Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

İYİ ÖRNEKLER – ZARFIMDAN TEKİR ÇIKTI

iyi-ornekler-–-zarfimdan-tekir-cikti-1.jpg

Her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteği sayesinde gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, öğretmenlerin afiş, sunum, materyal ile projelendirdikleri iyi örnekleri görünür kılmayı hedefliyor. Her yıl farklı bir tema seçilen konferansta eğitim sistemimizi geliştirecek ve ileriye götürecek farklı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Öğretmenler dünyanın, Türkiye’nin ve eğitimin daha ileriye gidebilmesi için yeteneklerini ve fikirlerini projeye dönüştürüyorlar. 
 
Eğitimde İyi Örnekler Konferansında açılış konuşmasının ardından farklı disiplinlerden eğitimciler tarafından yürütülen atölye çalışmaları, sergiler, film gösterimleri, sivil toplum kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim birimlerinin projelerini tanıttıkları standlar da yer alıyor. Konferans aynı zamanda alternatif hizmet içi eğitim modeli ile farklı bir anlayışı da içinde barındırıyor. 
 
Zarfımdan Tekir Çıktı, genç bir edebiyat öğretmeninin proje haline getirdiği bir çalışma. Genç edebiyat öğretmeninin ve  türkçe grubu olarak en çok düşündükleri ve fikir fırtınası yap dilbilgisi konusutıkları konu, dilbilgisi öğretiminin günlük hayatta nasıl ilişkilendirilebileceği konusu. Öğretmen projeye, temalar ve metinlerin birleşimi ile dilbilgisi konularının nasıl daha anlamlı bir şekilde işleneceğini ve dilbilgisinin kurallar bütünü olmaktan nasıl çıkarılacağını düşünmekle başlıyor.
 
Bu anlamda ara sınıflarda türkçe etkinlikleri kapsamında yapılan Değerler Teması Etkinliği ile dil bilgisi konusunun ilişkilendirilmesini düşünüyor. Dil Bilgisinin konusu ise; Zarflar. Genç öğretmen sınıfındaki öğrenciler arasında bir müzakere başlatabilmek için tüm çocukların hayali olan okulda hayvan beslenebilir mi, yoksa beslenemez mi? Neden?sorusunu öğrencilere yöneltiyor. Okulda hayvan beslemek konusu okullarında çokça bahsi geçen bir konu haline gelmiş olması da bu soruyu akıllara getiriyor.
 
Öğretmen çalışmada Tekir’in Okul Macerası isimli metinden esinleniyor. Metinde Tekir isimli kedi okul ortamında yönetim ve öğretmenlerden habersiz olarak öğrenciler tarafından bakılıyor ve besleniyor. Çocuklar kedinin okuldan gönderileceği düşüncesi ile kedinin bakımını gizli olarak yürütüyorlar. 
 
Sınıf ortamında metin tekrar okunduktan sonra hangi değerlere temas ettiği öğrenciler arasında tartışılıyor ve çocuklara canlandırma yapmaları ve hem okul yönetimi hem de çocukların gözünden olayı daha iyi bir şekilde gözlemleyebilmek için rol kartları hazırlıyor. Öğrenciler rol kartları ile canlandırma yaptıktan sonra öğretmen çocuklara bir soru yöneltiyor. 
 
Tekirin artık okuldan  gönderilmeye karar verildiğini ve bu konuda öğrencilerin idareye ikna edici bir yazmalarını istiyor. Öğrenciler Tekirle ne zaman karşılaştıklarını, onu nasıl ilgi ile büyüttüklerini, aralarında nasıl bir bağ olduğunu gerekçelendirerek açıklayabileceklerini belirtiyor.
 
Öğrencilerin ikna metinlerini toplayan öğretmen, metinlerin içindeki dikkat çekici bazı cümleleri seçiyor ve tahtaya yazıyor. Daha sonra öğretmen cümlelerin mektuplardaki önemi nedir diye bir soru yöneltiyor. Cümlelerde zarf olan bazı ifadelerin altını çizen öğretmen, cümlelerden bu ifadeler çıkarıldığı zaman nasıl bir anlam değişikliği olduğunu öğrencilere soruyor. Öğrenciler bu ifadelerin cümleden çıkarıldığı zaman, cümlenin anlam kaybı yaşadığını, gerekçelerinin ortadan kalkacağını belirttiler. Öğretmen bu altı çizili olan olan sözcüklerin birer zarf olduğunu belirtiyor. Zarfımdan Tekir Çıktı projesi ile çocukların beyin fırtınası yaparak öğrendiklerini ve aynı zamanda da eğlendiklerini belirtiyor. 
 
Bu ders örneği olarak tüm sınıflarda geliştirilerek uygulanabileceğini ve yeni fikirlere ilham olmasını diliyor.

29.07.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12