Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

SINAVMUN

Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik olan Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler (MUNTR) etkinliği, yabancı dil etkinliklerine ve yarışmalarına düzenli bir şekilde katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz kulüp ve sosyal faaliyetlerle SınavMUN - Birleşmiş Milletler Simülasyonuna teşvik edilmektedirler. 
 
SINAVMUN (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİMÜLASYONU)

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler’in öğrenciler seviyesindeki simülasyonu olarak tanınan MUN organizasyonu, SınavMUN olarak Sınav Kolejlerinde düzenlenir. Tamamı İngilizce gerçekleşen tartışmalarda, öğrenciler münazara ve diplomasi taktiklerini kullanırlar ve  Birleşmiş Milletler çatısı altında önergeler ile yasa tasarıları hazırlarlar.
 
MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır.  Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde ve Sınav Kolejlerinde düzenlenir. 
 
MUN konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletler çalışmalarını canlandırırlar. İngilizce olarak gerçekleşen MUN Konferansında Sınav Koleji ve Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alırlar.  Birleşmiş Milletler Organizasyonuna benzer bir parlamento oluşturarak belirledikleri çerçevede hazırlıklarını yaparlar. Öğrenciler kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederler ve bunun için ön hazırlık yaparlar. Temsil ettikleri  ülkelerin açlık,  çocuk hakları, eğitim,  kadın hakları, yoksulluk, çevre,  gibi sorunlarına  çözümler sunar ve ürettikleri çözümleri geliştirirler. 
 
MUN çalışmaları ile öğrenciler farklı ülkelerin sorunlarını ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının sorunlarını anlayabilir,  sorunlarına çözüm ararlar ve çözüm sürecinde diğer temsilcilerle münazara yaparlar. 
 
MUN’de öğrenciler sadece temsil ettikleri ülkeler hakkında değil aynı zamanda  hazırlığını yaptıkları komitelerinde dünya meselelerini de tartışırlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Küresel konuları tartışırlar ve münazara yaptıkları konular üzerinde uzlaşma çalışmaları yürütürler sonuç ve raporlarını hazırlarlar. 
 
MUN Nedir? (Model United Nations  Nedir?)
 
MUN kısaltması, İngilizce “Model United Nations” sözcüklerinin baş harflerinden gelir. Model United Nations kavramı Türkçe’de “Model Birleşmiş Milletler” anlamına gelmektedir.
 
MUN; Birleşmiş Milletler’in öğrenciler seviyesindeki simülasyonudur. Okullardan öğrenci delegeler seçilir ve bu öğrenciler belli ülkeler ile bu ülkelerin BM kurumlarını temsil ederler. MUN, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ile Harvard gibi saygın üniversiteler tarafından kabul görmekte ve desteklenmektedir.
 
SINAVMUN  
 
MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır.  Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenir. MUN konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletler çalışmalarını canlandırırlar. MUN’da Sınav Koleji ve Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alırlar.  Birleşmiş Milletler Organizasyonuna benzer bir parlamento oluştururlar ve belirledikleri çerçevede hazırlıklarını yaparlar. Öğrenciler kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederler ve bunun için ön hazırlık yaparlar. Temsil ettikleri  ülkelerin açlık, eğitim,  yoksulluk, çevre, kadın hakları, çocuk hakları, gibi sorunlarına  çözümler sunar ve ürettikleri çözümleri geliştirirler. 
 
SINAVMUN çalışmaları ile öğrenciler farklı ülkelerin sorunlarını ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının sorunlarını anlayabilir,  sorunlarına çözüm ararlar ve çözüm sürecinde diğer temsilcilerle münazara yaparlar. 
 
SINAVMUN çalışmalarında öğrenciler sadece temsil ettikleri ülkeler hakkında değil aynı zamanda  hazırlığını yaptıkları komitelerinde dünya meselelerini de tartışırlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Küresel konuları tartışırlar ve münazara yaptıkları konular üzerinde uzlaşma çalışmaları yürütürler sonuç ve raporlarını hazırlarlar. 
 
MUN - Model United Nations’ a Nasıl Katılım Sağlanır?
 
