Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

ingilizce-egitimi-1.jpg

İngilizce

Günümüzde Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Karayipler'de yaşayan kişilerin çoğunluğunun ana dilini oluşturan İngilizce günümüzde global dil olarak tüm Dünyada kullanılmaktadır. Resmi dil olarak çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılan İngilizce aynı zamanda anadili İngilizce olmayan kişilerin kullandığı ilk ‘küresel ortak dil’ olma özelliğine sahiptir.
 
İngilizcenin Dünya Üzerindeki Kullanımı

Dünya üzerinde farklı dilleri konuşan insanlar bir araya geldiklerinde konuştukları ortak bir dil bulunur: İngilizce. Dünya nüfusu 2021 itibariyle 8 milyona yaklaşırken, İngilizceyi anadili olarak kullanan yaklaşık 430 milyon, İngilizceyi ikinci yabancı dil olarak konuşan 700 milyondan fazla kişi olduğu biliniyor. 
 
Farklı kültürlerdeki, farklı dillerdeki ve farklı milletlerden insanların bir iletişim dili olarak seçtiği dil olan İngilizce Dünya üzerinde 1,5 milyara yakın kişi tarafından konuşuluyor. Dünyada 53 ülkenin anadili olan İngilizce birçok ülke tarafından ikinci resmi dil olarak da kullanılıyor.
 
İngilizcenin Önemi​

İnsanların hayatlarının pek çok alanında her türden ilişkiyi kurmaları ve yürütebilmeleri için uluslararası ortamlarda konuşulan ortak dilleri öğrenmeleri gerekmektedir. Eğer bir dil, diğer milletler tarafından öğrenilmek isteniyorsa ve bu konuda bir talep varsa, bu, o dili bilim ve kültür dili olarak görmesi anlamına gelir. Bir ülke özellikle bilim, teknoloji ve ekonomik anlamda gelişmek ve ilerlemek istiyorsa evrensel dil olan İngilizceyi de iyi bir şekilde öğrenmek durumundadır.
 
İngilizce Hangi Alanlarda Kullanılır?

Dijital Çağ olarak adlandırılan çağımızda İngilizcenin önemi giderek artıyor. Web sitelerinde, mobil uygulamalarda ve e-ticarette İngilizce ortak dil olarak kullanılıyor. Eğitim, iletişim, turizm, sanayi, tıp alanında, akademik alanda, havacılık, ticaret, kültür, sanat, tarih, bilim alanlarında, uluslararası alanda araştırma yaparken ulaşılan kaynakların büyük bir kısmı İngilizce olarak yazılmaktadır. Uluslararası siyasetin ve ticaretin de ortak dili olan İngilizce tüm Dünyada Diplomatik Dil olarak kullanılmaktadır ve aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin resmi olarak kullandığı 6 dilden biridir. Çok açıktır ki: Dünyalı olmanın ilk koşulu İngilizce bilmekten geçer.
 
Eğitim Alanında İngilizce
 
Tüm Dünyanın ortak dili olan İngilizce Türkiyede de aynı derecede öneme sahiptir. Ortaöğretim ve lise yıllarında ya da daha önceki yıllardan başlayarak öğrenilen İngilizce ile    uluslararası yarışmalar ve organizasyonlarda öğrenciler rahatlıkla yer alabilmektedirler. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren, onlara farklı bakış açısı kazandıran, ulusal ve uluslararası yabancı dil konuşulan platformlarda özgüvenli, konuşmaların ana fikrini anlayan, İngilizce olarak kendini net bir şekilde ifade edebilen,  anadili İngilizce olan kişilerle oldukça rahat bir şekilde iletişim kurabilen İngilizce eğitimi ile öğrenciler, yurt içinde ve yurtdışında üniversitelerin İngilizce düzey belirleme sınavlarını geçerek ilgili bölümlerde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelirler.
 
Türkiyede üniversitelerin belirli bir kısmı eğitimini İngilizce olarak vermektedir. Özllikle üniversitelerin fen bilimleri, mühendislikle ilgili bölümleri ve teknik bölümler İngilizceyi yaygın olarak kullanmaktadır. 
 
İngilizcenin anaokulu seviyesinden başlayarak ve İngilizceye maruz kalarak öğrenilmesi ile üniversitede gerek hazırlık bölümü olsun gerek lisans bölümleri olsun öğrenciler zorluk çekmeden üniversiteyi tamamlamaktadır. İngilizce eğitim alan ve İngilizce bilen öğrencilerin akademik yaşantılarının daha başarılı geçtiği bir gerçektir.
 
