Franchise Başvuru

5E ÖĞRENME MODELİ NEDİR? AŞAMALARI NELERDİR?

5e-ogrenme-modeli-nedir-asamalari-nelerdir--1.png

5E Öğrenme Modeli yapılandırmacı bir anlayışla çağdaş eğitim sisteminin içinde bulunan  uygulamaların 5 aşamasından oluşmaktadır. Öğrenmenin kavramsal dönüşümü ile inşacı bir öğrenme modelini temel alan 5E Öğrenme Modeli kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencinin önceden konu ile ilgili fikirlere sahip olması, karşılaşacağı yeni fikirlere açık olması, sonradan karşılaşacağı yeni bilgileri var olan kavramsal çerçeveye entegre edilmesi gerektiğini savunmaktadır. bir eğitimin, birden fazla bileşeni elinde bulundurduğu görüşünü öne sürmektedir. Bu bakımdan 5E Öğrenme Modeli eğitmenlerin ve öğretmenlerin, öğrenme tarzlarındaki farklılık bulunan öğrencilere ulaşabilecek öğrenme ortamlarının tasarlanmasını sağlamaktadır
 
Öğrenme Deneyimi Nasıl Güçlenir : 5E Öğrenme Modeli 
 
Eğitim ve öğrenme konusunda yapılan disiplinler arası araştırmalarda ve çalışmalarda öğrenciler öncelikle öğrendikleri bilgileri yararlı ve anlamlı bulmalı, daha sonra ise yeni öğrendikleri bilgileri önceden öğrendikleri bilgiler ile karşılaştırabilme ve yeni fikirler geliştirme sürecine etkin olarak dahil edilmelidir. Öğrenciler son aşamada önceden ve sonrasında edindikleri bilgiler toplamını kendi içlerinde değerlendirilmeli ve yeni durumlara entegre edebilmelidir.
 
5E Öğrenme Modeli öğretmenlerin ve eğitmenlerin bilgileri kullanabilecekleri ve hatırlayabilecekleri beş kelime ile özetlemeleri gerektiği üzerinde durur.
 
5E Öğrenme Modelinin Yararları
 
5E Öğrenme Modeli öğrenci merkezli bir model olmasından dolayı öğrencileri girişimciliğe teşvik eder. Bilgiye ilk ve birincil kaynaklardan ulaşılmasını temel alan 5E Öğrenme Modelinde temel amaç öğrencilerin öğrenmeyi nasıl öğrenecekleri konusunda yol göstermektir. 5E Öğrenme Modelinde yapılan etkinliklerin 2-3 hafta içinde tamamlanması önerilmektedir. 
 
5E Öğrenme Modeli Aşamaları
 
Bybee ve arkadaşları tarafından geliştirilerek rapor edilen,
5E Öğrenme Modelinde öğrencinin öğrenme sürecinin merkezinde yer aldığı 5 aşama mevcuttur. Bu aşamalar; Dikkat Çekme, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme ve Değerlendirmedir(Özbek, 2012). Bu aşamalar sırayla uygulandığı takdirde öğrenme üzerinde büyük etkisi olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
 
5E Öğrenme Modeli Aşamaları
 
Giriş - Engagement
 
Dikkat Çekme basamağı ön öğrenmenin gerçekleştirildiği, öğrencide merak duygusunun uyandırıldığı aşamadır. Bu aşamada öğretmen öğrencilere yönelttikleri sorularla onların dikkatini çekmeye çalışır. Öğrencileri derse teşvik eden ve ön bilgilerini yoklamaya dayalı bir aşamadır.  Öğretmen öğrencilerin öğrenmesi gereken kavram ve ilkeleri, öğrenciye hazır olarak vermemektedir.  Öğrencilerin dikkatini çekecek ”Neden?,Bununla ilgili ne öğrenebilirim?, Bu problem nasıl çözülebilir?, Bu neden oldu? gibi sorular sorarak öğrencinin merak duygusu uyandırılmakta ve öğrencide var olan bilgilerin hatırlatılması sağlanmaktadır. 5E Öğrenme Modelinin Dikkat Çekme aşamasında öğrenciler sorulan sorularla konuya motive edilmektedir. 
 
 

Keşfetme - Explore
 
Keşfetme basamağı, öğrencinin bir soru ya da problem ile karşı karşıya bırakıldığı ve çözmesinin beklendiği bir aşamadır. Öğrenci için aktif bir basamak olan keşfetme basamağında öğrenciler bireysel ya da grup olarak araştırma ve çalışmalar yapabilirler. Bilimsel süreç becerilerinin öğrenciler tarafından kullanıldığı bu aşamada bilgiler birincil kaynaklardan elde edilmektedir. Deney, gözlem, laboratuvar etkinlikleri, araştırma ve işbirliği çalışmalarının beraber olarak yapılabildiği keşfetme aşamasında öğrenciler fikir ve soru üretme sürecine dahil olurlar yeni hipotezler geliştirebilirler,  kendi kararlarını alabilirler ve kararlarını başka kararlarla karşılaştırabilirler. 
 
 


Açıklama - Explain
 
Açıklama basamağında öğrenciler verilen soruyu ya da problemi nasıl çözdüklerini, çözüm sırasında bilgilere nasıl ulaştıklarını, hangi yolları kullandıklarını ve elde ettikleri bilgileri sınıfta belirtirler. Öğretmen  öğrenciye ipuçları vererek ve ona rehberlik ederek konunun amacına yöneltmeye çalışır ve öğrencinin kendi kavram ve tanımları kullanarak açıklamasını sağlar.
 
Açıklama basamağında öğrencinin bilimsel bir dil kullanması, sunduğu açıklamaları eleştirel bir bakış açısıyla yapmış olması, eski ve yeni bilgileri karşılaştırır nitelikte olması beklenmektedir.  
 
 


Derinleştirme - Elaborate
 
Derinleştirme basamağında öğrenciler yeni bir problem çözmeye teşvik edilmekte ve bu problemin çözümünde önceden öğrenmiş oldukları kavramlarla ilgili olarak alt kavramlar elde ederler ve bu sayede öğrencilerin kavramsal anlama yetenekleri geliştirilmekte ve pekiştirilmektedir. Derinleştirme basamağında öğrenciler önceki öğrenmeler ile yeni öğrenmeler arasında ilişki ve kavramsal bağlantılar kurarak, elde ettikleri verileri yeni durumlar arasında bağlantı kurarak, elde ettikleri kanıtlardan uygun sonuçlar çıkartırlar. Diğer öğrenciler tarafından sunulan kanıtları eleştirebilirler. 
 


Değerlendirme - Evaluate
 
Değerlendirme basamağı öğretmen ve öğrenci ile birlikte gerçekleştirilmektedir. 5E Öğrenme Sürecinin son aşaması olan değerlendirme basamağında öğrenciler süreç sonunda yeni bilgi ve beceriler öğrenmişlerdir ve bu aşamada öğrenci merkezli bir değerlendirme faaliyeti yürütülür. Öğrenciden süreci tanımlayan bir rapor yazması istenir. Hazırlanacak olan raporun içinde öz değerlendirme, öğretmen gözetimi, performans ve rubrik değerlendirme yöntemleri bulunmaktadır.
 
 

Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Koleji olarak öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanda gelişimlerini desteklemekteyiz. Detaylı bilgi almak ve size en yakın Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilir, Sınav Koleji Resmi İnternet Adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

27.01.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12