LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

okul-oncesi-donemde-cocuklarin-zeka-ve-hafiza-gelisimleri-nasil-desteklenmeli--1.jpg

Çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren erken çocukluk döneminde ve okul öncesi dönemde zeka geliştirici etkinliklerde ve çalışmalarda bulunması onları akranlarından biraz daha önde olmasını sağlıyor.

egitim-nedir--1.jpg

Literatürde, eğitim ile ilgili geniş ve birbirinden farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Asıl olarak bu farklılıkların nedeni, eğitimcilerin amaçlarının birbirinden farklı olmasıdır. Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranışlar meydana getirme sürecidir.

okul-oncesi-donemde-verilen-muzik-egitiminin-cocuk-gelisimine-etkisi-1.jpg

Üç ile altı yaş arası olarak kabul edilen okul öncesi dönem, çocuklarda var olan yeteneklerin ortaya çıkması, zeka düzeylerinin belirlenmesi, daha bilinçli eğitilmeleri ve farkında olan kişiler olarak yetiştirilmeleri bakımından son derece önemli bir dönemdir. Çocuklardaki bu farklılıkların belirlenmesi bakımından okul öncesi dönemin yararları yadsınamaz.

21-yuzyil-becerilerindeki-11-anahtar-kavram-1.png

Eğitimin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin gündelik hayatlarını daha kolay hale getirmek ve onları iş dünyasına hazırlamaktır. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında bilişsel olmayan becerilerinin de önemi vardır ve okul hayatı ile bu beceriler bir bütün olarak geliştirilebilmektedir.

21-yuzyil-becerileri-nelerdir--1.png

Problem çözme, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim, teknoloji ve bilgi okuryazarlığı, esneklik, olay ve durumlara uyum sağlayabilme, gereken zamanlarda adapte olabilme ve finansal okuryazarlık 21.yüzyıl becerileri olarak tanımlanmaktadır. Bu beceriler sabit bir içeriğe bağlı kalmadan, günün koşullarına göre değişim göstermektedir. Öğrencilerin 21. yüzyılda kazanmaları beklenen tüm bu beceriler bir bütün olarak hayat boyu öğrenme tanımı ile yakından ilişkilidir.

well-being-nedir--1.jpg

Kişinin beden, ruh ve zihin dengesinin tam ve sağlıklı olması anlamına gelen Well being, bütünsel olarak bir ‘iyi olma hali’ ya da ‘bütünsel esenlik’ olarak adlandırılır. Son yıllarda hayatımıza giren ve adını sıklıkla duyduğumuz Well being ile hem öğrenciler hem de çalışanlar iyileştirme çalışmalarına katılabilirler.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12