Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

lgsbir

Başarı ve Kariyer İçin Rehberlik ve Danışmanlık

Sınav Eğitim Kurumları Anadolu ve Fen Liselerinde rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber, eş güdüm hâlinde çalışan bir danışman/ mentör öğretmeni vardır. Bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında öğrencilere yol gösterici rehberlik yapılır.
 
Sınav Liselerinde eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra, Sınav Genel Merkezinin koordine ettiği;
 
● Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği,
● Başarısızlık Nedenleri Anketi,
● Akademik Benlik Kavramı Ölçeği,
● Problem Tarama Envanteri,
● Sınav Kaygısı Ölçeği,
● Mesleki Eğilim Belirleme Testi, gibi çalışmalar ödünsüz bir şekilde yapılır.
 
Sınav Liselerinde ayrıca;
 
● Verimli Çalışma Kılavuzu,
● Sınav Sistemleri Kılavuzu,
● Aile Kılavuzu,
●Taban Puanlar Kılavuzu, gibi rehber kitapçık ve dokümanları öğrencilere verilir ve ilgili sunumlar yapılır.

Ölçme Ve Değerlendirme

Sınav Liseleri’nde Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik, eğitim anlayışının merkezinde yer almaktadır. Okulda öğretilen her konu, yazılı, test ve bunun gibi sınavlar yoluyla ölçülür, öğrenci ve veliye ayrıntılı olarak rapor verilmektedir.
 
Özellikle Sınav Kolejinde sık sık uygulanan Türkiye geneli deneme sınavlarıyla, öğrencinin sınıfındaki, okulundaki, ilindeki hatta yurt genelindeki başarı düzeyi tespit edilerek sonuçlar öğretmen, veli ve öğrenci ile paylaşılmaktadır.
 
Sınavların sonrasında rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanlarının hazırladığı sınav-analiz raporuyla, öğrencinin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek etüt ve konu belirleme çalışmaları yapılmaktadır.
 
Değerler Eğitimi

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde başarı takibi, devam-devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE Okul (Takip, Hakkaniyet, Empati) prensiplerini de içeren Değerler Eğitimi rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülmektedir.

 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12