Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRENMENİN FAYDALARI NELERDİR?

erken-yasta-yabanci-dil-ogrenmenin-faydalari-nelerdir--1.jpg

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Erken yaşta yabancı dil öğrenme, küreselleşen dünyada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda önemini günden güne artıran bir konu olmaktadır.
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamak çocukların sadece bireysel gelişimi için değil, aynı zamanda akademik başarısı bakımından da önemli bir parametredir. Mümkün olduğu kadar erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamanın avantajları oldukça fazladır. Yaşları 0 ile 12 yaş aralığında bulunan çocuklar daimi olarak bir gelişim ve değişim içinde bulunurlar. Fizyolojik, psikomotor, duyuşsal,  bilişsel, sosyal, düşünsel, dilsel ve iletişimsel becerileri kapsayan bu gelişim süreci, çocukların becerilerine yansıyarak onu şekillendirir.

Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin, bu gelişim süreci dahilinde çocuğa kazandırdıklarının yanı sıra çocuğun kişiliğinin oluşması ve şekillenmesi bakımından da önemli katkıları bulunmaktadır. Bir yabancı dili bilmek ve o yabancı dili etkin olarak kullanabilmek sadece dilsel bir birikim değildir. Aynı zamanda bir davranış biçimidir.

Erken yaşta yabancı dil öğrenmek çocuğun tutum ve davranışlarına etki eder, katkıda bulunur ve çocuğu şekillendirir. İkinci dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine de büyük katkısı olduğu görülmektedir. Çocuklarda merkezi sinir sisteminin henüz yeteri kadar olgunlaşmamış olması, yabancı dil öğrenimi ile alışkanlıkların daha kolay bir biçimde içselleştirilmesi ve kabul edilebilmesi anlamına gelir. (Gaonac’h 2006, s. 6).
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenmeye psikolojik gelişim açısından bakıldığı zaman, çocuklarda yaratıcılığı geliştirdiği, diğer yabancı dillerin öğreniminde motivasyon kaynağı olduğu, kültürel ve dilsel çeşitlilik konusunda farkındalığı ve bilinçlenmeyi sağladığı görülmektedir. Erken yaşta yabancı dil öğrenme sosyo kültürel bakımdan ise farklı dillerin konuşulduğu toplulukların kültürel ve sosyal durumlarını anlamada, kişiye geleceğini şekillendirme konusunda ilham verme, farklı yabancı dillerin önemini kabul etme ve farklılıklara saygı duyma gibi katkılar sağlamaktadır.

Çocukların erken yaşlarda yabancı bir dil ile karşılaşmaları ile kendi kültürel değerlerini anlamaları, yabancı kültürlerin farkına varması, karşılaştırma olanağı bulması, evrensel değerlerin farkına vararak anlamaları, farklılıklara karşı hoşgörülü olma bilincinin kazanılması ve bu açıdan bakıldığı zaman erken yaşlarda yabancı dil öğrenen bireylerin iletişim becerileri bakımından güçlü bireyler olabilecekleri vurgulanmaktadır(Kara, 1999). Yabancı bir dili öğrenmek kişinin sabit değer yargılarından kurtulmasını sağlar. 

Erken yaşta yabancı dil öğrenmesi sırasında, yabancı dilde olan sesleri ayırt etmeleri çok daha kolay olmaktadır. Bireyin yaşı ilerledikçe, yabancı dilde olan ve anadilde kullanılmayan kimi sesler ayırt edilmekte zorlanır. Ayırt edilemeyen seslerin, ses olarak çıkarılması da bireyin yaşı ilerledikçe zorlaşmaktadır (Gaonac’h 2006). Bu açıdan bakıldığı zaman yabancı dilin öğrenilmesine erken yaşta başlamak, sesletim bakımından doğru modellerle (yabancı dili doğru bir şekilde sesleten ve konuşan eğitimcilerle) yapılması erken dönemde bireye ileriki dönem için avantajlar sağlamaktadır.
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenme ile bireydeki klişeleşmiş değer yargıları yerini yeniliği ve özgünlüğü olan değer yargılarına bırakır. Yabancı dil öğrenimi kişide farklı düşünme yolları geliştirmeyi sağlar. Öğrenilen her yabancı dil yapısal farklılıklara sahiptir. Ana dilden farklı bir dili çözmek için zihin çeşitli yollar arar. Anadil haricindeki yabancı bir dili öğrenmek aynı zamanda zihin için etkili birer egzersiz niteliğindedir.
Yabancı dil edinimi ne kadar erken yaşta gerçekleşirse, birey de yabancı dili bir o kadar içselleştirir ve zamanla davranış biçimine dönüştürür. Bunun getirisi ise bireyin kendine olan güvenini artırmasıdır.Birey kültürlerarası farklılıkların farkına varır, benmerkezci anlayışın dışına çıkarak kültürlerarası yeterlik ve bilinç kazanır. Bu anlamda bireylerin entelektüel gelişimi de pozitif yönde etkilenir. 
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların ana dillerini kullanmada daha başarılı oldukları yine aynı şekilde, erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların düşünme, anlama, anlamlandırma  becerilerinin daha hızlı geliştiği de görülmektedir. Doğru ve bilinçli yapılandırılmış bir yabancı dil eğitimi çocukların zihinsel gelişimine olumlu katkılar sağlayabilmektedir”(İlter ve Er 2007, s. 22).
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme becerilerinde ve yaratıcı düşünmelerinde ayrıca, çoklu görevlerde başarı, kreatif düşünce sistemi, planlama yapabilme becerisinin gelişmesi, odaklanma gibi konularda artış görülmektedir.
 
Türkiyede Erken Yaşta Dil Öğrenimi
 
Türkiye'de erken yaşta dil öğrenimi ilk kez 1997 yılında ilkokul 4.sınıf kademesinde verilmeye başlanmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında ise yabancı dil dersleri daha erken kademelere çekilmiş ve ilkokul 2.sınıf kademesinde İngilizce olarak verilmeye başlanmıştır. 2022 yılına geldiğimizde ise okul öncesi dönem anaokullarında kreşlerde çoklu yabancı dil öğretiminin yapıldığı etkinler görülmektedir. Bu düzeyde yabancı dili bir branş dersi olarak değil, tümüyle yabancı dilde eğitim veren kurumların sayısı gitgide artmaktadır. 
 
Kaynaklar
Gaonac’h, D.(2006).Erken Yabancı Dil Öğretimi. Psikolinguistik Perspektifi. (L’Apprentissage précoce d’une langue étrangère. Le point de vue de la psycholinguistique.)
Bal, S.ile Güven, N. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitim. 0-6 Yaş Dönemindeki Çocuklar İçin Destekleyici Etkinlikler.
Er, S. ile İlter, B.(2007).Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Veli ve Öğretmen Görüşleri. 
Kara, Ş.(1999). Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi. 
 

Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Koleji olarak çocuklarımızın değerler eğitimi ile beraber akademik ve sosyal alanda gelişimlerini desteklemekteyiz. Detaylı bilgi almak ve size en yakın Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilir, Sınav Koleji Resmi İnternet Adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

25.01.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12