Üniversiteden sonra akademik kariyer için İngilizce bilme zorunluluğu bulunur. Akademik yayınlardan makalelere kadar bir çok alanda yayınlar İngilizce ağırlıklı olarak yazılmaktadır. Ayrıca akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler öğretim görevlisi olabilmek için İngilizce dil yeterlilik sınavlarından başarılı olmak durumundadırlar. Uluslararası eğitim kurumlarına başvurabilmek için İngilizce bilgisinin enternasyonal camiada geçerli olan sınavlar ile onaylanması gerekir. YDS ve TOEFL gibi sınavlarda kişilerin İngilizce dil yeterliliklerini kanıtlamaları beklenmektedir.  İngilizce dilbilgisi olmadan bu sınavların zor geçeceği aşikardır.
 
Türkiye eğitim alanında yurtdışına en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında bulunmaktadır. Yükseköğretim düzeyinde olan binlerce öğrenci her yıl yüksek lisans, doktora ya da Erasmus gibi yurtdışı programlarla yurtdışına çıkmaktadır. Bugün Dünya çapında birçok devletin milli eğitim kurumları İngilizce eğitimini zorunlu olarak öğrencilerine vermektedir.

Dijital Çağda İngilizcenin Önemi

Son yıllarda dijital pazarlama ve e ticaret gibi mecralarda ortak kullanım dili olarak İngilizcenin önemi ve etkisi ortaya çıkıyor. Dijital çağ sanal dünyada sınırları kaldırarak yeni bir atmosfer yarattığı bir gerçek. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde takip edilebilmesi için İngilizce günümüzde gerekli olmaktan çıkıp adeta zorunlu bir hale geliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan kişiler, Dünyaya seslerini duyurabilmek için İngilizceyi kullanıyor. İnternette reel videoları, içerikler, sosyal medyada paylaşımlar İngilizce olarak ışık hızıyla yayılıyor. İngilizce dijital içeriklerin daha rahat bir şekilde paylaşılmasına ve daha çok kişiye ulaşmasına imkan tanıyor.
 
Dijital çağda markalar da İngilizce ile global hale geliyor. Gelişen teknolojik olanaklara uyum sağlayarak hemen her alanda yer alan İngilizce Dünya iletişim ağının da odak noktasında bulunuyor.
 
Turizm Alanında İngilizce

Ülkeler arasında gerek dijital ortam gerek reel ortamda olsun dolaşım hızla artmaktadır. Genel potansiyele baktığımız zaman İngilizcenin tüm Dünyada geçerli, gerekli ve en yaygın olarak kullanılan dil olduğunu söyleyebiliriz. Global dil olarak kullanılan İngilizce ülkemizde ve uluslararası turizm platformlarından gezilere kadar üzerinde en çok durulan ve en çok önem verilen dil olma özelliğindedir.
 
Sanayi Alanında İngilizce 
 
Uluslararası ortak dil olarak kabul edilen İngilizce bugün Dünyanın her yerinde geçerli dili olma özelliğine sahiptir. İngilizce özellikle sanayi alanında da son derece önemlidir. Enternasyonal alanda ticaret yapan ve dışa açılan tüm ülkelerdeki şirketlerde İngilizce bilme ve akıcı bir şekilde konuşma şartı bulunmaktadır.Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi Dünyanın en büyük şirketlerine sahip ülkelerdeki finans merkezlerinde ve iş dünyasında İngilizce ticaret dili olma özelliğine sahiptir. 
 
Teknolojide İngilizce
 
Dünyadaki bilimsel ve teknik yayınların %50’den fazlası İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 
Günümüzde teknolojinin birçok alanda insan gücünün yerini aldığını düşünürsek teknoloji ile ilgili hemen her programda İngilizcenin yer aldığını görürüz.Bilişim sektöründe ve bilgisayar programcılığında en geçerli dil de yine İngilizce. Teknolojide kullanım alanı olarak artış gösteren yapay zeka ile bunu oluşturan, meydana getiren, kodlayan kişilerin de İngilizce bilmeleri bu anlamda büyük önem taşımakta.
 
