren başlayacaktır. 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında Oxford Uluslararası Müfredatına (Oxford International Curriculum) 5, 6 ve 7. sınıflarımızda başlanacaktır. Okullarımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında zorunlu başlayacak olan Oxford İngilizce dersinin yanında seçmeli  (Global Skills Projects (Küresel Beceriler) ve Wellbeing (İyi Olma Hali- Farkındalık) derslerin kazanımları da İngilizce’ye entegre edilerek işlenecektir. Öğrencilerimiz her öğretim yılının sonunda sınava girecek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alacaklardır.
 

2021-2022 Eğitim – Öğretim yılında kolej liselerimizde OXFORD AQA IGCSE programları uygulanacaktır. IGCSE ESL; ana dili İngilizce olmayan öğrencilere göre tasarlanmıştır ve öğrencilerin kelime dağarcığı ve cümle yapılarını kullanarak açık, tutarlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Öğretme ve öğrenmeye yeni yaklaşımlar sunan Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi tarafından, İngilizcenin yaygın ve ikinci dil olarak kullanıldığı ülkeler düşünülerek geliştirilmiş, uluslararası ölçütlere ve esneklik özelliğine sahip tek programdır.
 


 Oxford International Curriculum öğrencilerimize ve okulumuza;
  • 21. Yüzyıl becerilerini içeren, entelektüel araştırma ve sorgulamayı teşvik edip bireysel ve kültürel değerlerle ilgili farkındalığı artırması ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırarak öğrencileri sonraki akademik süreçlere hazırlar,
  • Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimize disiplinler arası çalışma ve bağlantı kurma becerileri kazandırır ve öğrencileri uluslararası yetkinlik- yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunar,
  • Öğretmenlerimizin yüz yüze ve online eğitimlerle profesyonel gelişimlerini sağlayarak Oxford University Press uzmanları tarafından denetler ve başarılı öğretmenlere dünya ülkelerinde geçerli sertifikalar verir.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12