Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)

avrupa-dilleri-ortak-cerceve-programi-the-common-european-framework-of-reference-for-languages--cefr--1.png

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Nedir?


Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), bireylerin yabancı dilde yeterlilik seviyelerini belirlemek için kullanılan uluslararası bir standarttır. Avrupa’da  büyük ölçüde kabul edilmiş ve dünya genelinde çok daha yaygın hale gelmektedir. 
 
Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)  dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Avrupa’da yabancı dil öğreniminde, yabancı dil seviyesinin ortak değerlendirildiği bir referans sistemi olan CEFR, yabancı dildeki farklı alanlardaki dil yetkinliğini saptanmaktadır. Yabancı dil bilgi ve becerilerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesinde uluslararası standartlar çerçevesinde platformda ortak standartlar sunarak yaşam boyu öğrenme bilincini öngören Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common Europan Framework) oluşturur.
 

 
Common European Framework Reference / Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı olan CEFR, dünya çapında öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve yeterlilik seviyelerini ölçmek  için kullanılır. Avrupa’nın hemen her yerinde kabul edilen CERF, dünya genelinde de hızla yayılmaktadır.
 
CEFR hiçbir yabancı dil sınavına bağlı bulunmamaktadır. Bununla birlikte kişinin, Avrupa’da kullanılan bir yabancı dili ne kadar iyi anladığını ve konuştuğunu göstermesi bakımından oldukça önemli ve belirleyici bir standart olarak kabul edilmektedir.  CEFR sınavının genel olarak tasarımı Avrupada kullanılan Almanca, İngilizce, Fransızca, Estontyaca gibi dillere uyum sağlayabilecek şekilde hazırlanmaktadır. 
 
 

CEFR Seviyeleri Nelerdir?


CEFR içinde 3 seviye bulunmaktadır. Bu seviyeler temel kullanıcı, bağımsız kullanıcı ve usta kullanıcı olarak belirlenmiştir. 
 
Temel kullanıcılar  A1 ve A2 seviyesinde
Bağımsız kullanıcılar  B1 ve B2 seviyesinde
Usta kullanıcılar  C1 ve C2 seviyesinde tanımlanmaktadır.

 

 

CEFR Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?
 

CEFR değerlendirme kriterleri 2 ana grupta toplanmaktadır. Bu gruplar Anlama ve Konuşmadır. Anlama grubunda dinleme ve okuma, konuşma grubunda ise karşılıklı konuşma, yazılı anlatım ve sözlü anlatım  bulunmaktadır. 
 

CEFR Değerlendirme Kriterleri Detayları
 

Anlama Grubu
Dinleme
 
A 1: Çok temel kalıpları, yavaş ve net bir şekilde konuşulduğunda anlaşılabilir. Kalıplar içinde özellikle kişinin kendisi, ailesi ve yakın çevresi ile ilgili sözcükler bulunmaktadır. 
A 2: Kısa, basit ve net cümlelerdeki düşünceler ile sık kullanılan kelimeler anlaşılabilir. Temel ailevi ve kişisel bilgiler, yapılan meslek ya da yerel çevre ile ilgili sözcükler bu seviyeye örnek olarak gösterilebilir. 
B 1: Güncel konular, kişinin ilgi alanında bulunan televizyon programları, sürekli karşılaşılan standart konuşmaların ana hatları yavaş ve net bir şekilde söylendiğinde anlaşılabilir. 
B 2: Televizyondaki haberleri, güncel konular ve programlardaki uzun konuşmalar ya da sunumlar anlaşılabilir. Karışık cümleler ile yapılan tartışmalar takip edilebilir. Standart dil kullanılan haber, film ve diziler izlenebilir. 
C 1: İmalar kullanılan uzun konuşmalar ile sinema filmleri rahatlıkla anlaşılabilir. 
C 2: Canlı ortamda ya da yayın ortamındaki tüm konuşmalar rahatlıkla anlaşılabilir, ancak normal dil kişilerde aksanlı olabileceğinden, aksanlı bir konuşmayı anlamak zaman alabilir.
 
