Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

DÜŞÜNEN OKUL GELİŞEN ÖĞRENCİ PROJESİ

dusunen-okul-gelisen-ogrenci-projesi-1.png

Her yıl Eğitim Reformu Girişimi’nin destekleriyle gerçekleşen iyi örnekler projelerinde öğretmenlerin afiş, sunum, materyal ile projelendirdikleri iyi örnekleri görünür kılmayı hedefliyor. Her yıl farklı bir tema seçilen çalışmalarda, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, etkileşimli ve yenilikçi eğitim anlayışının yaygınlaşması için  eğitim sistemimizi geliştirecek ve ileriye götürecek çözümler üretilmesi hedefleniyor. Öğretmenler dünyanın, Türkiye’nin ve eğitimin daha ileriye gidebilmesi için yeteneklerini ve fikirlerini projeye dönüştürüyorlar. 
 
Eğitim Reformu Girişimi tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli branşlardan katılan öğretmenlere hazırlanan özel bir plan dahilinde eğitimler veriliyor. Etkileşimli, yenilikçi ve özgün bir biçimde tasarlanan eğitimlerde öğrencilerin öğrenme süreçleri, eğitimcilerin öğretme süreçleri, öğretmen ve öğrencilerin sınıf içi rolleri  gibi konular ele alınıyor. Bu şekilde öğretmenlerin pedagojik pratiklerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar ile eleştirel düşünebilme ve sorgulama yapabilme tabanlı çeşitli uygulamalar ve çalışmalar da yürütülüyor.
 
2014 yılında yapılan Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesinde sınıfiçi gözlemlerde eleştirel düşünme bağlantıları kullanılmıştır. Öğrenme, kişinin kendi ve başkalarıyla tartışması sonucu oluştuğu için sınıf içinde öğrencilerin birbirleriyle etkileşimi son derece önemlidir.  Sınıf içi yapılan gözlemlerde önemli olan öğretme sürecinden başka öğrencinin öğrenme sürecidir. Bu sürecin kontrolü ise öğrencinin elindedir. Bilgi tüm öğrenciler ile öğretmenin etkileşimi sonucu oluşturulur. Öğretmenin rolü ile öğrencilere yönelttiği sorular, bahsedilen öğrenme ortamının oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. Sınıf içi eleştirel düşünmenin önünü açan üç ana teme bulunmaktadır. İlk tema, öğretmenin işlenen konu ile ilgili bildikleri ve farkındalığıdır. Bildiklerini sorgulayabilen, yenileyebilen ve organize edebilen bir öğretmenin sınıf içi öğrencilerle girdiği diyaloglar dersin odağından sapılmasını engeller. Dersin hedefinden çıkılmadan, öğrenme ortamında bilginin yapılandırılmasına imkan tanır. Bilgi yenilenir ve böylece sınıf içi eleştirel düşünmenin önü açılır. 
 
İkinci tema, öğretmenin dersten önce dersin kazanımlarını belirlemesi, gözden geçirmesi ve ve hedef düşüncenin belirlenmesidir. Hedef düşünce ile öğretmen, sınıf içinde, öğretmenin sorduğu sorulardan, sınıf içi verilen yönergelere kadar dersin bütününe ilişkin bir amaç içinde bulunmasını sağlamaktadır. Üçüncü tema ise, öğretmenlerin dersin öncesinde ’Ne biliyorum?’ sorusunu kendilerine yöneltmeleri ve dersin sonunda ‘Ders sonunda vardığım nokta neresi?’ sorusuna cevap vermeleri ile ilgili öğretim programı kazanımlarına ilişkin hazırlıklardır. Bu arada öğrencilerin konu ile ilgili akıl yürütmeleri de dersin dağını belirlemekte ve öğrenciden beklenmektedir. Sınıf içi öğretmenin aktif dinleyici olması ve öğrencilerin akıl yürütmelerini takip edebilmesi, diğer öğrencilerin de aktif dinleyici ve katılımcı olarak sınıf içi bulunmasını mümkün kılması gerekmektedir. 
Düşünen Okul, Gelişen Öğrenci Projesi boyunca belirli tarihlerde yapılan Öğretmen Eğitimleri, düşünme becerileri testleri, uzman eğitici canlandırma yöntemleri, düşünme becerileri ölçekleri, atölye çalışmaları yapılmış, uygulama dersleri ile derslerde eleştirel düşünmeyi destekleyici çalışmalara yer verilmiştir. Düşünen Okul, Gelişen Öğrenci Projesi ile eleştirel düşünme yaklaşımının içselleştirilmesi ve benimsenmesi sınıflarda ve anlayışlarda bir dönüşüm süreci gerektirmektedir. 
 
Eğitimde İyi Örnekler Çalışmaları bu anlamda özgün unsurlara sahip çalışmalar yapılmasına olanak sağlar. Yaratıcılık ve yenilik  ön planda tutularak öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel bakış açısı ile konuları yorumlamaları desteklenir ve yapılan çalışmaların başka çalışmalara ilham verecek nitelikte olması beklenir. 
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji  ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da sinav.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
 

20.09.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12