Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

bloom-tam-ogrenme-modeli-nedir--1.png

Tam öğrenme modelinde öğrencinin duyuşsal ve bilişsel özellikleri ya da öğretim hizmetinin niteliği çok daha önemlidir. Bloom tarafından bulunan Tam Öğrenme Modelinde önemli olan farklı öğrenme hızlarına sahip olan öğrencilere, öğrenmeleri için gereken zamanın ve imkanların sunulması gerektiğidir. Tam Öğrenme Modelinin amacı öğrencilerin öğrenme becerilerinin ve gücünün artırılması...

ergenlik-donemi-nedir--1.jpg

Ergenlik dönemi, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu geçiş sürecinde, farklı büyüme ve gelişim alanlarında pek çok değişim aynı anda yaşanır. Ergenlik dönemi aynı zamanda birey tarafından başa çıkılması gereken gelişim görevlerinin yanı sıra deneyimlerle zenginleştiği bir süreci belirtir.

saglikli-internet-kullanimi-ne-demektir--1.jpg

Sağlıklı internet kullanımında; kişinin zihni sürekli olarak internet ve teknolojide değildir. Kişi internet olmadığı zaman yoksunluk çekmez. Günlük yapması gereken sorumluluklarını yerine getirir.Kişi interneti kullanma ve kontrol becerisine sahiptir ve daha çok araştırma, bilgiye erişim ve haber kaynaklarından yararlanma amacı ile interneti kullanır.

mun--model-united-nations-nedir--1.jpg

MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır. Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenir.

disleksi-nedir--1.jpg

Disleksi normal ya da normal üstü olan ve fiziksel, kültürel, nörolojik ve ruhsal noksanlığa sahip olmayan kişide, kendini ifade etme, okuma, yazma, düşüncesini dile getirme, matematik, mekan ve zamanda yönelme alanlarının bir ya da birkaçında gözlemlenen ve kişide bu alanlarda yetersizliğe yol açan bir bozukluktur.

prof-dr-aziz-sancar-1.jpg

1946 doğumlu Prof.Dr. Aziz Sancar Türk doktor, biyokimyager, moleküler biyolog, akademisyen ve bilim insanıdır. Sancar, lise hayatı boyunca futbolla ilgilendi ve futbolcu olmak istedi. Daha sonra kararında radikal bir değişiklik yaparak üniversite eğitimi almak için İstanbul’a geldi.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12