İnternet Dilinde İngilizce 
 
İnternette bulunan içeriklere bakıldığı zaman bu içeriklerin yarısından fazlasının İngilizce olarak yazıldığı görülüyor. Küresel anlamda en baskın dil olarak karşımıza çıkan İngilizce  internet ortamında olan milyonlarca içeriğin dili olarak kullanılmakta. Dünyadaki bütün bilgisayarlarda depolanan verilerin %80 oranında İngilizce olduğu biliniyor.
 
Kültür, Sanat ve Sporda İngilizce
 
Eğitim, dijital, sanayi, ticaret ve turizm alanlarının yanı sıra kültür, sanat ve sporda da İngilizce en yaygın  olarak kullanılan ve bugün en çok öğrenilen dil konumunda. Özellikle spor, sinema, müzik gibi birçok alanda iyi derecede İngilizce bilgisi gerekiyor.
  
İletişim Alanında İngilizce
 
Dünyanın en büyük yayın kurumlarından olan BBC, NBC, CBS, CBC ve ABC İngilizce olarak yayın yapmaktadır. Her gün milyonlarca insan bu yayınlara ulaşabilmektedir. 
 
Dünyada kaç kişi İngilizce konuşuyor?
 
İngilizce Dünyada 1 milyar 120 milyon kişi ile  en yaygın konuşulan dil. İngilizceyi, konuşan kişi sayısı bakımından 1 milyar 151 milyon ile Çince, 552 milyon ile Hintçe, 500 milyondan fazla sayısı ile İspanyolca ve 250 milyondan fazla sayısı ile Fransızca takip ediyor.
 
İngilizcenin bu kadar yaygın olarak kullanılması ise  ülkenin eğitim seviyesi, dışa açıklığı ve gelişmişliği üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor.

Ana dili İngilizce Olan ve İkinci Dil Olarak İngilizce Konuşan Kişi  Sayısı Kaçtır?

Dünyada 370 milyon kişi İngilizceyi ana dili olarak ve 740 milyon kişi ikinci dil olarak kullanmaktadır. 
 
Neden İngilizce Öğrenmek Gereklidir?
 
İngilizce birçok alandaki hakimiyeti, bu alanlarla ilgili yayınlar, kelime zenginliği ve öğrenim kolaylığı ile gitgide Dünyadaki en yaygın ve ortak dili haline geliyor. Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi bir eğitimin ve iyi bir kariyer hedefi planlayan öğrencilerin İngilizce ile bunu başarması çok daha kolay hale geliyor. Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerde bile birçok üniversite eğitim dili olarak İngilizceyi kullanıyor ve bu dilde eğitim veriyor. Bu durumda yurtdışında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin ileri bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekiyor.
 
Sadece eğitim ya da diğer alanlarda değil, bir ülkenin anadili olmayan vatandaşları bile gerek İngilizcelerini geliştirmek ve pratik yapmak için gerek öğrendiği dili unutmamak için anlaşabilmek için İngilizce dilini tercih ediyor.
 
Ülkelerde İngilizce Kullanımı

İngilizce 59 ülkede resmi dil olarak kabul edilirken, 118 ülkede günlük konuşma dili olarak tercih ediliyor. İngilizceyi resmi dil olarak kabul eden ülkelerin yanı sıra ülkelerinde resmi dil olarak İngilizce olmayan ülkelerin iş yaşamlarında ve günlük yaşamlarında da İngilizceyi kullandığı görülmektedir. Bugün pek çok ülkede ana dil kullanımını ikinci olarak İngilizcenin takip ettiğini söylemek mümkün.
 
Dünyada İngilizce Öğrenimi
 
Dünya genelinde yaklaşık olarak 1,5 milyar insan İngilizce eğitimi alıyor. İngilizce öğreniminde en önemli nokta ise ‘Farklılaştırılmış Öğrenme Metotlarını uygulayan ve her anlamda fark yaratan okullar ve öğretmenler. İngilizcenin kullanılan ana dil ile benzerliği de (Flemenkçe gibi) öğrenilmesinde kolaylık sağlayan faktörlerden.
 
Uzak doğu Asya ülkeleri ise teknoloji, yapay zeka ve bilim dili olan İngilizceye yoğun talep gösteren Dünya ülkeleri arasında bulunuyor. İngilizce öğrenimine ekonomik açıdan bakıldığında en çok pay ayıran ülkelerin yine Güney Kore, Çin gibi Uzakdoğu Asya ülkeleri olduğu görülmektedir.
 

