Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ

okul-oncesi-donemde-verilen-muzik-egitiminin-cocuk-gelisimine-etkisi-1.jpg

Üç ile altı yaş arası olarak kabul edilen okul öncesi dönem, çocuklarda var olan yeteneklerin ortaya çıkması, zeka düzeylerinin belirlenmesi, daha bilinçli eğitilmeleri ve farkında olan kişiler olarak yetiştirilmeleri bakımından son derece önemli bir dönemdir. Çocuklardaki bu farklılıkların belirlenmesi bakımından okul öncesi dönemin yararları yadsınamaz. 
 
Okul öncesi dönemde çocuklar hissettiklerini sözcükleri kullanarak ifade etmekte zorlanabilirler.  Bu aşamada evrensel bir dil olma özelliğinde olan müzik, çocuğun hislerini anlatmasında bir araç görevi görmektedir. Yine bu dönemde verilen müzik eğitimi çocuklara  mental, kültürel, sosyal ve zeka ile bağlantılı kavramların ve değerlerin kazandırılması bakımından son derece efektif bir yoldur. 
 
Ruhsal olarak; okul öncesinde verilen müzik eğitimi, çocukların ruhsal, psikolojik ve mental anlamda sağlıklı olarak gelişmesini sağlamaktadır. Bu dönemde bulunan çocuklar müzik eğitimi ile iyi, güzel, doğru, yardım gibi konularda farkındalık kazanır ve ruhsal olarak sağlıklı bir kişilik yapısı kazanır.
 
Kültürel olarak; okul öncesinde verilen müzik eğitimi çocukların kültürel bakımdan zenginleşmesine yardım eder.  Şöyle ki; her ülkenin, her milletin ve her kültürün farklı bir müzik anlayışı bulunur. Müzik bir kültür ürünüdür ve içinde bulunduğu her topluma göre şekil alır. Kuşaklar arasında geçmiş ve gelecek arasında bağ kurar ve  birbirine bağlar. Müziğin evrensel olma özelliği ile  insanların anlaşabildiği tek ortak dil olmasından dolayı evrensel bir kültür değeri oluşturulabilmektedir. Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi ile çocuk kendi ülkesinin yanı sıra başka ülkelerde yaşayan insanların kültür ve müzik anlayışlarını öğrenir. Çocuklara farklı bakış açısı ve evrensel kültür değerlerinin temellerinin kazandırılması bakımından  farklı müzikler tanıtılmalı ve dinletilmelidir. Okul öncesi verilen müzik eğitimi çocukların kültürel değerlerini öğrenmesi bakımından sosyalleşmek ve toplumsallaşmak anlamında önemli bir rol oynar.
 
Sosyal bakımdan; müzik eğitiminin okul öncesinden itibaren verilmesi, çocukların sosyal ortamlara adaptasyonunda, birlik, beraberlik, mutluluk kavramlarının kazanılmasında etkili olmaktadır. Gerek bireysel gerek sosyal gruplarda sorumluluk verilen üye olarak katılım sağlayan çocuklar çok daha özgüvenli, sorumluluk sahibi ve sosyal olmaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların toplumsal etkinliklere katılımı müzik sayesinde çok daha rahat olduğu gözlemlenmiştir. Müzik eğitimi ile okul öncesi dönemde düzen, disiplin, ortak çalışma becerisi ve sosyal çevreye uyum sağlama süreci çok daha konforlu bir şekilde gerçekleşmektedir. 
 
Zeka bakımından; okul öncesi müzik eğitimi çocuğun farkındalığını artırır, algılama, yorumlama, düşünme, çıkarımda bulunma, yaratıcılık ve düşünce sistemi üzerinde farklı anlayışlar kazanmasını sağlar.  Çocukların farklı durumlarda farklı problemleri çözme becerisinin kazanılması ile zeka gelişimi ve anlayışını güçlendirici özelliğe sahiptir. 

Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Koleji olarak okul öncesi dönemden başlayarak çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Detaylı bilgi almak ve size en yakın Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için SINAV KOLEJİ resmi internet hesabını ziyaret edebilir ya da 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.  
 

27.08.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12