LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

OYUN ORTAMLARININ ZEKA GELİŞİMİNDEKİ YERİ

oyun-ortamlarinin-zeka-gelisimindeki-yeri--1.png

Anne babalar ya da çocuğun bakımını ve gelişimini üstlenen ebeveynler çocuklarının sayısal zekânın  gelişimini farklı şekillerde sağlarlar. Sayısal zekanın geliştirilmesi için çocuğun bebeklik döneminden itibaren oynayabileceği, kullanabileceği materyaller ve ortamlar sunulması önemlidir.

Çocuklar bebeklikten itibaren var olan becerilerini deneyerek, öğrenme becerilerini geliştirirler. Oyun ortamları çocukların bilişsel, sosyal, dilsel ve duygusal gelişimlerinin sağlanması bakımından oldukça önemli alanlardır. Çocuklar oyunlar ile dünyayı keşfetmeye çalışırlar, ve yeni beceriler öğrenirler.  Oyunlar çocukların bu becerileri kazanmasında en etkili yoldur.

Zeka gelişiminde ilk iki yıl bu anlamda son derece önemlidir. İlk iki yılda çocuklar ne kadar çok farklı uyaranla karşılaşırlarsa, beyinlerinde o derecede yeni bağlantılar kurulur. Çocuklardaki farklı duyu organlarına yönelik ilk deneyimler, onların zeka gelişiminde önemlidir. İlk yıllarda çocukların karşılaştığı birbirinden farklı ve duyu organlarına yönelik deneyimler, zeka gelişiminde en aktif şekilde yer alan tecrübelerdir. 

Çocuklar doğuştan merak, keşfetme ve araştırma öğeleriyle dünyaya gelirler. Bebekler tadarak, koklayarak, görerek, dokunarak, hissederek ve duyarak çevrelerini tanımaya başlarlar. Anne babalar ya da ebeveynler çocuklarının gelişiminde öncelikle onlara rehberlik etmelidirler. Bunun için çocuklarına güvenli alanlar  ve uyaranlar oluşturmalıdırlar. Onların yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardım etmeli, çocuğun ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayacak ortamlar oluşturmalı, çocuğun farklı çözüm yollarını denemelerine izin vermeli, oyuncak seçimlerinde de çocuğun yaratıcılığını ve keşfetmesine imkan tanıyan farklı oyuncaklarla oynamasını sağlamalıdırlar. 

Anne Babalar ve Ebeveynlere Öneriler
Ebeveynler Bebeklik Döneminde Zeka Gelişimini Nasıl Sağlarlar?

Çocuğun gelişiminden sorumlu olan anne babalar ya da ebeveynler çocuklarının zeka gelişimini sağlamak için birçok yol denerler. Bebeklik dönemi itibariyle çocuğun araştırma yapmasını, keşfetmesini sağlamak için güvenli alanlar oluşturulmalıdır. Ev eşyalarında ya da evin düzeninde yapılacak değişikliklerle bebeklerin güvenli ortamlarda ortamı keşfetmesine, inceleme ve araştırma yapmasına olanak tanınmalıdır. Duyu alanlarına yönelik oyuncaklarla farklı duyuların gelişmesi sağlanır. Sadece oyuncakların değil, aynı zamanda ev içinde bulunan güvenli eşyaları tanımasına izin vermek ve nesnelerin farklı şekillerde kullanılmasına izin vermek gerekir. Yetişkinlerin kullandığı materyaller her zaman bebeklerin ilgisini çeker. Bebeklere verilen tava, tencere, kepçe gibi materyaller onun farklı nesneleri tanımasına ve gerçek dünyayı keşfetmesine  olanak sağlar.

Bebeklerle konuşmak, ona kitaplar okumak, kitapların resimlerini göstermek ve bunları beraber incelemek zihinsel ve dil gelişim sürecinde en etkili materyaldir. Bebeklerin farklı duyusal materyallere maruz kalması onların zihin gelişimlerini olumlu yönde etkilemekte ve geliştirmektedir. 
 
Ebeveynler Okul Öncesi Dönemde Zeka Gelişimini Nasıl Sağlarlar?

Okul öncesi dönem çocukların büyük bir merak duygusu içinde bulundukları dönemdir. Bu dönemde sıklıkla sorulan Neden? sorusu onların olaylar ve sonuçların arasında bağlantı kurmaya çalıştıklarının göstergesidir. Ebeveynler mümkün olduğunca bu soruları cevaplamalı ve yanıtsız bırakmamalıdırlar. Boyalar, su ya da kum havuzları,  parmak boyaları, oyun hamurları algı gelişiminde doğal olarak öğrenme becerilerinin geliştirilmesinde önemli yer tutar. Uygun ortamlar hazırlanarak duyusal algıların tanınmasına ve geliştirilmesine ortam hazırlanmalıdır. 
 
Okul öncesi dönemde farklı duyu alanlarının (işitsel, görsel, duyusal) geliştirilmesine olanak sağlayan, aktif hareket etmeye özen gösteren ve tercih eden okul öncesi  yuva ve kreşler tercih edilmelidir. 
 
Ebeveynleri ile birebir paylaşım yapan ve aktif iletişim içinde bulunan çocukların zihinsel gelişimlerinin daha aktif ve pozitif olduğu görülmektedir. Çocukla geçirilen kaliteli zaman süresi ne kadar uzunsa zihinsel gelişimde zamana oranla gelişmektedir. Ebeveynler çocuklarda oyuncakları büyüklüklerine göre sıralamak, dizmek, olayları hatırlatmak, yapılacak aktiviteleri sıralandırmak gibi sıraya koyma becerilerini gün içinde geliştirmeye yönelik davranabilirler. 
 
Çocuklara oyun kurmaları için fırsat ve zaman vermek gereklidir. Her şeye müdahale eden ebeveynler çocukların yaratıcılıklarına ve özgün olarak bir şey meydana getirme becerilerine ket vururlar ve bu da çocuğun çözüm üretme becerilerini olumsuz etkilemektedir. 

Çocuklarla Kaliteli Zaman Nasıl Geçirilir? isimli makalemize buradan ulaşabilirsiniz.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi  akademik ve mental bakımdan en iyi şekilde yetiştiriyoruz.
 
Alanında profesyonel rehber öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da SINAV KOLEJİ 'nin resmi internet adresi olan sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

06.09.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12