 İngilizce Öğrenmek İçin 10 Neden


 • Küresel Ortak Dili bilmek ve kullanmak her alanda kişiye olumlu kazançlar sağlar
 • Akademik kariyerde daha başarılı olunur,
 • Yurtdışı eğitiminin kapılarını açar, 
 • İş hayatında profili güçlendirir ve avantaj sağlar,
 • Uluslararası her platformda rahatlıkla ve etkin olarak çalışılmasına imkan tanır.
 • Pek çok alanda etkin olarak kullanıldığı için İngilizce bilmek çeviride yapılan olası yanlışların önüne geçer,
 • Tüm dünyada rahatlıkla seyahat edilmesine olanak tanır,
 • İngilizce öğrenmek keyifli ve ufuk açıcıdır, 
 • İngilizce öğrenimi ile dünyaya açılmak çok daha kolaydır, 
 • İngilizce farklı kültürleri ve insanları tanımak için bir fırsattır,  
 • Ufuk açıcı özelliğinden dolayı kişisel sınırların genişletilmesinde ve geliştirilmesinde etkilidir.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi akademik bakımdan profesyonel bir şekilde yetiştirmekteyiz. İngilizce öğretiminde 'Farklılaştırılmış Eğitim Sistemi'ni benimseyen Sınav Eğitim Kurumları alanında profesyonel ve inovatif İngilizce öğretmenleri ile çalışmaktadır. Size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0(312) 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Sınav Koleji resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

SINAV KOLEJLERİ VE SINAV EĞİTİM KURUMLARINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Sınav Eğitim Kurumları olarak İngilizce eğitiminde Farklılaştırılmış Eğitim Anlayışı ile öğrencilerimizin geleceklerini inşa ettiğimizin bilincinde olarak ilerliyoruz. Sınav Eğitim Kurumları olarak uyguladığımız İngilizce öğrenme sistemi ile en iyi İngilizce eğitim veren özel okullar içerisinde bulunmaktayız.
 
Yeni bir dil öğrenimi bireyin birçok alanda zihninin gelişmesini sağlamaktadır. Sınav Eğitim Kurumlarında uygulanan İngilizce Eğitim Programı, İngilizce öğrenmelerinin yanı sıra öğrencilerimizin diğer derslerde de başarı skalasının artmasını sağlıyor. Bunun altında yatan en büyük neden ise yabancı dil öğreniminin matematiksel, bilimsel ve analitik düşünme yeteneğini artırmasıdır. Sadece İngilizce bilmenin yetmediği yeni Dünyada ikinci dil seçeneği ile öğrencilerimizi farklı bir yabancı dil öğrenmelerini de sağlamaktayız.
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren Anaokulları 
 
Sınav Koleji Anaokulları İngilizce eğitim programı Tam Öğrenme Modeli ile Çoklu Zeka Kuramının bütünleştirilerek yoğun olarak uygulanmasıyla verilmektedir.  Sınav Koleji Anaokulları İngilizce eğitim programında İngilizce öğretmenleri günün her anında tam zamanlı olarak bulunurlar. Farklı öğrenme metotlarından öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde en etkili olanları seçilerek zenginleştirilen eğitim programımızın anaokulları seviyesinden başlaması ile öğrencilerimiz donanımlı olarak ilköğretim kademesine geçerler. Anaokullarındaki öğrencilerimiz bu kademeden itibaren yoğun olarak İngilizce eğitimine maruz kalırlar ve İngilizceyi gün içindeki kullanımıyla doğal akışında öğrenirler. En iyi İngilizce eğitim veren anaokulları arasında yer alan Sınav Koleji Anaokullarında, Anaokulu Koordinatörlüğü, Sınav Koleji İngilizce Koordinatörlüğü ile Rehberlik Birimleri eşzamanlı olarak çalışırlar. 
 
Sınav Koleji Anaokullarında İngilizce eğitim programı öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda her yıl güncellenir. Çocukların anaokulu kademesinden başlayarak evrensel bir dil olan İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmaları için özel olarak hazırlanan eğitim içeriklerimiz, görsel, bilişsel ve yazılı eğitim programlarından oluşur. Bu programlar her yıl güncellenir ve çocuklarımızın ingilizce eğitimini tam olarak destekleyecek şekilde özen ve titizlikle hazırlanır. En iyi ingilizce eğitimi ile ön plana çıkan Sınav Koleji Anaokullarında çocukların özgüven ile kendilerini en rahat biçimde ifade etme becerilerini kazandırma amaçlanır. 
 
