Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Velilere Mektup

ÖZGÜVEN NEDİR?

ozguven-nedir--1.png

Özgüven Nedir? Özgüven Ne Demektir?

Özgüven kavramı gerek sosyal bilimlerde gerek psikolojide üzerinde en fazla çalışılan alanlardan biridir. Özgüven, inanç ve duygulara dayanan, beklentileri ve eğilimleri ifade eden bir tutumdur diyebiliriz. Özgüven en basit tanımı ile bireyin kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi ve sonuç olarak kendisini iyi hissetmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, kişinin kendisi olmaktan mutlu ve memnun olması, doğal sonucu olarak çevresiyle de barışık olması anlamına gelmektedir. 
 
Özgüven ile ilgili olarak bugün yapılan tüm tanımların ortak noktası; kişinin kendi gücüne olan güvenidir. Nitekim kişiliği oluşturan kavramlardan biri de özgüvendir.  Bir kişi kendi gücüne ve yapabileceklerine ne kadar güvenirse, o kadar başarılı olmaktadır. Çünkü bireyin bir aktiviteyi ya da yapması gereken birşeyi başarılı bir şekilde yerine getireceği inancı olarak tanımlamak mümkündür. Özgüven kişinin hem kendi ruh sağlığı için hem de sosyal çevresi ve ilişkileri bakımından önem teşkil etmektedir. Kişinin özgüven düzeyini etkileyen birden fazla faktör bulunmaktadır. Aile, sosyo-ekonomik durum, akademik başarı, internet gibi faktörler özgüven düzeyini belirleyici etmenlerdir. 
 
Özgüven Eksikliği Ne Demek?

Özgüven eksikliği kişinin kendinden ve yeteneklerinden şüphe duyması, güvensizlik, sevilmediğini hissetme ve düşünme, depresyon, boyun eğme, pasif olma, her şeye aşırı uyum gösterme, eleştiriler karşısında hassas olma gibi kavramlarla tanımlanabilmektedir. 
 
Çocuklarda Özgüven Eksikliğinin Nedenleri Nelerdir?
 
Çocukluk döneminde ebeveynlerin aşırı baskıcı ve çocuğa yönelik eleştirel tutumu, çocuğun özgüven bakımından eksik olmasına neden olmaktadır. Ebeveynler çocuklarının diğer çocuklardan daha iyi olmasını ister. Çocuğun yaptığı her yanlışta eleştirilmesi, sürekli olarak müdahale edilmesi, suçlanması, diğer çocuklarla kıyaslanması gibi davranışlar ve yaklaşımlar çocukta  özgüven eksikliğine neden olur. Bu durum çocuğun okul ya da sosyal hayatı boyunca onu negatif biçimde etkiler. Kendini ifade etmede problem yaşar, kendini kötü hissetme ve kızgınlık gibi duyguları sıklıkla yaşar. Ebeveynin her ikisi ya da sadece birinin korumacı, bağımsızlığı engelleyici, yüksek beklentili, eleştirel tutum ve davranışları çocuğun kendini yetersiz hissetmesine ve dolayısıyla çocukta özgüven eksikliğine neden olur. Bu şekilde tutum ya da davranış sergileyen ebeveynlerin çocukları kendisini değersiz, yetersiz ya da yeteneksiz hissedebilir. 
 
Çocuklarda Özgüven Nasıl Oluşur?
 
Özgüven çocuklarda bebeklikten itibaren, güvenli ve sıcak bir ortam içinde günlük ihtiyaçlarının karşılanması ile başlar. Erken çocukluk dönemi olarak adlandırdığımız çocukluğun ilk zamanlarında anne babanın ya da çocukla ilgilenmek ve ihtiyaçlarını gidermekle mükellef olan ebeveynin çocuk hakkındaki tutum, davranış ve duyguları, çocuklarda özgüven gelişiminin ilk basamağını oluşturur. 
 
Çocuklarda özgüven oluşumu için öncelikle çocukların koşulsuz sevilmesi son derece önemlidir. Özgüven çocuklarda ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanması, koşulsuz sevgi ve kabul, seçimler yapmasına izin vererek, çocukları  kıyaslamamak gerekir. Büyükleri ve ebeveynleri tarafından  sevgi gören, ihtiyaç duyduğunda beklediği yakınlığı ve ilgiyi bulabilen, fikirlerine değer verilen ve önemsenen, gurur duyulan, iyi yaptığı şeyler içim övülen, yaşına uygun sorumluluklar verilen, yaptığı şeylerde hataya yer verilen ve olduğu gibi kabul edilen çocuğun özgüveni oluşur.  
 
Çocuklarda Özgüven Nasıl Geliştirilir?

Kişinin kendi gücüne güvenmesi ve gücüne olan inancı olarak tanımlanan özgüvenin oluşumunda birden fazla değişken rol oynamaktadır.

Çocuklarda özgüvenin kazanılmasında aile değişkeninin çok büyük etkisi bulunmaktadır. Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarından itibaren aile üyelerinin davranışlarını gözlemlerler ve onların davranışlarını kendilerine örnek alırlar. Çocuğun ilk sosyal çevresi olarak tanımlanan aile içindeki ebeveynin davranışları ve ebeveyn tutumları, çocuğun kişilik ve özgüven gelişiminde önemli bir yer tutar. Demokratik anne-baba ya da ebeveyn tutumu içinde büyüyen ve yetişen  çocukların özgüven düzeyi de yüksek olmaktadır. Pozitif aile ikliminde büyüyen çocukların kişilik ve özgüven gelişimleri de olumlu yönde ilerler.

Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi  akademik ve mental bakımdan en iyi şekilde yetiştiriyoruz.
 
Alanında profesyonel nitelikli rehber öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Sınav Koleji 'nin resmi internet hesabı olan sinav.com.tr adresinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 
 
 

09.09.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12