Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

MUN - MODEL UNITED NATIONS VE SINAVMUN NEDİR?

mun--model-united-nations-nedir--1.jpg

SINAVMUN NEDİR?
 
Tüm Dünya’da sadece kişilerin kişisel gelişimlerini ya da akademik başarılarının olması yeterli gelmiyor. Kişilerden belirli alanlara yönelik yeteneklerinin de olması bekleniyor.
 
Model United Nations-MUN tüm Dünya’da ve Türkiye’de Sınav Eğitim Kurumları dünya gündeminde bulunan küresel sorunlara çözüm aramak amacıyla öğrencilerin İngilizce dil pratiklerini gerçekleştirmeleri amacıyla düzenlenmektedir. Model United Nations-MUN Konferanslarında,  Sınav Eğitim Kurumları öğrencileri tarafından küresel problemleri  Birleşmiş Milletler’in farklı komiteleri aracılığı ile  simülasyon şeklinde canlandırıldığı konferanslardır. Öğrencilerin vizyonlarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen konferanslara pek çok öğrenci katılım sağlamaktadır. Model United Nations-MUN Konferansları  Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerinin topluluk önünde konuşma korkularını yenebilecekleri, farklı insanları tanıyabilecekleri, problemleri yeni tanıştığı komite arkadaşlarıyla çözebilecekleri ve simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırılarak konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Öğrencilerin İngilizcelerini ilerletme ve İngilizce başta olmak üzere her şeyden çok keyif alabilecekleri bir konferans olan MUN Konferansları bugün  Sınav Eğitim Kurumlarında, birçok lisede ve üniversitede düzenlenmektedir.
 
 
MUN KONFERANSLARI ÖĞRENCİYE NELER KATAR?
 
MUN konferansı sayesinde;  hem yurtdışından hem de yurt içinden birçok yeni arkadaş edinebilirler. Diplomasi ve küresel sorunları daha yakından tanıyabilirler. Her ne kadar herkesin ileride siyasetçi ya da diplomat olmak gibi bir hedefi olmasa da, günümüz dünyasında yaşanan sorunları tanımak ve bu sorunlara olası çözümler yaratabilmek, hem problem çözme becerisini geliştirmek için hem de politik ve ekonomik olayları daha iyi yorumlayabilmek için MUN konferansları  Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerine büyük katkılarda bulunmaktadır. 
 
Öğrenciler kendilerine güvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirirler. Konferans boyunca en sık yapılan şey delegesi olduğunuz ülkenin çıkarlarını korumak ve bu yönde konuşmalar yapmaktır. Öğrenciler, hem görüşlerini savunurken hem de konferansta kendilerine verilen sorunların çözümlerine yön verirken fark etmeden de olsa bu yeteneklerini geliştirmektedir.
Öğrencilerin,MUN konferanslarında hem sözlü hem de yazılı anlamda çok yoğun bir İngilizce kullanması gerekmektedir. Bu İngilizcesi belirli bir seviyenin altında olanlar konferansa katılamaz ya da konferansta aktif olamaz anlamına gelmiyor. Ortalama bir İngilizceniz olsa bile katıldığınız konferanslar ve çabanızla beraber öğrencilerin İngilizceleri ilerleyecektir.
 
Öğrenciler ikna becerisi kazanmaktadır. Hangi komitede olursa olsunlar;  MUN’de temel amaç delegesi olunan ülkenin çıkarlarını korumak ve konferans sonunda komite olarak yazılacak çözüm teklifi belgelerinde söz hakkına sahip olmaktır. Bu da diğer delegelerle bol bol pazarlık yapmayı ve onları kendi taraflarına çekebilmeyi gerektirecektir. 
 
Öğrenciler topluluk önünde konuşma korkusunu yenerler. Açılış oturumundan itibaren delegeler sık sık kürsüye çıkarlar ve gerek kendilerini ve ülkelerini tanıtmak gerekse de komitenin olay gelişimine katkılarda bulunmak için konuşmalar yaparlar. İlk konuşmalar heyecanın ve kimseyi tanımamanın etkisiyle bazen kötü de geçse de sonraki oturumlarda ilk heyecanı atmalarını, komitelerini ve komite üyelerini de tanımanın da etkisiyle topluluk önünde aslında konuşabildiklerini ve bunda çok da kötü olmadıklarını fark ederler.
 
