Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

ISAAC NEWTON

isaac-newton--1.jpg

1643-1726/27 yılları arasında yaşayan Isaac Newton Fizikçi, Matematikçi, Astronom, Teolog, Mucit ve Filozofdur.

Isaac Newton, evrensel kütle çekimi ile hareket kanunlarını ortaya koyan bilim insanıdır. Dünyadaki nesneler ile gökyüzündeki nesnelerin hareketlerinin aynı doğal yasalar çerçevesinde  yönetildiklerini kendi bulduğu kütleçekim kanunu ve çalışmalarında göstermiştir. Çalışmaları Kepler’in gezegen hareketleri kanunu ile tutarlılık göstermektedir. 

Isaac Newton kütle çekimi kanununun yanı sıra diferansiyel ve integral hesaplamaları ile  alan, yay uzunluğu, tanjant bulma konularını birleştirdi. Termodinamik, hidrodinamik, mekanik, yerçekimi, optik konularında buluşları bulunmaktadır. Kütle Çekimi Kanununda, cisimlerin kütlesel, orantısal, ters orantısal ve mesafe oranları  ile birbirlerini çektiklerini açıklamıştır. 

Güneş ışığını prizmaya tutarak ışık tayfı oluşturmuştur ve beyaz ışığın tek başına bir birim olmadığını fark etmiştir. Akışkan hareketini ve dalga hareketlerini matematiksel olarak incelemiştir. Yansıma ve kırılma hesaplamaları, gökkuşağı renkleri, merceklerle görüntü oluşumu yansıma kanunlarını matematiksel olarak açıklamış ve yansıtmalı teleskopun yapımı ile ilgili  bilgiler vermiştir.

Tarihteki en önemli kitaplardan biri olan ve 1687 tarihinde Sir Isaac Newton tarafından üç cilt halinde yazılan  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principia) (Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri), klasik mekaniğin temeli niteliğindedir. Hareket kanunları ve kütle çekim kanunları ile ilgili bilgiler de açıklamalı olarak yer almaktadır. Kitap içindeki tüm ispatlar geometri ile açıklanmıştır. 

Newton Principia adlı eserinin giriş bölümünde bilimin amacını şu şekilde belirtmiştir: 
'Olgulardan doğanın kuvvetlerini keşfetmek ve sonra da bu kuvvetler yardımı ile diğer olayları açıklamak.'

Newton öncelikle olguların gözlemlenmesi, yapılan gözlemler sonucunda doğadaki yasaların keşfedilmesi gerektiğini ve oluşturulan kuramları açıklayabilmenin gerekliliğini bildirmiştir. 

Isaac Newton, doğanın matematiksel niteliklere sahip ve bölünemez küçük parçacıklardan yapıldığını ve doğadaki her olayın bu parçacıkların birleşmesi ya da birbirinden ayrılması ile oluştuğunu söyler. Newton’a göre bilimin tek bir amacı vardır; olayları deneyler ve matematiksel kuramlar ile genelleştirmek. Isaac Newton, Albert Einstein’dan sonra ikinci sırada olan tarihteki en ünlü fizikçidir.

Eserleri
  • De Moto Corporum in Gyrum(1684)
  • Philosophiae Naturalis Principia Mathemetica(1687)
  • Optics (1704)
  • Arithmetica Universalis(1707)
  • The System Of The World, Optical Lectures (1728)
  • Observations Phophecies Of Daniel and Apocalypse of St. John (1733)
  • An Historical Account of Two Notable Corruptionsof Scripture(1754)
  • Method
  • Yerçekimi
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
 

01.08.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12