İngilizcenin erken yaşta öğrenilmesi çocukların özgüven ve sosyal ilişkilerinin gelişiminde ve ileriki hayatlarında büyük önem arz etmektedir. İngilizce eğitim veren kolejler arasında Sınav Anaokulları olarak erken dönemde başlanır. Okul öncesi ve anaokulu döneminde çocukların bilgiyi daha kolay özümsedikleri ve öğrenmeye açık olduğu bilinciyle profesyonel olarak devam ettirilen anaokullarında özel olarak oluşturulan kapsamlı İngilizce eğitim programı ile hayata da önde başlarlar.
 
Sınav Koleji Anaokullarında yıllık ingilizce eğitim öğretim programı her gün ilk derslerde ve son derslerde İngilizce dersleri bulunacak şekilde hazırlanmaktadır. Her günün sonunda yapılan Meeting The Day İngilizce Değerlendirme Sistemi ile çocuklarımız Tam Öğrenme Modeli çerçevesinde İngilizceyi tam olarak öğrenirler. Hergün düzenli olarak yapılan bu değerlendirme sistemiyle İngilizcenin iyi ve tam olarak öğrenmesi sağlanır.

Sınav Koleji Anaokullarında her günün sonunda verilen Secret Passwordler ile çocuklarımızın akılda tutma potansiyelleri artırılır ve hafızalarının güçlendirilmesi sağlanır. Her gün rutin şekilde yapılan birbirinden farklı aktiviteler ile anaokulları kademesindeki çocuklarımızın planlama yapabilme, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, yaratıcılık geliştirme,  problem çözme, analitik ilişkiler kurabilme yetenekleri geliştirilerek, sürekli ve sistemli bir şekilde artırılır.
 
Sınav Koleji Anaokulları İngilizce Öğretmenleri Farkı ile En İyi İngilizce Eğitimi
 
En iyi İngilizce eğitim veren okullar arasında Sınav Koleji Anaokullarının bulunmasında özel olarak seçilen İngilizce öğretmenlerimiz ile farkımız öne çıkmaktadır. Sınav Koleji Anaokullarında İngilizce ağırlıklı bir program yürütülmektedir. Dersler iki öğretmen ile uygulamalı olarak yapılmaktadır. Anaokulları sınıflarında okul öncesi öğretmeni ile İngilizce öğretmeni aynı anda sınıf içinde bulunurlar. İngilizce öğretmenleri ile iletişimin İngilizce olması sebebiyle öğrencilerimiz İngilizce öğretmenleri ile İngilizce olarak iletişime geçerler. Kurum içlerinde yine  öğretmenlerimiz çocuklarla İngilizce olarak iletişime geçmektedirler. Günlük konuşmalarda İngilizce konuşarak, çocukların İngilizce konuşmaları ve herhangi bir soru ile karşılaştıklarında çözüm üretilmesini sağlayacak şekilde eğitim programı uygulanmaktadır.
 
Sınav Koleji Anaokullarında erken dönemden itibaren çocukların İngilizceyi günün hemen her anında sürekli olarak duymaları ve iletişime İngilizce geçmeleri  ile hayatın akışı içinde doğal bir süreç olarak algılanır. Öğrenme ortamlarında da İngilizceyi kullanmaları ile doğru orantılı olarak Sınav Koleji Anaokullarında çocuklar İngilizceye karşı negatif tepki geliştirmezler. İngilizce öğrenilmesi zor, korkulması gereken bir beceri ya da ders olarak algılanmaz.
 
Erken yaş döneminde çocuklarla İngilizce iletişime geçilerek herhangi bir problem karşısında Yabancı dile yoğun olarak maruz bırakılan öğrencilerin, erken dönemde İngilizce  öğrenmeleri de çok daha kolay bir şekilde olmaktadır.
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullar
 
Sınav Koleji İlkokulları en iyi İngilizce eğitim veren ilkokullar arasında Farklılaştırılmış Eğitim Sistemi ile ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin bir konu ya da olay hakkındaki düşüncelerini İngilizce olarak yazılı ve sözel bir şekilde, fikirlerini kanıtlar göstererek, özgür bir şekilde ifade edebilen, yazılı, görüntülü ya da ses ile ilgili materyallerden edindiği bilgileri kendi düşünceleri ile özgün bir biçimde harmanlayarak ayrıntılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınav Koleji İlkokullarında ‘Side to Side’, ‘Connections’, ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş  İngilizce eğitim programları uygulanır. 
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullardan Sınav Koleji İlkokullarında Side to Side Eğitim Programı
 
