Franchise Başvuru

İYİ OKUL NEDİR? EN İYİ OKUL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iyi-okul-nedir--1.jpg

İYİ OKUL NEDİR? EN İYİ OKUL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İyi Okul Nedir?

 
İyi okul, öğrencilerini bilgi, gelişim, beceri ve yetenek alanlarını destekleyen, çok yönlü gelişimlerine önem verilen okuldur. Kaliteli ve nitelikli eğitim ve öğretim sürecini içeren iyi okullarda eğitim öğretim faaliyetleri, etkinlikler, ulusal ve uluslararası etkinliklerin gerçekleşmesinde, okulun genel yapısında bulunan pozitif bir hava hakimdir. İyi okul, öğrencilerin eğitim-öğretim alanında, akademik ve sosyal bakımdan başarılı ve verimli olabilmeleri için okul içi ve dışı öğretim koşullarının elverişli ve dahası inovatif çalışmalar yapabilmesi anlamına gelmektedir. Okul kültürü ile öğrencinin uyumu iyi okul tanımını destekler nitelikte olmalıdır. 
 
İyi bir okul arayışı, çocuklarının geleceğini teminat almak isteyen velilerin en fazla önem gösterdiği ve üzerinde hassasiyetle durdukları konudur. Veliler iyi bir okulla tanışmak için öncelikle kurumsal web sitesinde anlatılan eğitim modelini incelemelidirler.  İyi okul için kurumun web sitesinde anlatılan eğitim modelinin, verilen İngilizce dil eğitiminin, kuruma ait akreditasyonların, kurumda yapılan uluslararası ve ulusal alanda yapılan etkinliklerle organizasyonların, bilişim teknolojileri derslerinde kodlama robotik eğitimlerinin kulüp programlarının, kısaca okulun web sitesinde anlatılan okulla ilgili  eğitim- öğretim programlarının sınıflarda uygulanıp uygulanmadığı ve sınıflara yansıyıp yansımadığı önemli bir kriterdir. Sınıflarda yapılan uygulamaları o kurumda okuyan öğretmenlere ve öğrencilere sorarak edinilen bilgilerin okulun kurumsal web sitesinde yazılanlarla örtüşüp örtüşmediğine bakılmalıdır. Zira eğer iyi okul kriteri için, okulun web sitesinde yazılanlarla okulda yapılan eğitim- öğretim programı birbiriyle örtüşüyorsa, o okul, çağdaş bir eğitim-öğretim sistemini benimsemiş, iyi okul tanımına uyan bir okuldur.
 

İyi Okul Kriteri : Eğitim ve Öğretimde  Benimsediği Öğrenme Stilini Tam Olarak Uygular!

 

En İyi Okul Eğitim-Öğretimde Benimsediği Öğrenme Stilini Uygular


İyi okul, vaadettiği öğrenme stilini tam ve net olarak uygulayabilen okuldur. Öğrenciler, bir öğrenme stiline göre eğitim aldıkları zaman, okulun verdiği stili benimseyerek çalışma prensiplerini doğal olarak oluşturular. İyi okulda, bir öğrenme stiline uygun eğitim alan öğrencilerde planlama becerisi gelişir, problemler arasında sebep-sonuç ilişkisini daha rahat kurabilir, yenilikçi ve yaratıcı düşünme tarzını ortaya koyabilir, okul ortamını ve belirli bir plan dahilinde ders çalışmayı sever, olaylara yenilikçi bakış açısıyla bakabilme özelliği kazanır. Bu anlamda en iyi okul vaadettiği öğrenme modelini birebir uygulamakta ve en iyi okullarda okuyan öğrencilerinin akademik anlamda daha başarılı olabilmeleri, bilgiyi işleyerek gündelik hayatta kullanılabilir olması için düzenli ve sistemli çalışmalar yapmakta, öğrencilerin öğrenme sürecinde keyif almaları sağlanmaktadır. Aileler çocukları için yapacakları iyi okul seçiminden önce öğrenme stilleri hakkında fikir sahibi olmaları, öğrenme stilleri konusunda yazılmış makaleleri okumaları, bu anlamda çocuklarının özelliklerinin bilmelerinin yanı sıra onların ihtiyaçlarını tespit edebilmeleri için de öğrenme stilleri hakkında fikir sahibi olmaları gerekir. 

 

İyi Okul Kriteri : Eğitim ve Öğretimde Teknolojiyi Takip Eder!

 

En İyi Okul Eğitim ve Öğretimde Teknolojiyi Takip Eden Okuldur 


İyi okul, eğitim ve öğretimde teknolojiyi kullanan ve teknolojiyi takip eden okuldur. Eğitimde teknolojiyi kullanan ve yakından takip eden okullar iyi okul olma kriterini de sağlamış olurlar. Teknoloji bugün yaşadığımız çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim hayatının içinde de bulunmaktadır. Artık eğitimde teknoloji iyi bir okulun olmazsa olmazları içinde yer almaktadır. 
 
Eğitimde teknolojik kullanımların içine akıllı tahtalar, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, laptoplar, internet okulun öğrencilerine sunduğu dijital ortamlar girmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımının içinde yer alan akıllı tahta uygulamaları girmekte ve tüm bunlar artık birçok okulda bulunmakta. Bir okulun iyi okul olması için akıllı tahta uygulamasının bir adım önüne geçerek okulun dijital ortamda canlı dersleri,deneme sınavları, örnek sorular ve çözümleri, eğitim görselleri,  konu testleri, konu anlatımları gibi birden fazla dijital materyalin kullanılmasını sağlayabilmesi gerekmektedir. İyi okulda dersler interaktif olarak da gerçekleşebilmektedir. Dijital eğitim ile eğitimde teknoloji çok daha rahat kullanılabilmektedir. Öğrenciler eğitim içeriklerine okulun sunduğu dijital uygulamalardan rahatlıkla ulaşabilmekte ve akademik eğitimden geri kalmamaktadırlar. Branşlara özgü içerikler, video paylaşımları, canlı dersler, sınav çözüm ile eğitimde teknoloji kullanımı iyi okulların olmazsa olmazı içinde bulunmaktadır. İyi okul öğrencileri kendilerine verilen şifrelerle akıllı telefonlardan, tablet ya da masaüstü bilgisayarlarından dijital materyalleri kullanabilmelidirler. İyi okul olanaklarından olan dijital teknolojik hizmetler öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olarak sunulmalıdır. 
İyi Okul Kriteri : Eğitimde Teknolojinin Kullanılması 
 

En İyi Okul Eğitimde Teknolojiyi Efektif Bir Şekilde Kullanır!

 
Eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla her tür bilgiye artık kolaylıkla ulaşılabilmekte, bilgi her an elimizin altında olmaktadır.
 
İyi okul kriteri olarak eğitimde teknolojinin kullanılması istenilen bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi açısından büyük bir kolaylıktır.Teknolojik ortamda istenilen bilgilere bu kadar kolay ulaşılması ile akademik eğitimde de gelişmeler ve ilerlemeler yaşanmaya başlanmıştır. İyi okul öğrencileri eğitimde teknolojiyi daha çok ödevler, canlı dersler, uzaktan eğitim, araştırmalar ve proje ödevlerinin ön hazırlığını yapmak amacıyla kullanırlar. 
 
Teknolojik eğitim materyallerinin çağımıza uygun olarak şekillenebilmesi, kaliteli, nitelikli, güncel, farklı öğrenme stillerini kapsayan ve verimli bir eğitimin olmazsa olmazıdır. 
 
Bir okulda olması gereken internet ağ sistemi, teknoloji sınıfları, fen laboratuvarları, bilişim teknolojileri sınıfları, toplantı-seminer salonları ve bilim-teknik sınıflarının yanı sıra sınıflarda bulunan akıllı tahtalar, iyi okul kriterine uygun bir şekilde düzenlenmeli, yenilenmeli ve teknolojiye uygun bir şekilde yapılandırılmalıdır. İyi okullar bu donanımlara önem göstererek akademik eğitimin en üst seviyede gerçekleşmesini sağlar. İyi okul, yapay zeka ile güçlendirilmiş içeriklerle eğitim zenginleşmesini sağlar. Klasik materyallerin yanı sıra dijital içeriklerin verimli bir şekilde kullanılmasıyla öğrenciler dijital çağın gereklerine daha kolay adapte olabiliyorlar.
 
