Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

EĞİTİM NEDİR? EĞİTİM ORTAMLARINDA ETKİLİ VE SAĞLIKLI İLETİŞİM NASIL SAĞLANIR?

egitim-nedir--1.jpg

Literatürde, eğitim ile ilgili geniş ve birbirinden farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Asıl olarak bu farklılıkların nedeni, eğitimcilerin amaçlarının birbirinden farklı olmasıdır. Eğitim kavramı tanımlamalardan bazıları şu şekildedir;
 
Türk Dil Kurumu’na göre Eğitim; Çocukların ve gençlerin toplum hayatında yer almaları için gerekli bilgi , beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında doğrudan ya da dolaylı olarak yardım etme, olarak tanımlanmaktadır.
 
Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranışlar meydana getirme sürecidir (Ertürk,1994).
 
Eğitim, belirli amaçlara göre insanları yetiştirme sürecidir (Fidan, 1986).
 
Eğitim, bilim-teknik ve sanatın üçünü de kapsayan içeriklerle düzenlenerek, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, değiştirme, geliştirme, yönlendirme ve yetkinleştirmede etkin süreç niteliğindedir (Tarman,1999).
 
Eğitim, belirli topluluktaki bireylerin, yetişmekte oldukları nesiller üzerine bıraktığı tesirdir (Gökalp,1992).
 
Görüldüğü gibi, eğitim kavramı eğitimcilere farklı şekillerde ifade edilmektedir. Genel olarak tanımlamak gerekirse; Eğitim; insanın kişiliğini beslediği yatırım süreci ya da davranış değiştirme süreci olarak tanımlanabilmektedir. 
 
Eğitim tanımlamaları bir bütün olarak incelendiğinde ; Eğitim, toplumların ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişebilen, kişinin belirli bir amaca yönelik olarak ve yaşadığı topluma ayak uydurabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışların edinilmesine yönelik bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. 

Eğitim Ortamlarında Etkili ve Sağlıklı İletişim Nasıl Sağlanır?
 
İnsan, iletişim için gerek sözlü gerek yazılı teknikler kullanmaktadır. Bu, insanda doğuştan gelen ve hayatı boyunca kullandığı bir özelliktir. Eğitim, iletişimin gerekli ve önemli olduğu alanlardan biridir. 
 
Eğitim ortamları, öğrencilerin yaşamları boyu ihtiyaç duyacakları bilgi ve birikimlerin kazanılmasını sağlayan kurumlardır. Öğrenciler okullarda ilk olarak insani, değerlerin yanı sıra, sağlıklı ve etkili iletişim kurmayı da öğrenirler. Sağlıklı ve etkili iletişim becerisi, öğrencinin kendisini açık ve net bir biçimde ifade edebilmesini aynı zamanda akranlarının hislerini, duygu ve düşüncelerini empati yaparak dinleyebilmesini,ihtiyaç olduğu zaman yardım isteyebilmesini ve olası çatışmaları sağlıklı, şiddetsiz ve kavga etmeden çözümleyebilmesini kapsar. Etkili ve sağlıklı bir iletişim ortamının oluşabilmesi  ve geliştirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılabilir.
 
Günümüz toplumlarında eğitim ortamlarında öğretmenler tarafından yapılan etkili iletişim yöntemleri ile hedeflenen başarı arasında doğru bir orantı olduğu görülmektedir.  Diğer bir deyişle, öğretmenin iletişim tekniklerinde kullandığı başarılı yöntemler, eğitim ve öğretim tekniklerini de aynı oranda etkilemektedir. 
 
Sosyo-kültürel bir olgu olan iletişim yazı, ses, sözel olmayan ifade ve hareketlerle de gerçekleştirilebilmektedir. İletişim insanın kendini geliştirmesine imkan tanırken diğer insanlarla iletişim kurma işlevini de yerine getirmektedir. 
 
Eğitim Ortamında İletişim Türleri
 
Her alanda olduğu gibi eğitim ortamlarında da sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim teknikleri bulunmaktadır. 
 
Eğitim ortamında yapılan sözlü iletişim teknikleri konuşma ile gerçekleşir. Sözlü iletişimde dil ile ve dil ötesi olarak iki şekilde iletişim bulunmaktadır. Karşılıklı konuşmalara dil ile iletişim adı verilirken konuşma sırasında sesin tonu, hızı, vurgulamaları, duraklamaları dil ötesi olarak adlandırılmaktadır. Sözlü iletişimde sadece ne söylendiği değil nasıl söylendiği de önemlidir. 
 
Eğitim ortamlarında yapılan sözsüz iletişim teknikleri beden ile yapılan hareketleri, jest ve mimikleri, bakışları, bedenin duruşu yer almaktadır. Duygular, düşünceler ya da bilgiler sözlü olarak anlatılmadığı zaman devreye sözsüz iletişim biçimleri girmektedir. Eğitim ortamlarında aynı sosyal alanlarda olduğu gibi sözsüz iletişimde etkilidir. Sözsüz iletişim teknikleri ile eğitim ortamlarında sözel olarak ifade edilmeyen durumlar ifade edilebilmektedir. İletişim durumundaki kişiler karşı tarafın hareketlerini anlamlandırarak fikir sahibi olurlar. 
 
Eğitimdeki yazılı iletişim ise sözlü iletişimin kağıda dökülmüş halidir. Yazılı iletişimde duygu, düşünce ve bilgi yazılı olarak karşı tarafa aktarılmaktadır. Kavramsal bütünlük içinde olması beklenen yazılı iletişimde yazılanların kontrol edilme şansı da bulunmaktadır. Okul ortamlarında ise sağlıklı, doğru ve etkili bir iletişim eğitimin olmazsa olmazıdır.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi THE Okul anlayışı ile en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

30.12.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12