Sınav Koleji İlkokullarında ‘İngilizce konuşarak öğrenilir’ görüşünden hareketle ‘Side to Side ‘ eğitim programı uygulanır. ‘Side to Side ‘ eğitim programı ile öğrencilerin doğal ve konforlu bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır. İngilizce öğrenimi aynı ana dil öğrenimi gibi 0 ile 10 yaş aralığında efektif olarak gerçekleşmektedir. Yabancı bir dilin öğrenilmesinde en az 400 kez tekrarlanması gerektiği eğitim bilimciler tarafından bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.  Sınav Koleji İlkokulları 1. 2.ve 3.sınıf kademelerinde ‘Side to Side’ İngilizce eğitim programı ‘Oyun Temelli Yaklaşım’ üzerine kuruludur. En iyi İngilizce eğitim veren ilkokullar arasında bulunan Sınav Kolejleri İlkokullarında 1. sınıf kademesinde anadil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de derslerde daimi olarak bulunur. Böylelikle İngilizce öğretiminin diğer branş dersleri ve öğrencinin okul yaşantısı ile bütünleşmesi sağlanır.

En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullardan Sınav Koleji İlkokullarında Side to Side Eğitim Programının İçeriği ve Hedefi
 
Sınav Koleji İlkokullarında Side to Side eğitim programı ile öğrencilerin İngilizceye yoğun olarak maruz kalmaları hedeflenir. Tüm içerikler ve  materyaller Sınav Eğitim Kurumları İngilizce Koordinatörlüğü tarafından güncel olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan eğitim programları ile öğrencilerin kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmeleri hedeflemektedir. Side to Side Eğitim Portalında yer alan ingilizce materyallerin tamamı orijinal içeriklerden oluşmaktadır. Belirli aralıklarla güncellenerek yenilenen Side to Side Eğitim Portalı, Sınav Eğitim Kurumlarında İngilizce öğreniminin kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.  Side to Side Eğitim Portalı ile İngilizce öğrenimi eğlenceli, keyifli ve  öğrenilmesi kolay bir hale gelmektedir.  Portalda yer alan eğitim nesnelerinin tamamı A1-B2 Dil Pasaportu seviyelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Side to Side Eğitim Portalı web tabanlı olarak çalışmaktadır. Eğitim sistemleri modern anlayışla inşa edilen ülkelerde oluşturulan bu sistem en iyi İngilizce veren Sınav Koleji İlkokullarında da başarı ile uygulanmaktadır. 
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullardan Sınav Koleji İlkokullarında Kademelere Göre İngilizce Eğitimi Hakkında 
 
En iyi İngilizce eğitim veren ilkokullar arasında yerini alan Sınav Kolejleri İlkokullarında 1. sınıflarda ana dil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de tam zamanlı olarak derslerde bulunur. Böylece İngilizce öğretimi ile diğer branş dersleri ve öğrencinin okul yaşantısının bütünleşmesi sağlanır.
 
Sınav Koleji Ortaokullarına hazırlık dönemi olarak kabul edilen Sınav Koleji İlkokulları 4.ve 5. sınıf kademelerinde öğrenciler  PBL- Proje Tabanlı Eğitim sistemine geçmektedirler.  PBL- Proje Tabanlı Eğitim sisteminde öğrencilerin İngilizceyi hayatın içinde ve bütünleşik olarak öğrenmeleri sağlanır.
 
Sınav Koleji İlkokulları  1. 2. 3. ve 4. sınıflar ve Sınav Koleji Ortaokulları 5.sınıf haftalık ders programlarında 30 saatlik İngilizce dersi bulunmaktadır. Tam Öğrenme Modeli ile gerçekleşen derslerin bazıları sadece İngilizce dersi iken bazıları İngilizce ile entegre edilmiş branş derslerinden oluşmaktadır.
 
