LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

DUYGU DÜZENLEMESİ

duygu-duzenlemesi-1.png


 
 

Duygu Düzenleme


Duygular bir kişinin olayları yorumlama biçimini, algılarını, bilgiyi işleme biçimini, olaylar karşısında ne düşüneceğini hatta ne tepki vereceğini, yaşam olaylarına verdiğiniz tepkiyi etkilemektedir. Duygusal tepkilerimizi amaçlarımıza uygun hale getirebilmek için çoğu zaman duygu düzenlemesi yapmamız gerekir.

Duygu Düzenleme Ne Demek?

Duygu düzenlemesi bir duyguyu düzenlemek azaltmak, korumak ya da artırmak için kullanılan tüm stratejilerdir. Yeterli duygu düzenleme becerisine sahip bir kişi, duygularının farkındadır ve duygularını anlayabilir. Duygularını kabul eder, dürtüsel davranışlarını kabul edebilir ve negatif duygular hissettiği zaman bile amaca uygun davranışlar sergileyebilir. Bireyler duygusal bir tepki vermeden önce bilişsel bir tepki geliştirirler . Duygu düzenlemelerinde bilişsel duyguları düzenleyebilmek önemlidir. 
 
Bilişsel tepkileri değiştirmek için iki strateji kullanılabilir;
 
Bilişsel Yeniden Değerlendirme : Negatif bir duygu hissettikten sonra bu duyguyu yeniden gözden geçirerek yeni bir duyguya dönüştürme şansımız olabilir. 
 
Bastırma: Duygu ortaya çıktığı zaman birey o duyguyu taşır fakat duyguyu dışarı yansıtmamaya çalışarak bir düzenleme gerçekleştirir.
 
Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Koleji olarak daha iyi bir iş ve yaşam dengesi kurmanız dileğiyle. Başarılar dileriz. 

Duygu Düzenleme


Duygu düzenleme, içinde bulunulan durum ile sahip olunan çevresel ve içsel değişkenlere göre duyguları anlama, değerlendirme ve tepki verme aşamalarını içerir. Bir çocuk için hayli zor olan bu süreçte çocuklar farklı tepkiler verirler. Duygu düzenlemesinde kimi çocuk engelleyemedikleri güçlü ve anlık tepkiler verirken, kimi çocuk  çekingen ve sessiz kalabilir. Her iki durumda da yapılabilecek tek şey; duyguları anlamlandırabilmek ve yapıcı bir biçimde duyguları ifade edebilmeyi öğrenmektir. Olumlu ya da olumsuz anlamda her duygunun kabul edildiği, uygun bir şekilde ifade edilebildiği ve model olunan olumlu aile iklimi çocuğun duygu düzenlemesinde önemli rol oynar.
 
Duygu düzenlemesi ya da duygu düzenleme bireyin duygusal anlamda tepkilerini kontrol edebilmesi, duygusal tepkilerini değerlendirebilmesi, gözlemlemesi ve değiştirebilmesidir. Duygu düzenlemenin en temel amacı bireyin duygularını değiştirmesidir. Duygu düzenleme sürecinde bireyler, bir durum karşısında spontane olarak karar vermemek için çaba sarfetmektedirler. Çünkü bir duyguyu düzenlemek, değiştirmek ya da kontrol etmek karmaşık bir süreci kapsamaktadır. 
 


 
Duygular kişinin kendi ve karşısındaki bireyin davranışlarını değiştirmeye yönelik değerlendirmesini ve bununla ilgili davranış biçimlerini kapsar.
Duygu düzenleme süreçleri ‘içsel’ ve ‘dışsal’ süreçlerden oluşur ve duyguları başlatma, sürdürme ve beraberinde düzenlemeyi kapsamaktadır. Duygu düzenlemede içsel süreçler bireyin kendi duygularını düzenlemesine yardımcı olurken, dışsal süreçler karşıdaki bireyin duygu düzenlemesi konusunda bireye yardımcı olmasını tanımlamaktadır. Duygu düzenleme becerisi için kişi, sözü edilen durumda duygusal, zihinsel ve sosyal gereklerinin farkında olmalıdır.
 