Her katıldığınız MUN konferansında o konferansa katıldığınıza dair bir katılım belgesi alırsınız. Eğer komitenizde öne çıktıysanız “en iyi delege” gibi ikinci bir belge daha alabilirsiniz. Bu belgeleri okul hayatınızda e-portfolyonuza ekleyebilir,  ileride CV’nizde kullanabilir, kendinize diğer adaylarda olmayan bir özellik ekleyebilirsiniz.
 
MUN konferansının bu kadar yoğun ve hazırlık gerektiren bir etkinlik gibi görünmesi göz korkutmamalıdır. Birkaç günlüğüne bir ülkenin temsilcisi olmak ve günümüzde ya da geçmişte küresel etki yaratmış bir problemin çözümünün parçası olmak öğrencilere bambaşka bir duygu hissettirmektedir.  Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerimiz, konferans bittiğinde olaylara bakış açılarının genişlemiş, yorumlama yeteneklerinin çeşitlenmiş olduğunu fark edeceklerdir.
 
Tüm bu kazanımlardan yola çıkarak, “Dünya Bireyleri” yetiştirmeyi hedef alan, İngilizceyi sadece öğretmeyi değil aynı zamanda konuşturmayı amaçlayan Sınav Eğitim Kurumları her sene sadece kendi lise öğrencilerine “SINAVMUN” organizasyonu hazırlamaktadır. Organizasyon tamamen İngilizce olmaktadır. Etkinliğin ilk günü öğrencilere kendilerini daha iyi hissetmeleri için eğitim verilmektedir. Bu eğitim akademik takım tarafından verilmektedir. Sınav Eğitim Kurumları akademik takımımız daha önce MUN konferansı tecrübesi olan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. 
 

MUN - Model United Nations  Nedir?
MUN - Model United Nations Açılımı Nedir?

MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır.  Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenir. MUN konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletler çalışmalarını canlandırırlar. MUN’da Sınav Koleji ve Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alırlar.  Birleşmiş Milletler Organizasyonuna benzer bir parlamento oluştururlar ve belirledikleri çerçevede hazırlıklarını yaparlar. Öğrenciler kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederler ve bunun için ön hazırlık yaparlar. Temsil ettikleri  ülkelerin açlık, eğitim,  yoksulluk, çevre, kadın hakları, çocuk hakları, gibi sorunlarına  çözümler sunar ve ürettikleri çözümleri geliştirirler. 

MUN çalışmaları ile öğrenciler farklı ülkelerin sorunlarını ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının sorunlarını anlayabilir,  sorunlarına çözüm ararlar ve çözüm sürecinde diğer temsilcilerle münazara yaparlar. 

MUN’de öğrenciler sadece temsil ettikleri ülkeler hakkında değil aynı zamanda  hazırlığını yaptıkları komitelerinde dünya meselelerini de tartışırlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Küresel konuları tartışırlar ve münazara yaptıkları konular üzerinde uzlaşma çalışmaları yürütürler sonuç ve raporlarını hazırlarlar. 
 
MUN - Model United Nations’ a Nasıl Katılım Sağlanır?

Sınav Koleji Ortaokulunda JMUN  ve Sınav Koleji Anadolu ve Fen Liselerinde MUN Kulüp çalışmaları bulunur. MUN çalışmalarına bireysel olarak da katılım sağlanabilmektedir ancak Sınav Koleji Ortaokulunda JMUN  ve Sınav Koleji Anadolu ve Fen Liselerinde MUN Kulüp öğretmenleri JMUN ve MUN toplantılarının duyurusunu yaparlar. Kulüp öğretmenleri ve kulüp başkanı ile yapılan toplantılarda hangi okulun MUN’a katılacağından haberdar olunur. 
 
JMUN ve MUN öncesinde öğrenciler temsil edecekleri ülkelerin sorunlarına ve küresel sorunlara hakim olmalıdırlar. Bu yüzden yapılan kulüp çalışmalarında ingilizce olarak alıştırmalar, sorulara, sorunlara, çözümlere ve uzlaşma çalışmalarına hazırlık çalışmaları yapılır.
 
MUN - Model United Nations’ da Süreç Nasıl İlerler?

MUN - Model United Nations’ da birden fazla komite bulunur. Bu komiteler NATO, UNICEF, WTO, WHO, UNESCO, Silahsızlanma Komisyonu ve Güvenlik Konseyi Komiteleri bulunur. MUN ya da JMUN organizasyonuna hangi okul katılıyorsa, hangi komite ve hangi ülke temsil edilecek ise okul ve kulüp öğretmenleri tarafından öğrencilere bilgi verilir.
 
