Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

EĞİTİM NEDİR?

egitim-nedir--1.jpg

Literatürde, eğitim ile ilgili geniş ve birbirinden farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Asıl olarak bu farklılıkların nedeni, eğitimcilerin amaçlarının birbirinden farklı olmasıdır. Eğitim kavramı tanımlamalardan bazıları şu şekildedir;
 
Türk Dil Kurumu’na göre Eğitim; Çocukların ve gençlerin toplum hayatında yer almaları için gerekli bilgi , beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında doğrudan ya da dolaylı olarak yardım etme, olarak tanımlanmaktadır.
 
Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranışlar meydana getirme sürecidir (Ertürk,1994).
 
Eğitim, belirli amaçlara göre insanları yetiştirme sürecidir (Fidan, 1986).
 
Eğitim, bilim-teknik ve sanatın üçünü de kapsayan içeriklerle düzenlenerek, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, değiştirme, geliştirme, yönlendirme ve yetkinleştirmede etkin süreç niteliğindedir (Tarman,1999).
 
Eğitim, belirli topluluktaki bireylerin, yetişmekte oldukları nesiller üzerine bıraktığı tesirdir (Gökalp,1992).
 
Görüldüğü gibi, eğitim kavramı eğitimcilere farklı şekillerde ifade edilmektedir. Genel olarak tanımlamak gerekirse; Eğitim; insanın kişiliğini beslediği yatırım süreci ya da davranış değiştirme süreci olarak tanımlanabilmektedir. 
 
Eğitim tanımlamaları bir bütün olarak incelendiğinde ; Eğitim, toplumların ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişebilen, kişinin belirli bir amaca yönelik olarak ve yaşadığı topluma ayak uydurabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışların edinilmesine yönelik bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. 

Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

03.08.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12