İyi okul, sadece öğrenci olarak değil, teknolojik eğitim, materyal hazırlama ve teknolojik cihazların kullanımı konusunda öğretmenlerinin bilgilenmesini ve etkin olarak kullanmasını sağlayan eğitimlerde bulunur.
 
İyi okulun sunduğu eğitimde teknolojinin etkin olarak kullanılmasıyla akademik sistem içinde bulunan öğrenci ve öğretmenlere daha kolay ulaşılmaktadır. İyi okul, öğrencilerine ve öğretmenlerine küresel anlamda zenginlik katan eğitimde teknoloji kullanımı ile eğitim içinde bulunan bireylerin vizyonu genişler, araştırma, inceleme, farklı ülkelerdeki eğitim sistemi ya da eğitim modelleri hakkında bilgi edinme olanağı sağlar.

İyi Bir Okulun Online Olanakları Nasıl Olmalıdır?

 

İyi Okul Kriteri : Yabancı Dil Öğretimi
 

En İyi Okul Yabancı Dil Öğretiminde Etkin Yapısıyla Dikkat Çeker!


İyi okul kriterlerinden en önemlisi okulun yabancı dil eğitimine verdiği önemdir. Yabancı dil öğreniminde hiç kuşku yok ki İngilizce öğrenimi en değerli ve en kritik noktadır.  İyi okul küresel bir dil olan İngilizcenin öğretilmesine önem gösterir ve bu konuda hassas davranır. 
 
İyi okul kriterinde var olan yabancı dil öğretiminde ikinci bir yabancı dilin de aynı İngilizce gibi öğretilmesi önem arz etmektedir. İngilizce haricinde farklı bir yabancı dilin öğrenci tarafından bilinmesi kültürler arası etkileşim, iletişim ve küresel dünyada var olabilme şartlarından biridir.  İyi okul İngilizce dışında ikinci yabancı dil öğretimine de önem vermelidir. Dil öğrenim kalitesinde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yer veren iyi bir okul, okul içi ve dışı ulusal ve uluslararası yaptığı çalışmalar ve organizasyonlarla öğrencilerin dil seviyelerini çok iyi bir düzeye getirmelidir. 
 
İyi okulda verilen yabancı dil eğitimi ile  öğrencilerin düşüncelerini hem yazılı hem de sözel bir şekilde düzgün ve akıcı cümlelerle anlatabiliyor olması gerekmektedir. İyi okulun yabancı dil öğretiminde  temel ve birinci hedefi bu olmalıdır. Bu çerçevede yabancı dil öğretimi için en uygun zaman olan okul öncesi dönemden başlayarak, öğrencilere yabancı dil öğretimi farklı öğrenme metodlarıyla zenginleştirilerek verilmelidir. İyi okulda yabancı dil eğitiminin kaliteli olması için yabancı dil öğretmenlerinin özellikle okul içinde bulundukları tüm zamanlarda öğrenciler ile yabancı dilde iletişim kurmaları gerekmektedir. Tüm gün boyunca yabancı dile maruz kalan çocuklar, akademik eğitimin ilk başladığı yıllar olan ilköğretim kademesine hazırlıklı olarak başlarlar. Yabancı dil eğitiminde teknolojinin kullanılması ile öğrenciler görsel ve bilişsel olarak desteklenmelidir. Yabancı dil eğitiminde, teknolojinin kullanılmasıyla okul öncesi öğrencilerde  parça-bütün ilişkisi sağlama yetenekleri, problem çözme ve analitik düşünebilme,  işitsel ve görsel hafızayı geliştirme çalışmaları,  örüntü oluşturabilme yetenekleri ve yaratıcılıkları geliştirilir.
 
 
İyi okul okul öncesi anaokul döneminde çocukların özellikle İngilizceyi çok daha fazla duymalarını ve İngilizce olarak iletişime geçebilecekleri ortamlar ve etkinlikler planlamalıdır. Uygun ortam ve hayatın doğal akışında öğrenilen yabancı dil eğitimini sağlayan bir okul ise, iyi okul yabancı dil eğitimi kriterini sağlamış demektir. İngilizce öğretiminde çocuğun yabancı dile maruz kalması ile İngilizce çok daha rahat bir şekilde gerçekleşmektedir. 
 
İyi okul akademik eğitimin başladığı ilk yıldan itibaren öğrencisini  yabancı dil öğretimi için tam donanımlı olarak hazırlar.  En iyi okul, yabancı dil öğrenimin en kolay olduğu yıllar olan çocukluk yıllarında dil eğitimine ağırlık verir ve ortaöğretim boyunca istikrarlı bir şekilde devam ettirir. İyi bir okula ortaöğretim düzeyinde  sonradan kayıt yaptıran öğrenci için yabancı dil programı destek çalışmaları ile kuvvetlendirilmelidir. 
 
Çocuklarını geleceğe donanımlı bir şekilde yetiştirmek isteyen aileler yabancı dil eğitimi konusunda hassas davranmaktadırlar. Yabancı dil becerisinin çocuğa kazandırılması için iyi okul arayışında olan veliler, okul seçme konusunda kayıt öncesinde öncelikle okulun web sayfasında ingilizce eğitimi bölümünü dikkatli bir şekilde okumalıdırlar. En iyi okul arayışında olan ebeveynler, okulun yabancı dil eğitiminde neler yaptığını, ülke içi ve ülke dışı düzenlediği ve katıldığı etkinlikleri, sınavları, organizasyonları dikkatli bir şekilde okumaları, web sayfasında bulunan haberlere bakmalı ve akıllarına takılan her konuyu ilgili birim ile görüşmelidir. 
 
En iyi okul yabancı dil öğretiminde yalnız okul sınavlarına değil, uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına da girebilecek nitelikte yeterlilikte eğitim verebilen bir okul olmalıdır.
 
İyi okul kriterine, verdiği eğitimin kalitesi ve niteliği ile  tam olarak uyan Sınav Kolejinde İngilizce eğitimi, öğrencilerin fikirlerini yazılı ve sözel olarak belirli bir düzeyin üzerinde akıcı olarak anlatmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Sınav Kolejinde İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimi dijital platformlar ile zenginleştirilmiştir. 
 
İyi Bir Okulda İngilizce Eğitimi Nasıl Olmalıdır? 

İyi Okul Kriteri : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Çalışmaları


En İyi Okul  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi Çalışmalarına Önem Verir

 
İyi okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimi çalışmalarına önem verir ve bünyesinde profesyonel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanları ile birlikte çalışır.
 
İyi okul kriterinden biri de okulun eğitim verdiği her kademede deneyimli ve bulunduğu kademedeki öğrencilerin yaş grubuna uygun şekilde Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarını yapabilmesi gerekmektedir. 
 
Bir okulun İyi Okul statüsünde bulunabilmesi için öğrencisini gelişim ve öğrenme yolunda merkezine alır ve paydaşlarla işbirliğini önemseyen bir anlayışla hareket eder. En iyi okul, öğrencilerinin ayrı ayrı akademik, duygusal, sosyal, eğitsel alanlarının ve ileriki dönemlerde bunlara ek olarak kariyer ve mesleki alanlarında geliştirmeyi ilke edinir. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte profesyonellik, bilimsellik ve insani ayrıntılara çalışmalarında gösteren iyi okul, bunları kendine prensip olarak edinmektedir. 
 
Akademik eğitimin ilk yıllarından itibaren çocuklar zamanlarının büyük bölümünü okulda geçirirler. Uzun zaman dilimi içinde okulda bulunan, farklı kültür ve aile yapılarından gelmiş, farklı yaş grubundaki öğrencilerin psikolojik bakımdan desteğe ve rehberliğe ihtiyacı olabilmektedir. 
 