Okuma
 
A 1: Yazılı metinlerdeki bilindik sözcükler, basit ve kısa cümleler anlaşılabilir. 
A 2: Metinler kısa ve basit olmak şartıyla okunabilir ve anlaşılabilir. Menüler, kullanım kılavuzları, kısa kişisel mektuplar, reklam ilanları gibi metinler okunabilir ve anlaşılabilir. 
B 1: Gündelik yaşam içinde sıklıkla kullanılan kelimelerden oluşan cümleler ile meslek ile ilgili cümleler anlaşılabilir. mektuplardaki dilekler ve duygular anlaşılabilir. 
B 2: Güncel sorunlara değinen makaleler, çağdaş edebiyat düz yazıları okunabilir ve anlaşılabilir. 
C 1: Karmaşık ve uzun yazınsal eserler ile kişinin ilgi alanına girmeyen teknik ve bilgiler içeren birçok metinler okunabilir ve anlaşılabilir. 
C 2: Herhangi bir uzmanlık alanındaki makaleler, soyut, dilbilgisel yazınsal bakımdan karmaşık olan tüm metin türleri kolaylıkla okunup anlaşılabilir. 
 


 
Konuşma Grubu

Karşılıklı Konuşma
 
A 1: Karşılıklı konuşma sırasında kişi en temel seviyede, yavaş konuştuğu ve söylenmek istenen cümlenin oluşturulmasında yardımcı olunduğu takdirde, basit yoldan iletişim kurulabilir. Bildik konularla ilgili soru cevap yapılabilir. 
A 2: Bilgi alışverişini gerektiren basit işler için iletişim kurulabilir, Sohbeti anlayabilecek kadar tam olarak katılım yapılmasa da kısa ve basit sohbetler ile iletişim kurulabilir.
B 1: Öğrenilen yabancı dilin konuşulduğu ülkede, bilindik, gündelik yaşamla ilgili tüm konulara ya da sorunlarla hazırlıksız olarak katılım sağlanabilir ve konuşulabilir. 
B 2: Öğrenilen yabancı dili anadili olarak konuşan kişilerle akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurulabilir. Bilindik bir konu ile ilgili tartışma ortamlarında fikirler destekleyici açıklamalar ile anlatılabilir. 
C 1: Bir konu üzerinde kullanılacak kelimeler aranmadan, doğal ve akıcı bir biçimde ifade edilebilir. Dil etkili, esnek bir şekilde kullanılabilir ve fikirler karşıdakinin fikirleri ile ilişkilendirilerek rahat bir şekilde iletişim sağlanabilir. 
C 2: Kişi kendini ve fikirlerini akıcı bir şekilde herhangi bir sorun yaşamadan ve  zorlanmadan ifade edebilir, her türlü konuşma ve tartışma ortamına katılabilir. Konuşma sırasındaki anlamdaki ince ayrıntılar net ve doğru bir şekilde vurgulanabilir. İfadede yanlışlık olduğu zaman yanlış anlamaya mahal vermeden ve karşıdaki anlamadan yeniden kolaylıkla yapılandırılabilir.
 
Sözlü Anlatım
 
A 1: Tanışılan kişiler ve yaşanılan yer ile ilgili betimlemeler yapmak için basit cümle kalıpları kullanılabilir. 
A 2: Kişinin kendisi, ailesi, yaşamı, eğitimi, mesleği, yaşadığı çevre, yaşam koşulları ile ilgili konular basit kalıplar ve cümleler kullanarak anlatılabilir. 
B 1: Hayaller, umutlar, istekler, deneyimler ve olayları betimlemek için kullanılan kalıplar yalın bir biçimde birbirine bağlanabilir. Planlar ve düşüncelerle ilgili nedenler ,açıklamalar, bir kitap ya da filmin konusu kısaca anlatılabilir fikirler söylenebilir. 
B 2: Kişinin ilgi alanına giren konularla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgi verilebilir ya da bir konu hakkında ayrıntılı olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildirilebilir. 
C 1: Karmaşık konular, dinleyen kişinin anlayabileceği ve detaylara hakim olabileceği şekilde anlatılabilir, farklı bakış açıları eklenerek anlatılan konu aktarılabilir. 
C 2: Her konuda rahat ve akıcı bir biçimde dinleyicinin önemli olan noktaları ve detayları anlayabileceği şekilde, etkili betimlemeler kullanılarak gerçekleştirilebilir, karşıt görüşler sunulabilir.
 