Sınav Koleji Ortaokulunda JMUN  ve Sınav Koleji Anadolu ve Fen Liselerinde MUN Kulüp çalışmaları bulunur. MUN çalışmalarına bireysel olarak da katılım sağlanabilmektedir ancak Sınav Koleji Ortaokulunda JMUN  ve Sınav Koleji Anadolu ve Fen Liselerinde MUN Kulüp öğretmenleri JMUN ve MUN toplantılarının duyurusunu yaparlar. Kulüp öğretmenleri ve kulüp başkanı ile yapılan toplantılarda hangi okulun MUN’a katılacağından haberdar olunur. 
 
JMUN ve MUN öncesinde öğrenciler temsil edecekleri ülkelerin sorunlarına ve küresel sorunlara hakim olmalıdırlar. Bu yüzden yapılan kulüp çalışmalarında ingilizce olarak alıştırmalar yapılır, sorulara, sorunlara, çözümlere ve uzlaşma çalışmalarına hazırlık çalışmaları yapılır.
 
 
SINAVMUN Nasıl İşler?
 
SINAVMUN’un amacı öğrencilerin küresel karşı bakış açılarını geliştirmek ve uygulama yaparak demokrasi ilkesini pekiştirmektir. Tamamı İngilizce olarak devam eden SınavMUN sürecinde öğrenciler; MUN konferanslarında dünya gündeminde bulunan küresel sorunlara çözüm ararlar.
 
Her delegenin BM üyesi 192 ülkeden seçecekleri herhangi bir ülke heyetini temsil ettikleri SınavMUN için öğrenciler, konferanslara hazırlık aşamasında yoğun bir çalışma sürecinden geçerler. Bu kapsamda uluslararası ilişkiler, küresel sorunlar ve güncel olaylarla ilgili detaylı bir araştırma içine girerler ve her konferansta temsil edecekleri farklı ülkelerin bakış açısıyla çeşitli sorunlara çözüm getirecek yasa tasarıları hazırlarlar.
 
Katıldıkları konferanslarda ise katılımcı diğer öğrencilerle birlikte sorunlara getirdikleri çözümleri tartışırlar, münazara ederler, diplomasi taktiklerini kullanırlar ve  Birleşmiş Milletler çatısı altında yönergeler geliştirirler.
 
MUN - Model United Nations’ da Süreç Nasıl İlerler?
 
MUN - Model United Nations’ da birden fazla komite bulunur. Bu komiteler NATO, UNICEF, WTO, WHO, UNESCO, Silahsızlanma Komisyonu ve Güvenlik Konseyi Komiteleri bulunur. MUN ya da JMUN organizasyonuna hangi okul katılıyorsa, hangi komite ve hangi ülke temsil edilecek ise okul ve kulüp öğretmenleri tarafından öğrencilere bilgi verilir.
 
MUN - Model United Nations’ a Nasıl Hazırlanılır? 
 
MUN - Model United Nations’ da öğrenciler komitede delege olarak yer alacakları için hazırlıklarına başlarlar. Öğrenciler temsil edecekleri ülke hakkında araştırma yaparlar, konuşmalarını hazırlarlar, notlar alırlar, sorunlarına çözüm önerileri hazırlarlar. MUN çalışmalarına öğrencileri büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlanması gerekir. MUN - Model United Nations’ da amaç temsil edilen ülkenin delegesi olarak, temsil ettiği ülkeyi en iyi şekilde temsil etmektir. MUN - Model United Nations çalışmalarında temsil edilen ülkenin delegesi olacağı için öğrencilerin temsil edeceği ülkeye ait kişisel fikirlerini yansıtmaması gerekir. Öğrencilerin temsil ettikleri ülkenin siyasi ve politik çıkarlarına uygun olarak çalışmaları ve hazırlanmaları beklenmektedir. 
 
MUN - Model United Nations’ a Katılırken Ne Giyilir?
 
MUN - Model United Nations çalışmalarında öğrenciler Birleşmiş Milletler Komitesinin çalışmalarını model alarak hazırlıklarını yaparlar. MUN ciddi bir platformdur ve doğal olarak bu platforma uygun ve resmi bir kıyafet giymek gerekir. 
 
MUN - Model United Nations Kuralları ve Komitelerin İşleyişi Nasıl Olmaktadır?
 