İyi okul kriterine sahip bir okulda öne çıkan pozitif rehberlik anlayışı çerçevesinde her bir öğrencinin öğrenme potansiyeli ile becerilerinin var olduğu ve öğrencilerin öğrenme ortamında pozitif ve ılımlı bir iklim oluşturulduğunda öğrenme potansiyelinin ve becerilerinin gelişeceği farkındalığı bulunur. 
 
Pozitif rehberlik modeline sahip bir okul, iyi okul  kriterini de sağlamaktadır. Pozitif rehberlikte  öğrencinin olumlu duygular ve ilişkiler geliştirmesi ile psikolojik sağlığı önemlidir.  Pozitif rehberlik modelinde bulunan anlam, farkındalık, yeterlilik, olumlu duygular, psikolojik sağlık ve başarı değişkenleri öğrencilerin akademik, eğitsel, sosyal, duygusal ve kariyer anlamında gelişimleri için en temel ve en belirliyici faktörlerdendir.
 
İyi okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, öğrencilerin hissettikleri olumlu duyguların, onların öğrenme, akılda tutma, odaklanma gibi becerilerini geliştirdiğini, öğrenme motivasyonuna etkisi olduğunun, arkadaşları ve çevresiyle ilişkilerini güçlendirdiğinin farkındadır. İyi okulda öğrencilerin  
 
Pozitif rehberlik anlayışını benimseyen iyi okulda, bu faktörlerin bir arada olması ise öğrencinin derslerdeki verimini artırır ve başarısını olumlu olarak etkiler, öğrenciler bilgileri öğrenme aşamalarında keyifli zaman geçirirler, öğretmen ve arkadaşları ile ilişkileri güçlenir, kendilerinin yeterliliklerine inanır ve özgüvenli olur. En iyi okullarda rehberlik servisi  okul içinde daimi ve aktif olarak bulunmalıdır. 
 
İyi Bir Okulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Çalışmaları Nelerdir?
İyi Okul Kriteri: Bilişim Teknolojileri


En İyi Okul Bilişim Teknolojileri Dersinde Fark Yaratan Çalışmalara İmza Atar

 
İyi okul bilişim teknolojileri dersinde fark yaratan  çalışmalara imza atar. Bilişim teknolojileri dersi  öğrencilerin bilişimsel düşünme becerilerini geliştirirken, takım olarak yapılan çalışmalarda işbirlikli öğrenme, öğrenme sürecinde analitik ve pratik çözümler bulma ve geliştirme yeterliliklerinde gelişme görülür. İyi bir okul, öğrencilerini teknolojiyi üretmeleri anlamında verilen ders içerikleri ve yapılan çalışmalarla destekler.
 

İyi Okullarda Bilişim Teknoloji Dersinde Robotik Kodlama Eğitiminin Yeri ve Önemi

 
İyi okullarda erken dönem olarak adlandırılan anaokulu öncesi ve anaokulu döneminde başlayan kodlama eğitimi ile problem çözme, hesaplamalı düşünme tekniklerine ve  eleştirel düşünme becerilerine erken yaşta başlamanın en iyi yolu olan Kodlama Eğitimi verilir. Okul öncesi dönemde iyi okulda verilen kodlama eğitimi ile çocukların fikir üretebilen bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Okul öncesi dönemde verilen kodlama eğitimi en iyi okulda okuyan çocukların üretken bireyler olarak yetişmelerine ön ayak olur ve onları bu konuda destekler. Anaokulu döneminde verilen kodlama eğitimi çocukların algoritma ve bilişimsel düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak onların bilişimsel araçların okuryazarı olmaları konusunda onları kuvvetlendirir. Dijital çağ olarak adlandırılan çağımızda iyi okulda verilen kodlama eğitimi ile çocukların bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmaları desteklenir. 
 
İyi okulda verilen kodlama eğitiminin yanı sıra robotik eğitimi de büyük önem taşır. Okul öncesi dönem ve anaokulu döneminde robotik eğitimine önem veren iyi okulda çocukların farklı, yaratıcı ve yeteneklerini keşfeden gelişmiş bireyler olması, iyi okul kriterlerinden biridir.  
 

İyi Okullarda Bilişim Teknoloji Dersinde Robotik Kodlama Eğitiminin Yeri ve Sınav Kolejinde İnovasyon  Kültürü

 
İyi okul kriterleri olarak en önemlilerinden biri olan kodlama robotik  eğitimi Sınav Kolejinde okul öncesi dönem ve anaokulu kademesinden itibaren verilir. Sınav Kolejinde inovasyon kültürü son derece önemli bir konudur ve tüm öğrencilerin inovasyon kültürü ile yetişmelerine büyük bir önem verilir.  Sınav Kolejinde tüm öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşünme kapasitelerini geliştirmeye ve artırmaya yönelik, bilişim teknoloji koordinasyonluğu tarafından özel olarak hazırlanan eğitim programı uygulanır. Yeni nesillerin üretici yönlerinin gelişmesine önem veren Sınav Koleji, iyi okul kriterinden biri olan robotik kodlama eğitimini uyguladığı program ile tam olarak öğrencilerine verir. 
 

İyi Okul Kriteri : Robotik Kodlama Dersi Öğrencinin Bilişimsel Gelişimine Maksimum Düzeyde Fayda Sağlamalıdır!

 
İyi okul kriteri olan robotik kodlama eğitimi, öğrencinin bilişimsel gelişimine maksimum fayda sağlamalıdır. İyi bir okulda verilen robotik kodlama eğitimi ile öğrencilerin yaratıcı düşünme sistemleri geliştirmelerine yardımcı olunur ve sistematik olarak düşünmeleri sağlanır. En iyi okulda verilen kaliteli bir robotik kodlama eğitimi ile öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yetenekleri artar. Kaliteli bir robotik kodlama eğitimi, öğrencilerin olaylar, olaylar arasındaki bağlantılar ve olayların sonuçları hakkında öngörü geliştirmelerine yardımcı olur. İyi okulda verilen kodlama eğitimi, öğrencilerin dijital çağda var olan kodlama yazma ve bilişim sektörünün arka planı hakkında öğrencilere fikir verir. En iyi okullarda öğrenciler verilen kodlama eğitimleri ve yazılan kodlarla makinaların nasıl çalıştığı ve komutların nasıl verildiğini çok daha iyi kavrarlar.  


EN İYİ OKULLAR VE EN İYİ ÖZEL OKULLARDA ROBOTİK KODLAMA

 
En iyi okullar ve en iyi özel okullarda okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere Robotik Kodlama eğitimleri verilir. Bu derste öğrenciler Robotik, Programlama, BT Okuryazarlığı, Oyun Tasarımı, 3D tasarım programları ve Animasyon tasarlama, kurgulama ve üretme becerilerini geliştirirler. Robotik Kodlama ile öğrencilerin yetenekleri, bilişimsel düşünme, işbirlikli öğrenme ve analitik çözümler bulma becerileri geliştirilir.
 
En iyi okullar ve en iyi özel okullarda eğitim programının içinde yer alan Robotik Kodlama dersinde bilgisayarsız kodlama algoritma eğitimi verilir. Problem çözme sürecindeki duyusal ve psikomotor becerileri geliştirmek için öncelikle Bilişimsel Düşünme Yöntemiyle problem çözme ve  sistem tasarımı gibi becerileri geliştirirler.
 

EN İYİ OKULLAR VE EN İYİ ÖZEL OKULLARDA KODLAMA EĞİTİMİ

 
En iyi okullar ve en iyi özel okullarda Kodlama eğitiminin amacı öğrencilerin problem çözme, sistem tasarımı ve eleştirel düşünme becerilerini, bilişimsel ve hesaplamalı düşünme teknikleri ile harmanlayarak 21. yüzyılın becerilerini edinmelerini sağlamaktır.
 
