Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

21.YÜZYIL BECERİLERİ NELERDİR?

21-yuzyil-becerileri-nelerdir--1.png

Yakın zamanda hayatımıza giren 21.yüzyıl becerileri kavramı, çocuklarımızı yaşadığımız dünya hayatına hazırlarken, onların hangi beceriler ile donatılmaları gerektiğini belirtir. Günümüzde kişilerin, yaşamlarını sürdürdükleri yüzyılda, gereksinimlerini karşılamak, yüzyıla ayak uydurmak ve yüzyılın beklentilerini karşılamak için belirli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Problem çözme, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim, teknoloji ve bilgi okuryazarlığı, esneklik, olay ve durumlara uyum sağlayabilme, gereken zamanlarda adapte olabilme ve finansal okuryazarlık 21.yüzyıl becerileri olarak tanımlanmaktadır( Partnership for 21st Century Skills (21.yüzyıl Becerileri),2009). Bu beceriler sabit bir içeriğe bağlı kalmadan, günün koşullarına göre değişim göstermektedir. Öğrencilerin 21. yüzyılda kazanmaları beklenen tüm bu beceriler bir bütün olarak hayat boyu öğrenme tanımı ile yakından ilişkilidir. 
 
Geleneksel eğitim modelleri, yaklaşımları ve kalıpların yerine bulunduğumuz yüzyılın dinamiklerine uygun bir eğitim programı gerekmektedir. Bu anlamda 21.yüzyıl becerilerinin hedefi ve amacı öğrencilerin yaratıcı, düşünebilen, sorgulayabilen, üretebilen ve etkin bireyler olarak topluma kazandırılmasıdır. 
 
Öğrencilerin aktif ve üretken olmalarını hedefleyen 21.yüzyıl becerileri, çağın uygun bir şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi için de birtakım becerilerin kazandırılması ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik çözümler sunuyor. Öğrencilerin, çağın gereklerine uygun bir şekilde bilgi beceri ve yetkinliklerle donatılması, gelecekte de iş hayatı tarafından talep edilecek bilgi ve becerilerin farkında olarak kendilerini bu doğrultuda geliştirmeleri ve yetiştirmelerinde efektif rol oynuyor.
 
Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Koleji olarak çocuklarımızın 21.yüzyıl becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz ve onları iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

03.08.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12