Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

ALAN TURİNG

alan-turing-1.jpg

Bilgisayar biliminin kurucusu olarak sayılan Alan Turing(1912-1954)  Matematikçi, Bilgisayar Bilimcisi, Kriptologtur. Turing Makinası adı verilen algoritma tanımını oluşturmuş ve modern bilgisayarların kavramsal anlamda temelini atmıştır.

1928 yılında henüz 16 yaşındayken integral ve türev konularını öğrenmeden, ileri matematik ile ilgili problemleri rahatlıkla çözebiliyordu ve bu konuda oldukça  yüksek bir seviyeye gelmişti. Bu dönemde Albert Einstein’ın çalışmaları ile karşılaştı. Herhangi bir kitabı olmayan ve açıklaması yapılmayan Einstein’ın Newton hareket savlarını, kendi kendine çalışarak bulmuştur. 

1931-1934 yılları arasında devam ettiği Kings Kolej’i yüksek bir diploma derecesiyle bitirdi. Tezini Merkezi Limit Teoremi üzerine yazan Turing, 1935 yılında Kings Kolej’e akademik üye olarak seçildi. 

1936 yılında Hesaplanabilir Sayılar: Karar Verme Probleminin Bir Uygulaması isimli makale yazdı. Bu makalede Evrensel Matematik Tabanlı işlemleri hesaplamalar ve kanıtlarla beraber formüle etti. Turing makinaları adıyla anılan, formel ve basit usullere dayanan ispatları ortaya attı.  Alan Turing, düşünülen matematiksel problemlerin algoritma ile betimlenebildiğini ve bu matematiksel betimlemelerin makina kullanılarak çözülebileceğini, bir bakıma ilk bilgisayar sisteminin temelini soyut, düşünsel ve kavramsal olarak kanıtlamıştır.

Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

Kriptanaliz

Alan Turing, 2. Dünya Savaşı’nda Almanların şifrelerini kırmak ve şifreleme tekniğini çözmek üzere çalışmıştır. Polonya şifreleme bürosunda çalışmış ve kriptanaliz üzerine eklemelerde bulunmuştur. Enigma Şifreleme Analizi makinasının ve Lorenz SZ 40/42 makinasının şifrelerinin kırılmasına yardımcı olmuştur. Şifreleme programlarını çözmek amacı ile devletlerin istihbarat birimlerinde başkanlık yapmıştır. 1939 yılında Birleşmiş Krallik Almanya'ya savaş ilan etti ve Turing, askeri hizmet görmek için Bletchley Park’a katıldı.

Turing Welchman Kriptanalitik ‘Bombe’ Makinası 

Bletchley Park’a katılmasının ardından Enigma şifrelerini daha hızlı kırmaya yarayan ve ‘Bombe’ ismini verdiği elektromekanik bir makina tasarladı. Kriptanalitik bir makina olan Bombe Enigma, sadece şifre çözücü olarak değil aynı zamanda gizli mesajların şifrelenmesi için de geliştirilen elektromekanik bir rotor makinesiydi. Matematikçi Gordon Welchman’ ın teklifiyle makinaya eklemeler yapıldı. Bombe Enigma, korumalı mesaj trafiğinde şifre ve kod kırma makinası olarak kullanıldı. Makinanın en önemli özelliği ise tek ve tam otomatik olmasıydı. 

Bayes Tipi İstatistik Tekniği

Alan Turing 1940 yılında, diğer ülkelerin gizli istihbarat servislerinde kullanılan göstergeç sistemlerinden çok daha kompleks bir yapıda bulunan Deniz Kuvvetleri Enigma Göstergeç sistemini çözdü ve Banburismus adı verilen Bayes Tipi İstatistik Tekniğini keşfetti. Banburismus ile Bombe’lardaki düzenlemeleri zamansal anlamda kısaltılması sağlanıyordu. Bu,  Enigma çarklarından çıkan kesin komutların elenmesi işlemi ile yapılıyordu. 

Turing Makinaları 

Günümüzdeki hesaplama teorilerinin ana araştırma öğesi olan Turing Makinaları, günümüzdeki hesaplama teorilerinintemel öğesi konumundadır. 
Alan Turing, 1945-47 yılları arasında Ulusal Fizik Laboratuvarında, Otomatik Bilgisayar Motoru (ACE) tasarımı üzerine çalıştı. 1946 yılında program hafızalı bilgisayarlar hakkında oldukça detaylı bir makale yazdı. Ancak pilot ACE uygulaması 1950 yılında gerçekleştirildi. 

1948-49 yılları arasında soyut zeka ile ilgilenmeye devam etti. ‘Bilgisayar Mekanizması ve Zeka’ (Mind,1950) yazısında yapay zekanın üstünlüklerini kaleme aldı ve bir makinenin ‘zeki’ olarak adlandırılabilmesi için standart sapma girişimli bir deney ileri sürdü. Deneyinde bir insan bir makinaya karşı, makinenin insan olabileceği düşüncesi ile girilen ikili etkileşimde, bilgisayar için düşünmenin gerçekleşebileceği tezini ortaya koymuştur.
 
1948 yılında daha önceden varolmayan ve bilgisayar üzerinden oynanan bir satranç programı yazdı. Ancak programın çalışabilmesi için bilgisayar altyapısının da güçlenmesi gerekiyordu. Dört yıl sonra 1952’ de programın çalışabilmesi için bilgisayar yeterli düzeyde güçlenmişti. Bir hamlenin yarım saat sürdüğü satrançta, yapılan program insan karşısında yenilgiye uğramıştır.

1952 ile 1954 yılları arasında matematiksel biyoloji ve morfogenez üzerine çalışmalar yapmıştır. ‘Morfogenezin Kimyasal Temeli’ İsimli bir makale de yazan Turing, makalesinde Fibonacci numaralarının varlığı ile reaksiyon-difüzyon denklemini kullanarak Fibonacci filotaksisini anlatmaktadır.

Bilgisayar biliminin Nobel’i olarak sayılan Turing Ödülü ile akademik bilişim dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ödül, Bilgisayar Mekanizmaları Birliği tarafından, 1966 yılından itibaren bilgisayar camiasında ve bilgisayar üzerine teknik makaleler yazan bir kişiye verilmektedir. Bugün birçok ülkedeki üniversitelerde, Alan Turing’in anısını ve başarılarını devam ettirmek amacıyla uluslararası katılımlı sempozyumlar düzenlenmekte, çeşitli etkinlikler yapılmakta ve organizasyonlarla bilgisayar bilimlerindeki yeni gelişmeler ve eğilimlerin tartışıldığı zemin oluşturulmaktadır.

Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

01.08.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12