En iyi okullar ve en iyi özel okullarda Kodlama eğitimi ile öğrenciler özgün fikirler üreterek ve teknolojiyi kullanarak bu fikirleri hayata geçirebilirler. Kodlama eğitimi ile öğrenciler üretken bireyler olarak yetişirler. Öğrencilerin algoritmik düşünme becerileri gelişir, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanırlar. Öğrencilerin bilişimsel araçların okur-yazarı olmaları, fikir üreterek ve ürettikleri fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirmeleri, kısacası üretken bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. 
 
En iyi okullar ve en iyi özel okullarda Kodlama Eğitimi, öğrencilerin algoritmik-bilişimsel düşünme becerileri geliştirmelerini sağlayan bir disiplindir. 
 
En iyi okullar ve en iyi özel okullarda Kodlama eğitimi öğrencilerin algoritmik-bilişimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını sağlayan eğitimler almalarını, ürettikleri fikirlerini teknolojiyi kullanarak hayata geçirebilmelerini kısacası üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Kodlama Eğitimi ile öğrencilerin özgün fikirler üretebilen ve fikirlerini teknolojiyi kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

 

EN İYİ OKULLAR VE EN İYİ ÖZEL OKULLARDA ROBOTİK DERSİ

 
En iyi okul ve en iyi özel okullarda Robotik dersi birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkar. Robotik temel olarak  bilgisayar, makine, yazılım, kontrol birimlerini kapsayan ortak bir çalışma alanıdır. Robotik atölyelerinde mekanizmanın belirli koşullara göre çalışması, mekanizmaların tasarlanması, elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması yapılır.  Öğrencilerin yeteneklerinin farkında olmaları ve ve bu yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenir. 
 
En iyi okul ve en iyi özel okullarda okul öncesi 3 yaş itibariyle öğrenciler robotik atölyelerinde eğitim alırlar. 
 
Okul Öncesi döneminde kodlama-robotik dersiyle öğrencilerin bilişimsel düşünme, işbirlikli öğrenme,   yaratıcı düşünme,  problem çözme ve bunun gibi birçok becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. 
 
Bilişimsel Düşünme Yöntemi  eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. Kodlama -Robotik derslerinde öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri çok iyi bir biçimde gelişir.
 
En başarılı okul ve en iyi okul olma özelliğine sahip olmak ve bunu yıllardır aynı istikrarla devam ettirebilmek birçok kurum için mümkün olmamaktadır. En başarılı okul, en kaliteli okul ve en iyi özel okul olan akademik eğitim ve sınav odaklı eğitim kurumlarında öğrenciler 21.yüzyıl gereklerine uygun eğitim metotlarıyla yetiştirilerek öğrencilere bilişimsel düşünme becerileri kazandırılır. 
 
 

EN İYİ OKUL VE EN İYİ ÖZEL ANAOKULLARI ROBOTİK DERSİ

 
En iyi okul ve en iyi özel anaokulları Robotik dersinde öğrencilere fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren sistemler aracılığıyla somut tasarımlar ortaya koymalarına imkan tanınır. Anaokulu robotik dersinde fiziksel arayüzler kullanılır. Ders sırasında kullanılan Robotik kitlerle robotların tasarım sürecinde sensörlerle eğlenilerek öğrenilir. Anaokulu öğrencileri robotik dersinde ürün tasarlama, inşa etme ve programlama yapmak için öğrenme süreci içinde bulunurlar. Anaokulu ve okul öncesi öğrencilerimiz 21.yüzyıl becerileri ile donatılarak çağımıza ve geleceğe hazır hale getirilir.

 

EN İYİ OKUL VE EN İYİ ÖZEL İLKOKULLAR ROBOTİK DERSİ

 
En iyi okul ve en iyi özel okulların ilkokul kademelerinde Robotik Kodlama dersi ilkokuldan itibaren tematik yaklaşım odaklı olmaktadır. Tematik öğrenme modeli çocuklarda, araştırmacı ve bilimsel  düşünceyi davranışa dönüştürme yolunda önemli bir rol oynar. Ders sırasında seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinler bir araya getirilerek ve ilişkilendirilerek kavramların bir bütün içinde ele alınması sağlanmaktadır.
 
En iyi okul ve en iyi özel okulların ilkokul kademelerinde Kodlama Dersinde dijital vatandaşlık, algoritma geliştirme, bilgisayar bilimleri temel kavramları, dijital oyun tasarımı, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı,programlama, internet güvenliği  ve 3D tasarım programları ile ilgili çalışmalar verilir.
 
En iyi okul ve en iyi özel okulların ilkokul kademelerinde Robotik çalışmaları ile öğrenciler teknoloji kullanımı, matematiksel işlemler, tasarım ve fen bilimleri konularında beceri kazanırlar. Öğrenci performansını artıran Robotik uygulamalar öğrenmeyi de kolaylaştırır.  Robotik Kodlama atölyelerinde öğrencilere temel elektronik eğitimi, ,robotik kitler, elektronik simülasyon çalışmaları ve  Robotik Kodlama eğitimi verilir.
 

 

EN İYİ OKUL VE EN İYİ ÖZEL İLKOKULLAR KODLAMA DERSİ

 
En iyi okul ve en iyi özel ilkokullar Kodlama Dersi; İlkokul düzeyinde kodlama eğitimini daha zevkli hale getirmek amacıyla oyun tabanlı kodlama dersi yapılır. Blok tabanlı programlar ile gerçekleştirilen kodlama dersi eğitimi oyunlaştırır. Blok tabanlı programlar yapılan değişimlerin ekranda görünmesini sağlar ve çocuklar için ilgi çekicidir. Bu programlar ile yapılan kodlama öğretiminde soyut kavramlar, somut kavramlara dönüştürülerek öğrencilerin eğlenceli ve kolay bir biçimde kodlama öğrenmeleri sağlanır. 
En iyi okul ve en iyi özel ilkokullar Kodlama eğitimi ile öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretebildikleri görülür. Öğrenciler yaptıkları hataları kısa sürede ve etkin şekilde çözebilirler ve sürecin analizini yaparak sonuçlara daha kolay ulaşabilirler. En iyi okul ve en iyi özel ilkokullar Kodlama eğitimi süreçlerinde öğrenciler soyut olan kodlama kavramlarını, somut çıktılar haline getirirler. Kodlama dersinde öğrenciler donanımsal ekipmanlarla yaratıcılıklarını ortaya koyarlar, üç boyutlu düşünebilirler ve yeteneklerini açığa çıkaracak ürünler ortaya çıkarabilirler.

 

EN İYİ OKUL VE EN İYİ ÖZEL ORTAOKULLAR  KODLAMA DERSİ

 
En iyi okul ve en iyi özel okulların ortaokul Kodlama Dersi eğitimi ile öğrencilere kural öğrenme, analitik düşünme, yaratıcılık, algoritma, yansıtıcılık ile uzamsal düşünme biçimleri kazandırılır. 
 
Kodlama eğitimleri ile öğrenciler problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirirler, problem çözme stratejilerini geliştirirler, üretken düşünme becerileri ile proje  tasarlamayı  öğrenirler. Öğrenciler kodlama yaparken yaratıcılıkları gelişir ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı da öğrenirler.
 

 
En iyi okul ve en iyi özel okulların ortaokul Kodlama Dersi eğitimi ile robotik kodlama atölyelerinde öğrenciler temel bilgisayar eğitimi,  programlama, mobil programlama, oyun tasarımı, 3d tasarım, algoritma,  web tasarımı, algoritma dersleri alırlar. ortaokul döneminde somut dönemden soyut döneme geçiş yapan öğrenciler 3d tasarım eğitimleri alırlar. Bu anlamda  hayal güçleri ile tasarladıkları bir ürünü somutlaştırabilirler. 
 