Yazılı Anlatım
 
A 1: Basit ve kısa cümleler kullanılarak kişisel bilgi formları ya da kartpostal yazılabilir. 
A 2: Basit ve kısa notlar yazılabilir. Teşekkür mektubu A2 seviyesine örnek olarak verilebilir.  
B 1: İlgi alanına giren, hakim olunan konularla ilgili olarak ya da izlenim ve kişisel deneyimleri içeren metinler yazılabilir. 
B 2: Farklı konularda, ilgi alanına girmek suretiyle, anlaşılır, ayrıntılı metinler yazılabilir ve bu metinler farklı kalıplarla ve kişisel fikirler eklenerek detaylandırılabilir.  
C 1: Karmaşık konular hakkında metinler yazılabilir, orijinal bakış açısı ile iyi yapılandırılmış açık bir biçimde ifade edilen metinler yazılabilir.
C 2: Anlaşılır, akıcı ve karmaşık mesleki, uzmanlık içeren ya da edebi metinler sorunsuz bir şekilde yazılabilir.
 

CEFR Ortak Çerçeveye ve Farklı Dillere Göre Seviyeler
 

CEFR standartlarının birbirinden farklı dillere karşılık olarak geldiği dil seviyeleri bulunmaktadır. 
 
CEFR A2 Seviyesi
 
Fransızca – CEFP 1, DELF A2
İngilizce – KET, IELTS 3 ve üzeri
İtalyanca – CELI 1;
Almanca – SD 2.
 
 
CEFR B1 Seviyesi
 
Fransızca- CEFP 2, DELF B1
İngilizce – PET, IELTS 4 ve üzeri, BEC Preliminary
İtalyanca – CELI 2, CILS 1
İspanyolca – DELE inicial
Almanca – ZD, DSD 1.
 
 
CEFR  B2 Seviyesi
 
Fransızca – DL, DELF B2
İngilizce – FCE, IELTS 5,5 ve üzeri, BEC Vantage, ILEC, ECCE
İtalyanca – CELI 3, CILS 2
İspanyolca – DELE intermedio
Almanca – DSH 1
 
 
 
CEFR C1 Seviyesi
 
Fransızca – DS, DALF C1
İngilizce – CAE, IELTS 6,5 ve üzeri, BEC Higher, ILEC
İtalyanca – CELI 4, CILS 3
Almanca – DSH 2, DSD 2
 
 
CEFR  C2 Seviyesi
 
Fransızca – DELF, DALF C2
İngilizce – CPE, IELTS 7,5 ve üzeri, ECPE
İtalyanca – CELI 5, CILS 4
İspanyolca – DELE superior
Almanca – DSH 3, KDS, GDS
 
 
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR Nedir?
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR yabancı bir dili hangi düzeyde konuştuğunu ve anladığını kademelerle gösteren bir yöntemdir. Çoğunlukla Avrupa’da kullanılan dil seviyesini ölçütü olan CEFR, özellikle Avrupa’da kullanılan dil seviyelerini tanımlamak için kullanılmaktadır.
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR Neden Önemlidir?
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR yabancı bir dili kullanma hakimiyeti ile bu yabancı dildeki yeterliliği tanımlamak için kullanılan uluslararası bir standart olma özelliğindedir. 

 

 
Özellikle akademik ortamlarda ve iş hayatında birden fazla dili öğrenen kişiler için, öğrendiği dillerin seviyesini göstermek için kullanılan uygun ve standart bir yöntemdir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR Avrupa genelinde okullarda ve üniversitelerde dil yeterliliğini belirlemek için kullanılan bir ölçüttür. CEFR ile standart çerçevede bulunan kriterler sayesinde, dil yeterliliği seviyesi rahatlıkla belirlenebilmektedir. 
 
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR Nerelerde Kullanılabilir?
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR özellikle Avrupa’da devlet ve dil okullarında dil öğretimi seviye belirlemede kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Gerek akademik ortamlarda olsun gerek iş hayatında olsun dildeki yeterlik seviyesini gösteren ve özgeçmişe eklenen CEFR ile yurtdışı eğitimleri ya da yurtdışında iş olanaklarından daha rahat yararlanılabilmektedir. 
 

 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR Seviyesi Nasıl Belirlenmektedir?
 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı - CEFR seviyesini belirlemek için uluslararası standartta yabancı dil sınavına girmek gerekmektedir. Girmek istenilen Avrupa dili için, dilin  bağlı olduğu resmi kuruma başvuru yapılmalıdır. Almanca için Goethe Institute,.Fransızca için Alliance Française ve İspanyolca için Instituto Cervantes CEFR seviyesini belirleyen resmi kurumlardır.
 

SINAV LİSELERİNDE İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

 
Sınav Liseleri İngilizce eğitim programında Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi ya da diğer adıyla Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common Europan Framework) esas alınmaktadır. 
 