Sınav Koleji İlkokullarında 1. sınıftan 3. sınıfa kadar anadil ve İngilizce öğretmeni eşliğinde İngilizce eğitim öğretim çalışmaları yapılmaktadır. İlköğretim 4.sınıf kademesinde ise  branşlara ayrılma çalışmaları başlar. Sınav Koleji İlkokullarında 4. sınıfta Sınıf Öğretmenliği görevi İngilizce Öğretmenleri ile devam etmektedir. Anadil sınıf öğretmenleri ise yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerle devam etmek üzere başa dönerler.
 
Sınav Koleji İlkokullarında okuyan öğrenciler ders aralarında tenefüslerde, yemek salonunda veya bahçede oyun oynarken İngilizce ders öğretmenleri ile sadece İngilizce iletişim kurarlar. Böylece öğrenciler gün içerisindeki dersler haricindeki zamanlarda yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar. Öğrencilerin İngilizce öğretmenleri ile iletişim sağlayabilmeleri için İngilizce konuşmaları gerekmektedir. En iyi İngilizce eğitimi veren Sınav Koleji İlkokullarının İngilizcedeki başarısı yenilikçi anlayışla özel olarak hazırlanan eğitim programından gelmektedir.

En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullardan Sınav Koleji İlkokullarında Connections Bağlantı Dersleri
 
Sınav Koleji İlkokullarında Connections Bağlantı Dersleri 1., 2. ve 3. sınıflarda ana dil öğretmeni ile İngilizce branş öğretmenlerinin beraber işledikleri derslerden oluşmaktadır. Connections Bağlantı Dersleri programa entegre edilmiştir ve bütünleşik bir yapıya sahiptir. Eğitim Öğretim çalışmalarımızda kullandığımız Tam Öğrenme Modeli eğitim anlayışı ile iç içe giren Connections dersleri ana dil programı ile benzeşik yapıda ilerlemektedir.  
 
Sınav Eğitim Kurumlarında İngilizce eğitimi, teorik eğitimden uzak bir yapıda profesyonel bir şekilde tasarlanır ve hayata geçirilir. Sınav Koleji İngilizce Koordinatörlüğü tarafından büyük bir özenle hazırlanan İngilizce eğitim öğretim programında günlük temel İngilizce ile akademik ingilizcenin sağlam temellere dayanarak birbirini tamamladığı ve desteklediği bir program ile sunulur. Sınav Koleji İlkokullarında aynı Sınav Koleji Ortaokullarında ve Sınav Eğitim Kurumlarında olduğu gibi İngilizce öğretmenleri derslerde ve ders aralarında doğal öğrenme ortamını destekleyici şekilde öğrencilerle İngilizce olarak iletişim kurarlar. Sınav Eğitim Kurumlarında uygulanan Tam Öğrenme Modelli eğitim anlayışı öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinde etkili, onların yeteneklerini ve becerilerini ön plana çıkarılmasını içeren bir anlayıştadır. Tam Öğrenme Modelli anlayış çerçevesinde öğrenciler  başarı yolunda adım adım ilerlemektedirler.
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullar Sınav Koleji İlkokullarında Outside online Portalı
 
Sınav Koleji İlkokullarında İngilizce Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce eğitim programı OUTSİDE online portalı ile paralel yapıda ilerlemektedir. İngilizcede ‘Flyers’, ‘Starters’, ‘Movers’ ve ‘Quality English’  4 temel dil becerisinin okul dışındaki ortamlarda da pekiştirilmesi sağlanmaktadır.
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren İlkokullar Sınav Koleji İlkokullarında İngilizce Dil Yeterlilikleri
 
Sınav Koleji İlkokullarında öğrencilerin İngilizce Dil Yeterlilikleri, Sınav Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. En iyi İngilizce eğitim veren okullar arasında verdiği İngilizce eğitim ile ön plana çıkan Sınav Koleji İlkokullarında tüm değerlendirmeler objektif olarak yapılmaktadır. Kurum sınavlarında öğrencilerin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama,  kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgileri ölçülür. Verilen İngilizce eğitimi ile öğrencilerin gelecekteki akademik hayatlarında, iş ve sosyal hayatlarında, uluslararası sınavlarda ve yarışmalarda başarılı olmaları hedeflenir. Sınav Koleji İlkokullarında öğrenciler, kolej bünyesinde verilen özel İngilizce eğitim sayesinde uluslararası yarışmalarda  başarı sertifikaları alırlar. Öğrencilerimiz, uluslararası yarışmaların yanı sıra  'İnteraktif İngilizce Günleri' ile yıl boyunca her ay farklı bir ürüne imza atarlar. 