En iyi okul ve en iyi özel okulların ortaokul Kodlama Dersi eğitimi ile temel elektronik robotik kit, elektronik simülasyon çalışmaları, arduino ile akıllı cihaz tasarımı, nesnelerin interneti ile çeşitli araçlar kullanarak aktif bir çalışma içinde bulunurlar. Robotik atölyelerinde öğrenciler robotik atölyelerinde ekip çalışması içinde eğlenceli ve etkili öğrenme gerçekleştirirler. 
 

EN İYİ OKUL VE EN İYİ ÖZEL LİSELER  KODLAMA DERSİ

 
En iyi liseler, en iyi özel liseler Kodlama Dersinde programlama, algoritma, web tabanı ile web tasarımı, robotik uygulamalar,  3d baskı teknolojileri, yapay zeka, mobil programlama, akıllı cihaz teknolojileri ile nesnelerin interneti eğitimlerini alırlar.
 
Robotik kodlama uygulamaları öğrencilere yazılım süreçlerini somutlaştırarak ve öğrencilere yazmış oldukları kodların biraraya getirildikten sonra bir donanım aracılığıyla nasıl çalışabileceğini öğretir. Robotik kodlama dersleri öğrencilerin kompütasyonel düşünme becerisine katkı sağlar.  Böylece lise öğrencileri akıllı cihazların çalışma mantığı somut uygulamalarla öğrenir.

 
 

EN İYİ OKUL VE EN İYİ ÖZEL OKULLARDA BİLİŞİMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNE SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER

 
En iyi okul ve en iyi özel okullarda bilişimsel düşünme becerisine sahip olan öğrenciler; bir problemi tam olarak belirleme, analiz etme, problemlerin çözümüne yardımcı olması için bilgisayar kullanmayı sağlayan problemleri formüle etme, problem çözme sürecini genelleme, verileri mantıksal anlamda analizlerle  organize etme, çeşitli problemlere transfer etme, sıralı adımlar dizisi oluşturma, modellemeler ve simülasyonlar yardımıyla yazılan verileri temsil etme, çözümleri algoritmik düşünce yoluyla otomatikleştirme, problemlerin olası çözümlerini düşünme, belirleme, analiz etme, uygulama, temel eylemleri bularak ve kullanarak problemin çözümüne yönelik doğru bir algoritma oluşturma yeteneği ile algoritmanın verimliliğini artırma becerisi kazanır.
 
 
İyi Bir Okulda Bilişim Teknolojileri Eğitimi Nasıl Olmalı?

 

İyi Okul Kriteri : Nitelikli Eğitim Kadrosu


İyi Okul Nitelikli Bir Eğitim Kadrosuna Sahiptir

 
İyi okul kadrosunda bulunan öğretmenlerin mesleki hakimiyeti güçlü, alanındaki temel kaynakların bilincinde, anlatmayı ve açıklamayı seven, kendini eğitime adamış, genel kültürü yüksek, teknolojik yeniliklere açık, toplum ve dünya olayları ile ilgili, liderlik yeteneği güçlü, yüksek iletişim kurma becerisine sahip, öğrencilerin bireysel özelliklerini analiz edebilme bakımından iyi bir gözlem yeteneğine sahip olması gerekir.
 
İyi okul öğretmenlerini alanlarında uygulanan gelişmelerden haberdar ederek, kendilerini geliştirmeleri için okul içi ve okul dışı mesleki etkinlikler ile organizasyonlara katılmalarını destekler. İyi okul, öğretmenlerinin hizmet için eğitimlere katılmasını, sempozyum, çalışma zirvesi, çalıştay gibi mesleki eğitimlerine katkıda bulunacak  çalışma programları düzenler. İyi okul öğretmenlerin dijital ortama uygun materyaller hazırlayabilme konusunda mesleki etkinliklerle öğretmenini destekler. Bilgisayarı etkin olarak kullanan iyi okul öğretmenleri, öğrenciler için gereken materyalleri uzaktan eğitim olarak dijital ortamlarda vermektedirler.
 
 
İyi okul, öğretmenlerin ders saatlerini uygun bir şekilde ayarlar. Öğretmenlerin yoğun ve dinlenmeye vakitleri kalmayacak şekilde program hazırlamaktan kaçınır. Öğretmenlerin derse yüksek enerji ile başlayabilecekleri saatleri seçer, dinlenme ve mola olanaklarını, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri   zaman olanakları tanır, ders programlarını donanımlı ve konforlu bir şekilde düzenler. İyi okul, okul içi iletişimin kuvvetli olmasına önem verir, birimlerin birbiriyle pozitif ilişkiler ve  iletişim içinde olmalarını sağlar.  İyi okul tanımına uyan okullarda öğrenciler , öğretmenler, idari çalışanlar kurum içi huzurlu iletişimden ve çalışma koşullarından memnundurlar. İyi okul öğretmen ve çalışanları, iş aidiyeti yüksek, yaptıkları işten ve çalışma koşullarından mutludurlar. 
 
Sınav Koleji öğretmen seçimine büyük özen gösterilir. İyi okul kriterini sağlayan Sınav Koleji başarılı, özverili,kendini eğitime adamış, mesleki bilgi yüksek, yeniliklere açık, olası bir durumda kriz yönetimi yapabilen, iletişim kurma konusunda başarılı, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını gözeten öğretmenler görev yapar. Her öğrenci ile ayrı ayrı ve onları ayrıştırmadan ve yarıştırmadan ilgilenen Sınav Koleji öğretmenleri, iyi okul öğretmenlerinin sağladıkları kriterlere sahip olan öğretmenlerle öğrencilerin başarılı bir geleceğe sahip olmaları için çalışırlar. Öğretmen mutlu ise öğrenci mutlu olur anlayışından yola çıkan Sınav Koleji iyi okul kriterlerini nitelikli, kaliteli, vizyon sahibi öğretmenleri ile tam olarak sağlamaktadır. 
 
İyi Okulun Nitelikli Eğitimci Kadrosu Nasıl Olmalıdır?
 

İyi Okul Kriteri : Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları
 

İyi Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, Öğrenci Tanıma Çalışmaları Gerçekleştirerek Öğrenci Yaklaşımını Belirler

 
İyi okul, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirlemek amacıyla testler ve test dışı teknikler  uygulayarak çalışmalar gerçekleştirir. Bir öğrenciyi gerçekçi ve doğru bir şekilde tanımanın ilk adımı olan bu tekniklerle öğrenci yaklaşımını belirleyen iyi okul deneyimli rehber öğretmenleri, öğrenciye akademik ve sosyal anlamda rehberlik çalışmaları uygular.
 
İyi okul psikolojik danışma ve rehberlik birimi, öğrencilere erken dönemden itibaren , geleceğe yönelik çalışmalar uygular. Okul öncesi ve ilköğretim döneminde çalışma düzeni ve verimli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması, ortaokul son sınıf ile lise döneminde ise mesleklere yöneltmeye ilişkin yapılan çalışmalar gerçekleştirilir. Öğrencilerin gelişimsel dönem özelliklerinin göz önüne alındığı bu çalışmalarda, öğrenciler özelliklerine bağlı olarak, hangi yönünün geliştirmesi gerektiği, hangi yönden iyi olduğunu ya da ihtiyacı olan noktanın belirlenerek, uygun yöntemle öğrenci yaklaşımı iyi okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin görevlerindendir. 
 
İyi okul kriterlerinin sağlanması için psikolojik danışma ve rehberlik birimi tarafından profesyonel olarak hazırlanmış test teknikleri ya da test dışı teknikler uygulanarak rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.
 
Özellikle öğrencileri masleklere yöneltme aşamasında uygulanan ve öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerini belirlemeye yönelik olan testler, öğrencilerin meslek seçimini doğrudan etkileyecek değerleri gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktadır. 
 
İyi Okulda Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları Nasıl Yapılmalı? 
 