Dünya üzerinde bir kişinin öğrendiği yabancı bir dile ne kadar hakim olduğunu, öğrendiği dil becerilerinin hangi düzeyde olduğunu tanımlamak ve ölçmek için uygulanan bir sınav olan CEFR, öğrencinin yabancı dili ne kadar anladığını ve bu yabancı dili ne kadar konuşabildiğini de ölçmektedir.  
 
CEFR yabancı dil öğrenenlerde o dilin hangi düzeyde bilindiğini belirleyen bir gösterge niteliğindedir. Avrupa ülkelerinde yaşayan bir çok Avrupalı bugün birden fazla yabancı dil bilmekte ve kullanmaktadır. CEFR birden fazla yabancı dil bilinmesi durumunda bu dillerin hangi düzeyde bilindiğini ölçümleyen tanımlayıcı belirleyici ve standart çerçevede bir sınavdır.
 

Sınav Liseleri İngilizce Eğitim Müfredatının Temelini Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Oluşturur

 
Sınav Liselerinin ingilizce eğitim müfredatının temelini Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi oluşturmaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının Sınav Liseleri İngilizce müfredatının temelini oluşturmasının nedeni ise CEFR’in tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Sınav Liselerinde öğrencilerin yabancı dil bilgi ve yabancı dili kullanma becerilerinin geliştirilmesi için özel ve farklılaştırılmış bir müfredat uygulanır ve bu müfredat sonunda öğrencilerimizin yabancı dil bilgisinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi için CEFR ölçümleri kullanılır. Uluslararası platformlarda ortak standartlar sunarak öğrencilerin yaşam boyu öğrenme sürecinin oluşmasını ve bilincinin gelişmesini öngören CEFR ile Sınav Liselerinde İngilizce eğitim alan öğrencilerin yabancı dil akademik başarıları uluslararası standartlara uygun dil ölçekleri ile akredite edilmektedir. 

 
 
Sınav Liselerinde öğrencilerin yabancı dil bilgisini özellikle İngilizce dil bilgisini gerek günlük gerek resmi iletişim ortamlarında yeterli ve uygun düzeyde kullanmalarına fırsat vermek amacıyla, yazılı ve dijital eğitim öğretim müfredatı içine entegre edilmektedir. Öğrenme ortamının dinamik olması amacıyla güncel tutulan eğitim materyalleri ile öğrencilerimiz evrensel öğrenme ortamı içinde bulunurlar.
 

Sınav Liseleri Öğrencileri 21.yüzyıl İhtiyaçlarına Yönelik Dil Öğrenimi Sağlanır

 
Sınıf ve ev ortamlarında aktif bir şekilde kullanılan dijital eğitim materyalleri ile Sınav Liseleri öğrencilerimizin 21.yüzyıl gereklerine uygun ve bu yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik dil öğrenimi sağlanır. Her öğrencinin yabancı dil geçmişi ve farklı öğrenme yeteneği değerlendirilen Sınav liselerinde öğrenciler beceri ve yabancı dil bilgilerine göre farklı dil seviye grupları içinde eğitim alırlar. Eleştirel ve global düşünme becerileri kazandırmaya yönelik Sınav Liseleri İngilizce eğitimi ile Sınav Liseleri öğrencileri kültürler arası farklılıklara duyarlı bireyler olarak yetişir.
 
Sınav Liseleri İngilizce eğitim programlarıyla  Sınav Liseleri öğrencileri İngilizce dil bilgisine hakim duruma gelir. Geniş bir kelime dağarcığına sahip olan öğrenciler soyut ve somut karmaşık metinleri ana hatlarıyla anlayabilir ve kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Sınav Liselerinde bulunan uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara yönelik yapılan çalışmalarla nesnel olarak değerlendirilen Sınav Liseleri öğrencileri birer Dünya Vatandaşı olurlar. Her Sınav Lisesi öğrencisi zorunlu olarak katıldığı uluslararası sınavlarda tecrübe kazanarak, kariyer planlamalarını Sınav Liselerinde aldığı sağlam akademik eğitiminin üzerine şekillendirirler. Sınav Lisesi öğrencileri yurtiçi ve yurtdışında seçeceği üniversitelerde kullanabilecekleri evrensel geçerliliğe sahip sertifikalarla kariyerlerini çok daha rahat bir şekilde inşa edebilirler.
 
 

02.06.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12