Duygu düzenleme becerisi bireyin doğumu ile başlamakta ve ilk yıl boyunca genellikle ağlama, haz için emme davranışı, dikkat dağıtma ya da yardım arama gibi otonomik fizyolojik mekanizmalar ile şekillenmekte ve özellikle erken çocukluk döneminde birincil bakım veren kişinin rolü, bireyin duygu düzenleme becerisini önemli düzeyde etkilemektedir. Bebek ile bebeğe bakım veren kişi arasında fizyolojik ve davranışsal bir uyuşma sağlanır. İleri dönemlerde çocuğun kendisine bakım veren kişi olmasa bile zor durumlarla daha iyi başa çıktığı ve güvenli bir şekilde bağlanan çocuklar olduğu görülür. Çocuğun duygu düzenlemesinin geliştirilmesi çocuğun ya da bebeğin bakım veren kişi ile uyumlu ve olumlu etkileşim içinde olması önemlidir. 
 
Bebeklikten sonraki dönemde bilişsel gelişim ilerledikçe, bebeğin dış dünyaya verdiği pasif çabalar yerini aktif çaba almaktadır. Üç yaşına gelen çocuklarda akranları ile vakit geçirme ve onlara yönelme süreci başlar ve anneden yavaş yavaş ayrılma gözlemlenir. Bu aşamada çocuk dış çevredeki bireylerin duyguları hakkında daha çok şey öğrenir ve kendi duygu düzenlemesi ile ilgili becerilerini daha bilinçli bir şekilde ortaya koyar. 
Çocukların bu dönemde, bebekken birinci derece bakımını yapan kişi yanında olmadığı zamanlarda bile güç ve zor durumlarla daha rahat başa çıkabilen ve güvenli bağlanan çocuklar olduğu görülür.
 
Üç yaşından itibaren çocuk aile üyelerinin duygularını anlamaya başlar dolayısıyla aile içi iletişim de derinleşmeye başlamaktadır. Doğumdan itibaren ilk yedi yıl çocuk, birçok duygu temelli gelişimsel görevi bulunur. Bu gelişimsel görevler; Diğer insanlara ilgi duyma, korku ve endişe ile baş edebilme, tehlikeyi tanıma, hoşgörülü olma, yeterli bir zaman diliminde yalnız kalma, arkadaşlıkların geliştirilmesi, kabul edilebilir davranışlar içinde kendini savunmayı öğrenmedir.Bu gelişimsel görevler 0-7 yaş arasındaki çocuğun duygu düzenlemesi ile ilgili becerilerdir ve bu beceriler geliştirilebilir.
 

 
Okul öncesi dönemde çocuklar sosyal ortamlarda çok daha fazla bulunmaya başlarlar. Bu dönemde  çevredeki yaşanan durumları gözlemlerler ve  duygu düzenleme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Sosyal çevresi bu dönemde bebeklik dönemine göre genişleyen çocuk, duygu düzenlemesi ve duygular hakkında farklı bilgiler kazanır. Okul öncesi dönemde çocukların duygu düzenlemesine karşı büyük bir çaba sarf ettiği gözlemlenir.  Dil ve konuşma gelişimi arttıkça ve ilerledikçe, çocukların kendini ifade etme biçimleri de güçlenmeye başlar. Okul öncesi çocuklarda duygu düzenleme becerisi gelişmelidir ve anne baba çocuklarını çevre ile olabildiğince geniş tutarak çocuğun duygu düzenlemesi becerisinin gelişmesine bu anlamada katkı sağlamalıdırlar. Aksi halde okul öncesi dönemde duygu düzenlemesi yeterince gelişmemiş çocuklar büyüdüklerinde hatta yetişkin olduklarında, sosyal ilişkilerinde okula uyumda problemler ve zorluklar yaşayabilmektedirler. Bu bakımdan okul öncesi dönemde çocukların duygu düzenleme becerisinin gelişmesi kritik bir öneme sahiptir.  
 

Duygu Düzenlemede Ailenin Rolü
 

Bebeklik döneminde bebekler duygularını düzenleme ve kontrol etme becerilerini birincil bakım veren kişi ile kurduğu bağ ile geliştirmektedir. Nasıl bebeğin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması gerekliyse, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması da son derece önemlidir. Bebeğe bakım veren kişinin bebeğin olumlu duygularını pekiştirmesi, ona rol model ve sevgi dolu olması ve bebeğin stresli olduğu durumlarda onu yatıştırması duygu düzenleme yollarından birkaçıdır. Bebeklikten çıkıp çocukluk döneminde çocuklarda bilişsel ve fiziksel beceriler de gelişir. Çocukluk döneminde çocuklar yavaş yavaş duygu düzenleme stratejisi geliştirmeye başlarlar. Bebeklik döneminden itibaren çocukluk döneminde de duygularını tanımaya başlayan  ve duygusal ipuçlarına dikkat ederek büyüyen çocukların duygu düzenleme becerileri de buna bağlı olarak gelişmektedir. 
 
 

28.05.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12