İyi Okul Kriteri : Veli, Öğrenci, Öğretmen İletişimi
 

İyi Okul Veli, Öğrenci ve Öğretmen İletişiminin Güçlü ve Sağlıklı Olmasına Önem Verir

 
İyi okulda bulunan deneyimli ve konusuna hakim rehberlik ve psikolojik danışma uzmanları öğrencilerin olumlu ve güçlü yönlerine odaklanılmasının, öğrenciyi geliştirici ve iyileştirici etkisinin farkındadır. Profesyonel rehberlik öğretmenlerinden oluşan iyi okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin güçlü ve olumlu özellikleri üzerine daha fazla eğilerek onları akademik, sosyal ve bilişsel anlamda ilerlemelerini ve gelişmelerini takip eder. Öğrencilerin öğrenme ve başarılı olma konusunda özelliklerini belirleyip geliştirilmesine yardımcı olur. Bunun için öğrenciyi öğretmen ve veli arasına alarak, öğretmen, öğrenci ve veli arasında uyumlu çalışmalar gerçekleştirir. Genel anlamda,  okul, sınıf ve aile arasında olumlu ve uyumlu çalışmalar yürütür. 
 
İyi okul kriterlerinden biri olan ebeveyn, öğrenci, öğretmen, okul iletişiminin güçlü olması ve kurulan işbirliği, öğrenci başarısını ve mutluluğunu artırıcı niteliktedir. İyi okul, okul gelişmelerinden ve öğrencinin başarı durumu ile gelişmeler ile ilgili bilgileri düzenli olarak ebeveynlere sıklıkla haberdar eder ve geri bildirim olarak verir. Rehberlk ve Psikolojik Danışma Birimi öğrencilerin ilgileri, yetenek ve becerileri doğrultusunda aileyi yönlendirmeli ve öğrencinin mentör öğretmeni öğrenci gelişimi konusunda aileyi bilgilendirmelidir. Düzenli aralıklarla öğrenci gelişiminden haberdar olan ebeveynler çocuklarının gelişim dönemlerine uygun ihtiyaçlarını karşılarlar.  Aile içi iletişimin gelişimi için velilere, veli seminerleri düzenleyen iyi okul, akran öğrencilerin ailelerini biraraya getirerek tanıştırır, birbirinden haberdar olmasını sağlar ve grup çalışmaları düzenleyerek aynı kademedeki öğrencilerin velileri ile beraber kaynaşmasını sağlar.
 

İyi Okul Kriteri : Kariyer ve Meslek Seçiminde Rehberlik Çalışmaları
 

İyi Bir Okul,  Öğrencisinin Kariyer ve Meslek Seçimine Rehberlik Eder

 
İyi okul, öğrencisinin kariyer ve meslek seçimine rehberlik eder Öğrencisinin özellikle lise yıllarından itibaren düzenli olarak takip eden iyi okul, öğrencilerin yetenek, ilgi, bilgi ve karakteristik özelliklerini keşfederek  yakından takip eder. Öğrencilerin sahip oldukları bu özelliklerle beraber ailenin sosyo ekonomik durumu da , özel okul seçiminde etkili olmaktadır. Öğrencinin ilgi, beceri, yetenek özelliklerinin bulunduğu bir okul seçimi, üniversite sınavlarında daha rahat seçim yapabilmesini sağlar. Üniversite sınavlarında öğrencinin meslek seçimi ve seçeceği mesleği icra edebilmek için okuyacağı bölüm seçimi mutluluğu ve ekonomik hayatı bakımından önemli bir karardır. Öğrencinin vereceği kararların doğruluk derecesi, ileriki hayatında mutlu ve başarılı olacağının da teminatı durumundadır. Bu bakımdan iyi okul, lise döneminde öğrencilere  kariyer ve meslek seçimi konusunda bilinçli ve nitelikli rehberlik hizmeti sunabilecek donanımda oılmalıdır.
 
 
 

En İyi Okul Nitelikleri
 

Özellikle erken yaşlardan itibaren iyi eğitim alan çocukların nitelikleri daha farklı daha gelişmiş oluyor. Sağlam temeller üzerine oturtulan bir eğitim ile çocukların gelecek yıllardaki eğitim başarılarının da iyi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ebeveynler çocuklarını bir okula kaydettirmeden önce iyi okulun sahip olması gereken özellikleri bilmeliler. Bugün sadece ebeveynler değil belirli bir yaşa ulaşmış olan öğrenciler de iyi eğitim ve kaliteli eğitim talep ediyorlar. 
 
Bir okulu etkili ve kaliteli eğitimin simgesi haline getiren ortak özellikler bulunur
 
En İyi Okul Öğrencilerin Başarısına Önem Verir
 
Ankara en iyi okul öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısına önem verir. Okulun öğrencilerden ve öğretmenlerden beklentilerinin yüksek olması, öğrenci performanslarında olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. İyi bir okulda verilen temeli sağlam eğitim ile öğrencilerin başarı skalaları yüksek olur. Aynı zamanda öğrencilerin baskın oldukları yeteneklerinde onları destekleyerek ilerlemelerini sağlar. İyi okul, öğrencilerinin özelliklerini bilir ve onları kendi kişisel özelliklerine ve yeteneklerine göre yönlendirir. Bu anlamda iyi okul yetiştirdiği okulun öğrencilerine güvenir ve beklentisini de yüksek tutar.
 

 
İyi okul verdiği hizmet içi eğitim çalışmaları ile öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar ve organizasyonlar da düzenler. Öğrenci başarısı aynı zamanda öğretmen başarısı anlamına geldiği için iyi okul öğretmenlerinin branşlarında yeterlilik sahibi ve nitelikli eğitimciler olmasına dikkat eder. 

En İyi Okul Nitelikleri
 

En İyi Okul Eğitim Anlayışı ve Hedeflerin Varlığı İle Öne Çıkar
 
En iyi okul sahip olduğu eğitim anlayışı ve hedeflerin varlığı ile öne çıkar. Okul yönetimi tarafından titizlikle belirlenen uygulanacak eğitim anlayışının tam ve eksiksiz olarak uygulanması profesyonel bir yapılanma ile mümkündür.   Hedeflerini oluşturmada sağlam kararlar alan ve bu kararları gerektiği şekilde uygulayabilen bir okul, en iyi okul niteliğine sahiptir. En iyi okul koordinatörlerin, müdürlerin hedeflerini öğretmenlere en iyi şekilde aktarılmasını sağlayan ve öğrencilerde en iyi şekilde uygulanmasını sağlayan okuldur.
 
En İyi Okul Eğitim Anlayışı ve Hedefleri Yeniliğe Açık Olmalıdır
 
En İyi okul eğitim anlayışı ve hedefleri yeniliğe açık olmalı,  uygulamaları ve süreçleri ise yeniliğe entegre etmeye istekli ve açık olmalıdır. Okul yönetimi yeni hedefler geliştirmek için çalışmalar yapar ve inovatif çalışmalarda bulunur. İyi okulda belirlenen hedefler doğrultusu ile paralel olarak öğrenciler de aynı oranda yeniliğe açık ve gelişen bireyler olarak ilerler.
 

En İyi Okul Nitelikleri
 

En İyi Okul Güvenli ve Organize Okuldur
 
En iyi okulun diğer bir özelliği ise ne kadar güvenli ve organize olduğudur. Her anlamda güvenli bir okul, ebeveynlerin okul hakkında olumlu düşüncelerini destekler. Güvenli ve iyi organize olmuş bir okulda öğrenciler kendilerini güvende hissederler. Saygı ve sevgi ile dolu bir okulda öğrenciler okul içi pozitif iklimden olumlu şekilde etkilenirler ve bu doğal olarak öğrencilerin başarısına yansır. İyi bir okulda yaşanabilecek olası risk durumlarına karşı geliştirilen planlamalar ise profesyonel eğitimciler ve okul yönetimi tarafından en uygun şekilde organize edilir. 
 

İyi Okulda Olması Gereken Temel Fiziki Özellikler Nelerdir?
 