MUN - Model United Nations’ a Nasıl Hazırlanılır? 

MUN - Model United Nations’ da öğrenciler komitede delege olarak yer alacakları için hazırlıklarına başlarlar. Öğrenciler temsil edecekleri ülke hakkında araştırma yaparlar, konuşmalarını hazırlarlar, notlar alırlar, sorunlarına çözüm önerileri hazırlarlar. MUN çalışmalarına öğrencileri büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlanması gerekir. MUN - Model United Nations’ da amaç temsil edilen ülkenin delegesi olarak, temsil ettiği ülkeyi en iyi şekilde temsil etmektir. MUN - Model United Nations çalışmalarında temsil edilen ülkenin delegesi olacağı için öğrencilerin temsil edeceği ülkeye ait kişisel fikirlerini yansıtmaması gerekir. Öğrencilerin temsil ettikleri ülkenin siyasi ve politik çıkarlarına uygun olarak çalışmaları ve hazırlanmaları beklenmektedir. 
 
MUN - Model United Nations’ a Katılırken Ne Giyilir?

MUN - Model United Nations çalışmalarında öğrenciler Birleşmiş Milletler Komitesinin çalışmalarını model alarak hazırlıklarını yaparlar. MUN ciddi bir platformdur ve doğal olarak bu platforma uygun ve resmi bir kıyafet giymek gerekir. 
 
MUN - Model United Nations Kuralları ve Komitelerin İşleyişi Nasıl Olmaktadır?

MUN - Model United Nations çalışmaları Roll Call ile açılır. Roll Call bir yoklamadır.  Öğrencinin temsil ettiği ülkenin ismi söylendiği zaman öğrenci önünde bulunan ülke pankartını kaldırır ve ‘Present’ der. Yoklamadan sonra ülke temsilci öğrencileri yani delegeler, konferansın başında Opening Speech - açılış konuşması yaparlar. General Speakers List açılır ve isteyen delegeler isimlerini yazdırırlar. Moderated Caucus ile delegeler komitede tartışılmasını istedikleri konuyu ya da konuları yazarak talepte bulunurlar.Talepler Komite başkanı yani Chair tarafından oylamaya açılır. Oylama sonunda hangi konuya ilgi yüksekse ve seçildiyse öncelikle o konuyu seçen delege konu üzerinde konuşur. Ardından diğer delegeler söz alarak konuyu temsil ettikleri ülke çıkarlarına uygun olarak tartışırlar. Çeşitli fikirler ve konular müzakere edildikten sonra Birleşmiş Milletler Konferansına sunulmak üzere tavsiye niteliğinde Resolution Paper - Sonuç Bildirgeleri yazılması beklenir. 
 
MUN - Model United Nations ile Öğrenci Kazanımı Ne Olmaktadır?

MUN - Model United Nations toplantılarında ülkelerini temsil eden delegeler topluluk önünde ingilizce olarak konuşurlar. Bundan dolayı öğrencilerin özgüvenlerinde artış olur. Kişilik ve vizyon olarak gelişen öğrencilerin potansiyellerinde de artış görülür. 

Öğrenciler bir problemin çözümünde ya da bir fikrin savunulmasında farklı yaklaşım şekilleri ve çözüm yolları ararlar. Analitik düşünme becerilerini de geliştiren MUN toplantılarında öğrenciler muhakeme yapmayı, uzlaşmayı, empati yapabilmeyi, objektif olabilmeyi, müzakere konusunu sunan delege açısından konuya bakabilmeyi, kişilere ve fikirlere saygı duymayı ve  saygı çerçevesinde düşüncelerini söyleme konusunda pratik yaparlar. Öğrenciler dünyadaki problemlere başka ulusların bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenirler. Farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin siyasi, idari, coğrafi, sosyal ve ekonomik yönleri hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olurlar.

MUN çalışmaları en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilir. Model United Nations çalışmaları Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra Harvard gibi saygıdeğer üniversiteler ve eğitim kuruluşları tarafından da desteklenmektedir. JMUN ya da MUN çalışmalarına katılan öğrencilere verilen sertifikalar ise öğrencilerin ileri yaşamlarında CV’lerine ekleyebilecekleri önemli akademik belge niteliğindedir. 
 

Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi mental ve akademik bakımdan profesyonel bir şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Sınav Koleji resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 

07.01.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12