LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

EMPATİ NEDİR?

empati-nedir--1.png

Empati Nedir?

Empati bir kişinin kendini başka bir kişinin yerine koyması ve olaylara onun gözünden, onun bakış açısıyla bakması, karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesi, hissetmesi ve bu davranışı ona iletmesi sürecidir. İnsanlar var olduğundan bu yana günümüze kadar her alanda kişiler birbirleri ile iletişim ve etkileşim içinde oldukları için empati, iletişim becerilerinin önemli bir öğesi olarak kabul edilmiştir. İnsanın sosyal ve etkileşimli bir varlık olmasından dolayı her  dönemde kişiler empati kurmaya ihtiyaç duymaktadırlar.  
 
Empatik yaklaşım insanların birbirine yakınlaşmasını sağlamaktadır. İletişimi kolaylaştırma özelliğine sahip olan empati ile kişiler arasında önem ve anlaşılma duygularını da beraberinde getirir. Bir kişi kendisiyle empati kurulduğu zaman anlaşıldığını ve kendine önem verildiğini hisseder. Bu ise kişinin kendini iyi hissetmesine neden olur. Empatik yaklaşım günlük yaşam çerçevesinde kişiler arası iletişim çatışmalarını engellemekte ve olumlu yani pozitif ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır.
 
Empati ve Benmerkezci Yaklaşım Arasındaki Ayrım

Empati ile benmerkezci yaklaşım birbiri ile bağdaşmayan  ifadelerdir. Benmerkezci yaklaşıma sahip bir kişi karşıdaki kişinin gözünden olaylara bakamaz ve karşıdakinin rolüne giremez. İletişim ilişkilerinde aksamaya sebep olan bu problemin çözümü ise kişinin benmerkezci yaklaşımdan çıkması ve kendini karşıdakinin yerine koyarak olayları ya da durumları daha iyi anlayabilme yetisinin kazanılmasıyla mümkün olmaktadır.
 
Bir kişinin empati yeteneği gelişmiş ise çevresi ile çok daha sağlıklı ilişkiler kurabilmektedir. Empati yetisinin gelişmediği bir kişide ise sağlıklı ilişkiler kurmaktan bahsedilemez. Bu kişiler kendini ifade etmekte  zorlanır ve sosyal hayatta yaşadıkları problemler artar. Karşıdaki kişinin duygularına önem vermek insani bir değerdir. İletişim becerilerinden bir olan empati kurma yetisi, insana özgü bir edimdir.Tolstoy’un da dediği gibi; İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır, başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. O halde empati insanlıkla eş değer bir melekedir.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları PDR servisi olarak öğrencilerimizi anlamaktayız ve onlara destek olmaktayız. Alanında profesyonel rehber öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji  ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak daha iyi bir yaşam dengesi kurmanız dileğiyle. 
 
 
Kaynaklar
Cüceloğlu, Doğan. Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, 1994.
Dökmen, Üstün. İletişim Çatışmaları ve Empati,Sistem Yayıncılık, 1995.
 

03.01.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12