Franchise Başvuru

EĞİTİMDE FARKLILIKLARLA BERABER YAŞAMAK

egitimde-farkliliklarla-beraber-yasamak-1.png

Bütün farklılıkları buluşturan ve dönüştüren gücün kendisi olan eğitim, yaşamla ilgili olan hemen her şeyi kapsamaktadır. Bir insan; hangi milletten, coğrafyadan, renkten, dinden, dilden, anlayıştan ve düşünceden olursa olsun öncelikle saygı değer bir varlık olduğunun algılanması gerekir. Ülkelerin toplumsal ve ekonomik birliklere doğru yönelmesi beraberinde farklı köken ve kültürlere sahip olan insanların bir arada ve birbirlerini anlayarak yaşamalarını gerektirmektedir. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan insanların ya da toplulukların bir arada uyum içinde yaşamaları için gerekli olan farklılıklara saygı ve uzlaşmacı kültürün bugün eğitim ortamlarında öğrencilere kazandırılması gerekmektedir. 
 
Farklılıklara Saygının Temeli
 
Farklılıklara saygının temelinde çocukların aileleri ve yakın çevresinde bulunan yetişkinler gelmektedir. Yetişkinler bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kendilerinde bulunan kalıplaşmış tutumları çocuklarına aktarma eğiliminde olurlar. Çocuklar kendilerine benzemeyen insanları ırk, etnik köken, cinsiyet, dış görünüş ya da din özelliklerine göre ayırmayı çoğunlukla yakın çevresinden, akran gruplarından ya da ebeveynlerinden öğrenir. Kitle iletişim araçlarında belirgin bir şekilde aktarılan bu tür davranışlar da çocukların farklılıklara saygı konusunda bilinçsiz yetişmesine sebep olur.
 
Farklılıklara Saygı Eğitimi
 
Farklılıklara Saygı Eğitimi anlayışının temelinde kişinin kendisi ve çevresindeki kişiler bulunur. Kişilerin bireysel özellikler birbirinden farklıdır. Farklılıkların kaynağı ve bu kaynak hakkında yeterli bilgi  olmadığı zaman önyargılar oluşabilir. Çocukların bireysel farklılıkları tanımasında ilk görev aileye ve yakın yetişkinlere düşmektedir. Kültürlerin çeşitliliği içinde bulunan çocuklarda farklılıklara saygı bilincinin geliştiği görülmektedir. 
Eğitim, cinsiyet, etnik köken, din, dil, ten rengi, sağlık durumu, sosyo ekonomik durum gibi koşulların gözetilmeden, bütün çocukların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır. 
 
Birarada, barış, hoşgörü ve sevgi içinde bir bütün olarak desteklenmesi kritik ve son derece önemli bir süreçtir. Farklı özelliklere sahip öğrencilerin ya da öğrenci gruplarının beraber yaşam becerileri elde edilmelerini sağlayan ve bu konuda destekleyen çalışmalar ve etkinlikler ile çok kültürlü bir öğrenme ortamının yanı sıra sosyal bakımdan harmoni içerisinde olması sağlayıcı çalışmalar yapılabilir.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi THE Okul anlayışı ile en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel eğitimcilerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji  ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da sinav.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

04.01.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12