MUN - Model United Nations çalışmaları Roll Call ile açılır. Roll Call bir yoklamadır.  Öğrencinin temsil ettiği ülkenin ismi söylendiği zaman öğrenci önünde bulunan ülke pankartını kaldırır ve ‘Present’ der. Yoklamadan sonra ülke temsilci öğrencileri yani delegeler, konferansın başında Opening Speech - açılış konuşması yaparlar. General Speakers List açılır ve isteyen delegeler isimlerini yazdırırlar. Moderated Caucus ile delegeler komitede tartışılmasını istedikleri konuyu ya da konuları yazarak talepte bulunurlar.Talepler Komite başkanı yani Chair tarafından oylamaya açılır. Oylama sonunda hangi konuya ilgi yüksekse ve seçildiyse öncelikle o konuyu seçen delege konu üzerinde konuşur. Ardından diğer delegeler söz alarak konuyu temsil ettikleri ülke çıkarlarına uygun olarak tartışırlar. Çeşitli fikirler ve konular müzakere edildikten sonra Birleşmiş Milletler Konferansına sunulmak üzere tavsiye niteliğinde Resolution Paper - Sonuç Bildirgeleri yazılması beklenir. 
 
MUN - Model United Nations ile Öğrenci Kazanımı Ne Olmaktadır?
 
MUN - Model United Nations toplantılarında ülkelerini temsil eden delegeler topluluk önünde ingilizce olarak konuşurlar. Bundan dolayı öğrencilerin özgüvenlerinde artış olur. Kişilik ve vizyon olarak gelişen öğrencilerin potansiyellerinde de artış görülür. 
 
Öğrenciler bir problemin çözümünde ya da bir fikrin savunulmasında farklı yaklaşım şekilleri ve çözüm yolları ararlar. Analitik düşünme becerilerini de geliştiren MUN toplantılarında öğrenciler muhakeme yapmayı, uzlaşmayı, empati yapabilmeyi, objektif olabilmeyi, müzakere konusunu sunan delege açısından konuya bakabilmeyi, kişilere ve fikirlere saygı duymayı ve  saygı çerçevesinde düşüncelerini söyleme konusunda pratik yaparlar. Öğrenciler dünyadaki problemlere başka ulusların bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenirler. Farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin siyasi, idari, coğrafi, sosyal ve ekonomik yönleri hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olurlar.
 
MUN çalışmaları en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilir. Model United Nations çalışmaları Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra Harvard gibi saygıdeğer üniversiteler ve eğitim kuruluşları tarafından da desteklenmektedir. JMUN ya da MUN çalışmalarına katılan öğrencilere verilen sertifikalar ise öğrencilerin ileri yaşamlarında CV’lerine ekleyebilecekleri önemli akademik belge niteliğindedir. 
 
SınavMUN Faydaları

  • Gerçek Birleşmiş Milletler’in tam bir simülasyonu olan MUN sayesinde öğrenciler, araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli beceriler edinirler.
  • Farklı ülke, şehir ve bölgelerden gelen delegelerin katılımı ile kültürel etkileşim sağlanır.
  • Dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırırken kişinin genel kültür seviyesini de yükseltir.
  • Delegeler sorumlu oldukları ülke vasıtasıyla kişisel ve milli düşünceler dışında uluslararası düşüncelere sahip olur.
  • MUN - Model United Nations toplantılarında analitik düşünme becerilerini de geliştiren öğrenciler muhakeme yapmayı, empati yapabilmeyi, uzlaşmayı,  objektif olabilmeyi, müzakere konusunu sunan delege bakış açısıyla konuya bakabilmeyi, kişilere ve fikirlere saygı duymayı ve yine  saygı çerçevesinde düşüncelerini söyleme konusunda pratik yaparlar. 
  • MUN - Model United Nations toplantılarında ülkelerini temsil eden Sınav Koleji delegeleri topluluk önünde ingilizce olarak konuşurlar. Öğrencilerin İngilizce dil yetenekleri gelişir. Bu anlamda kişilik ve vizyon olarak gelişen öğrencilerin özgüvenlerinde de artış görülür.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi mental ve akademik bakımdan profesyonel bir şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Sınav Koleji resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12