Bir okulda olması gereken temel fiziki özelliklerin iyi bir okulda çok daha kapsamlı olması gerekmektedir. İyi okul, verdiği kapsamlı akademik eğitimin yanı sıra, bilgisayar sınıfları, laboratuvarlar, zengin kütüphane olanakları,  öğrenci kulüpleri, açık ve kapalı spor alanları, faaliyet alanları, temiz ve hijyenik yemekhane ve kantin olanakları ile normal bir okulda olması gerekenden fazlasını öğrenciye verebilmeli ve öğrencinin ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayabilecek nitelikte olmalıdır.
 
Öğrencilerin ders dışı zamanlarını rahat geçirebilecekleri alanların güvenli olması, öğrencilerin bu alanlarda daha aktif olacağı anlamına da gelmektedir. Kapalı ve açık geniş alanlara sahip iyi bir okulda çöğrenciler sosyal sorumluluk projelerini çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Geniş alan özelliği ile iyi okul öğrencilerini sosyal sorumluluk projelerinde görev almaları için bir bakıma cesaretlendirmektedir. 
 
İyi okul, kültür ve sanat etkinliklerinde gerek çevre ve il bazında oldun, gerek ulusal ve uluslararsı alanlarda olsun gerçekleşecek faaliyetlerde öğrencilerinin rol alması için teşvik etmelidir.
 
Eğitimin planlı ve programlı bir çaba gerektirdiği gerçeği ile kaliteli ve nitelikli eğitimin bir arada verilmesi de iyi okul kriterlerindendir. Öğrencilerin eğitim hayatında kazanması gereken bilgi, tutum, beceri ve tüm olumlu alışkanlıklar okullarda kazandırılır. Bir toplumun geleceğini ise okulların verdiği eğitimin kaliteli olması belirlemektedir. Okullar gençleri yetiştirerek toplumun geleceğini de yavaş ve kalifiye bir şekilde inşaa ederler.Bir şehrin eğitim başarısını ildeki okulların başarısı belirlemektedir. İyi okulların bütünsel anlamdaki başarıları ise, öğrencilerin ilgi yetenek ve becerileri doğrultusunda eğitim fırsatı sunması ile gerçekleşmektedir. 
 

 

Ankara En İyi Özel Okullar I Ankara En Başarılı Özel Okullar Listesi Belirleyici Faktörler

 
Ankara en iyi özel okullar ve Ankara en başarılı özel okullar listesi belirleyici faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler birden fazla özellikten oluşur. İşte Ankara en iyi özel okullar ve Ankara en başarılı özel okullar listesi kriterleri:
 
 • Okulda verilen kaliteli ve nitelikli akademik eğitim,
 • Okulun yabancı dil eğitimine verdiği önem, verilen yabancı dil eğitiminde kullanılan yöntemlerin ve materyallerin özgünlüğü, 
 • Okulun sahip olduğu değerler sistemi, disiplinler  ve yaklaşımlar, 
 • Bir öğrencinin anadili dışındaki bir dile özellikle İngilizceye tam hakim olmasını sağlayacak yabancı dil eğitiminin verilmesinin yanı sıra ikinci dil öğretiminde de gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi,
 • Bilişim teknolojileri eğitimleri ve bu alanda yapılan tüm ulusal ve uluslararası yarışmalar,
 • Ulusal ve uluslararası sınavlara uygun format ile gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetleri
 • Okuldaki yemekhane, kütüphane, kantin, spor salonu, yüzme havuzu, buz pateni sahası, basketbol, futbol sahası, masa tenisi, konferans salonu, cep sinemaları, tiyatro sahnesi gibi sahip olunan mekanlar ve bu mekanların ferah olması, okulun güvenliğinin okul içinde ve okul dışında sağlanması,
 • Okulda branşlara göre ayrılan koordinatörlükler tarafından profesyonel olarak hazırlanan yayınlar, ödevler, ödev kitapçıkları, yaprak testler ve soru cevap testleri ile yine profesyonel öğretmenler tarafından yeni nesil sorulara yönelik çalışmalar ve yeni nesil soru kitapları
 • Okulun uzaktan eğitim sistemindeki profesyonel düzeyde altyapı olanakları, öğrenciye sunduğu dijital eğitim materyalleri ile dijital alanda profesyonel olarak gerçekleştirilen eğitimler ile öğrencilere sağlanan etüd imkanları,
 • Öğrencilerin kendilerini okula ait hissetmeleri ve okulda duydukları mutluluk,
 • Okulun altyapı olarak sunduğu imkanlar, okul ve sınıf dizaynları,
 • Okuldaki öğretmen kadrosu ile öğretmenlerinin akademik başarıları,
 • Okulun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik sistemi ile rehber mentör ya da danışman öğretmenlerin profesyonel yaklaşımları 
 • Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler arasındaki olumlu diyalog,
 • Okulda kazanılan yarışmalar, madalyalar, ödüller, Ankara en iyi özel okullar ve Ankara en başarılı özel okullar listesi kriterlerinden birkaçıdır. Bu kriterler ile hazırlanan Ankara en iyi özel okullar ve Ankara en başarılı özel okullar listesinde Sınav Kolejinin en üst sırada olması, yılların verdiği köklü ve kurumsal yapının bir sonucudur. Okul seçerken iyi okul kriterlerini göz önünde bulundurmanızı öğrencilerinizin akademik başarısı ve mutluluğu için önermekteyiz.

Ankara Ortaokul Kolejleri, Ankara Özel Okullar, Ankara Kolejleri, Ankara Özel Okullar Listesi 

 

Ankara Özel Okul Fiyatları, Ankara Ortaokul Kolej Fiyatları

 
Ankara ortaokul kolejleri öğrencilerin kaliteli ve nitelikli eğitim almaları için özel olarak tasarlanan ve faaliyet gösteren eğitim kurumlarıdır. Ankara ortaokul kolejleri ve Ankara özel okullar çağımızdaki öğrencilerin ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine yönelik olarak hazırlanan eğitim binalarında yenilikçi eğitim sisteminin gerektirdiği donanımı sağlayarak eğitim hizmeti vermektedir. Ankara ortaokul kolejleri ve Ankara özel okullar öğrencilerin ihtiyacı olan eğitimsel ihtiyaçların karşılanması için kaliteli eğitim programları oluşturarak nitelikli ve deneyim sahibi öğretmenlerle çalışırlar. Yenilikçi öğrenim programı oluşturan özel okullar ve kolejler, öğrencilerin çağa ayak uydurmaları ve kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirebilmeleri için eğitim ile ilgili tüm detaylara okullarında yer verirler. Eğitim yaklaşımlarında yenilikçi bir bakış açısına göre şekillenen  Ankara ortaokul kolejleri ve Ankara özel okullar öğrencilerinin modern eğitim ortamlarında  nitelikli eğitim almalarını dastekleyen çalışmalar ile öğrencilerin rahat edebileceği ve kendilerini güvende hissedebilecekleri fiziki şartları sağlarlar.
 
Ankara özel okullar ve Ankara ortaokul kolejleri genel olarak öğrencilerin anaokulu seviyesinden itibaren başlayarak lise son sınıf kademesine kadar eğitim öğrenim hayatlarını devam edebilecekleri eğitim ortamları sunarlar. Öğrencilerin aynı özel okulda anaokulundan itibaren başlamaları ve üniversiteye girene kadar olan tüm eğitim hayatlarında aynı kurumda olmaları eğitim hayatlarını pozitif yönde etkileyen ve gelişimlerine fayda sağlayan önemli bir ayrıntıdır. Bu bakımdan köklü ve kurumsal yapıya sahip Ankara özel okulları ve Ankara kolejleri eğitim verdikleri kurumlarını anaokulundan başlayarak lise son sınıf dahil olmak üzere yapılandırırlar.
 