En İyi İngilizce Eğitim Veren Ortaokullar Sınav Koleji Ortaokullarında İngilizce Dil Yeterlilikleri
 
Sınav Koleji Ortaokullarında Farklılaştırılmış İngilizce Eğitimi Sınav Eğitim Kurumları İngilizce Koordinatörlüğü tarafından profesyonel ve inovatif bir şekilde hazırlanmaktadır. Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri akademik seviye olarak geliştirmek üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin  bilgi çağının gereklerinden biri olan İngilizceyi aktif biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla üst düzey öğrenme ve düşünme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Bu düşünceyle titizlikle oluşturulan Sınav Koleji Ortaokullarında İngilizce eğitimi 21. yüzyıl becerilerini kapsayacak biçimde oluşturulmaktadır.
 
Sınav Koleji Ortaokullarında Öğrencilerimizin  İngilizce Eğitimi 
 
Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimizin düşünme becerilerinin artması, geliştirilmesi, ilerlemeleri ile bilgiyi öğrenme becerisinin kazanımları hedeflenmektedir. Bu amaçla 21. yüzyıl becerilerini kapsayan bir anlayışla öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz. Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimiz teknoloji çağının gereklerine uygun, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilen, ekip çalışmasına uyum sağlayabilen, hedefleri doğrultusunda nasıl çalışacağını bilen bireyler olarak yetişmektedir. 
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren Ortaokullar Sınav Koleji Ortaokullarında İngilizce Eğitimi
 
Sınav Koleji Ortaokulları olarak en iyi İngilizce eğitim veren ortaokullar arasında ön planda yer almaktayız. Sınav Koleji Ortaokullarında öğrenciler geliştirilmiş ve farklılaştırılmış İngilizce eğitimi ile fikirlerini açıklayıcı ve akıcı bir biçimde yazılı metin olarak ya da sözlü bir biçimde ifade edebilirler. 
 
Sınav Koleji Ortaokullarında İngilizce eğitimleri dijital platformlarla, kitaplarla, materyallerle zenginleştirilmiştir. Her öğrencinin İngilizce dilbilgisi düzeyine uygun olarak hazırlanan kurumsal eğitim materyalleri ile İngilizce dil eğitimi için gerekli olan tüm olanaklar okullarımız tarafından sağlanmaktadır. Sınav Koleji Ortaokulları otuz yıldan bu güne gelen bilgi ve donanım ile öğtrencilerin İngilizce öğrenememe problemini de ortadan kaldırmaktadır. En iyi İngilizce veren kurumlar arasında üst sıralarda bulunan Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerin İngilizce ve genel akademik gelişimlerini yıl bazında değerlendirmektedir. Yapılan yazılı sınavlar, proje çalışmaları, ders içi katılım ve etkinliklere katılım ile değerlendirilen öğrencilerimizin başarı grafikleri de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ve mentör öğretmenleri aracılığıyla daimi olarak değerlendirilmektedir. 
 
En İyi İngilizce Eğitim Veren Ortaokullar Sınav Koleji Ortaokulları 8. sınıf İngilizce Eğitimi
 
Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimiz 8.sınıfa geldiklerinde Liselere Geçiş Sistemi  olan LGS çalışmaları için hızlı ve ciddi bir sürece girerler. Bu dönemde öğrencilerimizin gerek yabancı dil dersleri olsun gerek eğitim öğretim dönemi içinde verilen dersler olsun hiçbir şekilde kurs, özel ders ya da etüt gibi ekstra bir eğitim almalarına gerek kalmamaktadır. Tam Öğrenme Modeline göre yapılandırılan eğitim öğretim çalışmalarımızla konular tam öğrenilmeden yeni konuya geçilmemektedir. Öğrencinin herhangi bir sebepten dolayı eksik olduğu ya da tamamlayamadığı bir konu olması durumunda gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları öğrenci ya da sınıf bazında soru çözüm saatlerinde yapılmaktadır. Etüt çalışmaları ve LGS sınavına hazırlık deneme sınavları da yine Sınav Koleji Ortaokulları bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 

Sınav Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizi profesyonel akademik çalışmalarla desteklemekteyiz. Alanında deneyimli  branş öğretmenlerinin bulunduğu, size en yakın  Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilir ya da Sınav Koleji resmi internet adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
 
<

02.12.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12