Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji Ortaokulları Eğitim Anlayışının merkezinde Rehberlik ve Danışman Öğretmenlik Sistemi bulunmaktadır. Her öğrencinin mutlaka bir tane Rehber Öğretmeni ve eşgüdüm halinde çalışan bir Danışman/Mentör Öğretmeni bulunmaktadır.
 
Sınav Ortaokulları haftalık ders programında 1 saat “Rehberlik ve Danışmanlık Saati” olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde; 
 • Eğitsel ve Kişisel Rehberlik,
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği ,
 • Başarısızlık Nedenleri Testi,
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği,
 • Problem Tarama Envanteri ,
 • Sınav Kaygısı Ölçeği,
 • Mesleki Eğilim Belirleme Testi, gibi çalışmalar yapılır. 
 
Sınav Ortaokullarında ayrıca ;
 • Verimli Çalışma Kılavuzu,
 • Sınav Sistemleri Kılavuzu,
 • Aile Kılavuzu,
 • Taban Puanlar Kılavuzu, gibi rehberlik kitapçık ve dokümanlar öğrencilere verilir ve bu dokümanların içeriği ile ilgili sunumlar yapılır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
Sınav Ortaokullarında Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik, eğitim anlayışının merkezinde yer almaktadır. Okulda öğretilen her konu, yazılı, test gibi sınavlar yoluyla ölçülür, öğrenci ve veliye ayrıntılı olarak rapor verilir.
 
Özellikle Sınav Kolejinde sık sık uygulanan Türkiye geneli deneme sınavlarıyla, öğrencinin sınıfındaki, okulundaki, ilindeki hatta yurt genelindeki başarı düzeyi tespit edilerek sonuçlar öğretmen, veli ve öğrenci ile paylaşılır. Sınavların sonrasında rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanlarının hazırladığı sınav - analiz raporuyla, öğrencinin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek etüt ve konu belirleme çalışmaları yapılır.
 
DEĞERLER EĞİTİMİ
 
Sınav Ortaokullarında başarı takibi, devam - devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE OKUL(Takip, Hakkaniyet, Empati) prensiplerini de içeren “Değerler Eğitimi” rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülmektedir.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12