Ankara Ortaokul Kolejleri, Ankara Özel Okullar, Ankara Kolejleri, Ankara Özel Okullar Listesi 

 

Ankara Özel Okul Fiyatları, Ankara Ortaokul Kolej Fiyatları

 
 
Her bakımdan donanımlı bir okul öğrenci başarısı ile de ön plana çıkmaktadır. Öğrenci başarısı ise öğrencileri, öğrenci velilerini ve okul yönetimini memnun etmektedir. Başarılı öğrenciler akranları, velileri ve öğretmenlerinin takdirini kazanırlar.
 
Ankara ilinde birçok özel okul, kolej ve kurum bulunmaktadır. Ankara özel okullar ve Ankara ortaokul kolejleri birbirinden farklı özellikleri bünyelerine ekleyerek donanımlı hale gelmeyi istemektedirler. Bu anlamda her Ankara Ortaokul Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulasalar da yeni eğitim programlarını eğitim sistemleri içine dahil ederek büyüme ve fark yaratma çalışmaları yapmaktadırlar. 
 
Ankara velileri Ankara Ortaokul Kolejleri ve Ankara Özel Okul arayışında bulundukları zaman okulların bünyesinde bulunan eğitim programları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalıdırlar. Ankara velileri genel olarak ikamet ettikleri semtin yakınlarında bulunan özel okul ve kolejleri tercih etmektedirler. Ancak kurumsal bazda farklılıkların incelenerek, eğitim kriterine en yakın olan kurum seçimi hem öğrenci hem de veliler tarafından daha etkili olmaktadır. Bunun için Ankara özel okullar listesi olarak yer alan filtremeler kullanılarak velilerin kriterine uyan eğitim kurumları görüntülenebilir ve programlarında yer alan eğitim sistemi hakkında tanıtım yazılarını resmi web sayfalarındaki yazı ve makalelerden incelemelidirler. 
 

 

Ankara Ortaokul Kolejleri, Ankara Özel Okullar, Ankara Kolejleri, Ankara Özel Okullar Listesi 

 

Ankara Özel Okul Fiyatları, Ankara Ortaokul Kolej Fiyatları

 
Ankara velileri  Ankara’da bulunan özel okulların listesine ulaşarak ikamet ettikleri ya da işyerlerine yakın bulunan bölgelerdeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile ilgili özel okulların detaylı bilgilerini web sitelerinden inceleyebilirler. Veliler Ankara ve ilçelerinde bulun ananaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseleri ile  tüm özel okul fiyatları diğer bir adıyla kolej fiyatlarını ve kolej ücretlerini görüntüleyebilmekte ve maddi durumlarına en uygun olan okulu rahatlıkla bulabilmektedirler. Ankara özel okullarına, Ankara özel okullar listesinden ulaşan veliler bu okullar hakkındaki eğitim programlarından, organizasyonlara, bilimsel sanatsal ve spor alanında gerçekleştirilen faaliyetlerden haber yazılarına kadar birçok faaliyet detaylarına okulların profillerinden ulaşabilirler. Ankara özel okullar profillerinde yer alan veli yorumları, kolej tavsiye ve tecrübelerine dayanarak seçim yapabilmektedirler. Ankara en iyi okulları veli tavsiyelerine bakarak ve göz önüne alarak da kriterlerine uygun olan okullara bizzat giderek ya da iletişime geçerek bir tercih yapabilirler.
 

Ankara Ortaokul Kolejleri, Ankara Özel Okullar, Ankara Kolejleri, Ankara Özel Okullar Listesi 

 

Ankara Özel Okul Fiyatları, Ankara Ortaokul Kolej Fiyatları

 
 
Ankara eğitim bakımından geniş bir skalaya sahiptir ve özel okullar içinde bulunan anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseleri oldukça fazladır. Ankara velileri Ankara Ortaokul Kolejleri ve Ankara özel okullarda bulunan eğitim programlarından, akademik kadroya ve eğitim hizmeti olanaklarına kadar birçok seçeneğe veli yorumlarından ve okulun web sitesinden ulaşabilmektedirler. Ankara velileri özel okulların verdiği eğitim hizmeti ile sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalara, etkinliklere ve faaliyetlere de okul profilinden ulaşabilirler.
Okul profilinde yer alan haberler, etkinlikler, bültenler ve makalelerle ilgili bölümleri okuyarak ve fotoğraf galerisindeki haber fotoğraflarını görüntüleyerek okulda yapılan çalışmalar hakkında fikir sahibi olabilirler. 
 
Ankara kolejleri özellikle bu bölgedeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayan kurumlardandır. Bu kolejler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim vermektedirler. Bir kuruma anaokulundan itibaren devam eden öğrenci, o okulun iklimine, öğretmen kadrosuna ve çalışan kadrosuna alışık olur. Öğrenci, iklimine alışkın olduğu okulda uzun süre eğitim görebilmektedir. 
 
Ankara kolejleri ve Ankara özel okulları diğer okullara oranla çok daha fazla akademik eğitimciye ve eğitim materyaline sahiptir. Ankara özel okullardaki bu eğitimci ve materyal fazlalığı öğrenciler için de büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
 

Ankara Ortaokul Kolejleri, Ankara Liseleri 

 
Ankara’da bulunan özel okullar arasında Ankara ortaokul kolejleri, Ankara liseleri de bir hayli fazla sayıdadır. Ankara velilerinin çocukları için seçecekleri birden fazla seçenek bulunmaktadır. Ankara özel okullarda bulunan ve öğrencilerin eğitim, sosyal ve kültütrel alanlardaki gereksinimlerini karşılamak amacıyla özel olarak hazırlanan eğitim kurumlarının öğrencilerine uzun vadeli ve kalıcı hizmet sunmaları Ankara ortaokul kolejlerinin, Ankara liselerinin  ve tüm özel okulların ortak amacıdır. Ankara'da okuyan öğrenci potansiyelinin fazla olması, özellikle lise kademesinde özel okullar ve liselerin fazla olması, Ankarayı üniversiteye öğrenci yerleştirme anlamında oranı yüksek şehirlerin başında gelmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatlarında kariyer anlamında en önemli aşamalardan bir olan üniversite eğitimi, Ankara liselerinde verilen kaliteli eğitim ile çok daha kolay olmaktadır. 
 
 

Ankara Özel Okul Fiyatları, Ankara Ortaokul Kolej Fiyatları 

 
Ankara özel okul fiyatları, Ankara ortaokul kolej fiyatları için okul profilleri incelenmelidir. Maddi durumu farklı olan binlerce aileye uygun olan Ankara özel okulları listesini inceleyerek ve okul profiline bakarak özel okul seçimi mümkün olmaktadır. Her bütçe için uygun olan Ankara özel okul fiyatlarını öğrenmek için, eğitim profiline bakarak ve veli için en ideal olarak belirlenip  seçilen okul aranarak özel okul fiyatları hakkında bilgi alınabilmektedir. 
 
 

Ankara Özel Okullar Listesi, Ankara Kolejleri

 
Ankara özel okullar listesi sıralamasında birçok özel okul bulunmaktadır. Ankara kolejleri anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve anadolu liseleri ve fen liseleri ile son derece zengin bir profile sahiptir. Ankara özel okullar listesinde yeni açılan ve butik okul olan okullar bulunmaktadır. Ankara ilinde özel okul popülasyonu oldukça geniş olmasından dolayı özel okul fiyat aralıkları, Ankara özel okul fiyatları, Ankara ortaokul kolej fiyatları da fark eetmektedir. Özel okullarda sunulan eğitim hizmetinden, başarı sıralamasına, bulunduğu ilçeden verilen eğitim programlarına kadar eğitim ücreti de farklılık gösterebilmektedir. En doğru okul için sinav.com.tr resmi internet adresinden sunulan eğitim programları ve eğitim hizmeti ile detaylı bilgi alabilirsiniz.  Ankara özel okullar sıralamasında üst sırada yer alan Sınav Koleji için  sinav.com.tr adresini ziyaret edebilir, bulunduğunuz ilçedeki Sınav Kolejini bizzat giderek ziyaret edebilirsiniz. 
 
 

28.02.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12