Franchise Başvuru

anaokulu-zeka-etkinlikleri---zeka-oyunlari-1.jpg

Çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren erken çocukluk döneminde ve okul öncesi dönemde zeka geliştirici etkinliklerde ve çalışmalarda bulunması onları akranlarından biraz daha önde olmasını sağlıyor.

21-yuzyil-becerilerindeki-11-anahtar-kavram-1.png

Eğitimin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin gündelik hayatlarını daha kolay hale getirmek ve onları iş dünyasına hazırlamaktır. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında bilişsel olmayan becerilerinin de önemi vardır ve okul hayatı ile bu beceriler bir bütün olarak geliştirilebilmektedir.

21-yuzyil-becerileri-nelerdir--1.png

Problem çözme, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim, teknoloji ve bilgi okuryazarlığı, esneklik, olay ve durumlara uyum sağlayabilme, gereken zamanlarda adapte olabilme ve finansal okuryazarlık 21.yüzyıl becerileri olarak tanımlanmaktadır. Bu beceriler sabit bir içeriğe bağlı kalmadan, günün koşullarına göre değişim göstermektedir. Öğrencilerin 21. yüzyılda kazanmaları beklenen tüm bu beceriler bir bütün olarak hayat boyu öğrenme tanımı ile yakından ilişkilidir.

well-being-nedir--1.jpg

Kişinin beden, ruh ve zihin dengesinin tam ve sağlıklı olması anlamına gelen Well being, bütünsel olarak bir ‘iyi olma hali’ ya da ‘bütünsel esenlik’ olarak adlandırılır. Son yıllarda hayatımıza giren ve adını sıklıkla duyduğumuz Well being ile hem öğrenciler hem de çalışanlar iyileştirme çalışmalarına katılabilirler.

okul-oncesi-donemde-cocuklara-kitap-okumanin-faydalari-nelerdir--1.jpg

Okul öncesi dönemde çocuklara okunacak her masal ya da hikaye kitabı onların dil yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bebeklikten itibaren düzenli olarak okuma eyleminde dinleyici olarak bulunmaları dinlenme yetilerini geliştirmekte, sözcük kazanımlarını çoğaltmakta, dili öğrenme ve dili kodlayabilme yeteneğinin erken safhada kazanılmasını sağlamaktadır.

anaokuluna-baslama-yasi-1.png

Anaokuluna başlama yaşı ; 57-65 aralığında olan çocuklar Anaokuluna kayıt olabilir. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibari ile 57-68 aylık çocukların kaydı yapılmaktadır. Fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kayıt olabilirler.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12