Franchise Başvuru

OLUMLU AİLE TUTUMLARI VE OLUMLU ÇOCUK YETİŞTİRME

pozitif-aile-pozitif-cocuk-1.jpg


OLUMLU AİLE TUTUMLARI VE OLUMLU ÇOCUK YETİŞTİRME


Olumlu aile, çocuklarının sevgi, güven, mutluluk, saygı, özgürlük, başarı, özgüven, değerli hissetmek gibi psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan, çocuklarının gelişimlerini olumlu yönde katkıda bulunan, çocuklarının rollerini ve sınırlarını belirleyen olumlu ebeveynlerden oluşur. 
 
Olumlu aile iklimi içerisinde öncelikle olumlu anne - baba tutumu bulunmaktadır. Anne ve babanın birbirleriyle olan ilişkileri sevgi dolu, empatik anlayışta ve samimi olmalıdır.

Ebeveynler çocuklarının duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamalı hatta özellikle çocukların duygusal ihtiyaçlarına çok daha fazla cevap verebilmelidirler. 

Olumlu aile ikliminde anne ve baba ‘nasihat verici’ tutumdan ziyade ‘örnek olma’ tutumu içinde bulunurlar. Zira çocuklar nasihatleri dinlemekten çok taklit etme yolunu kullanarak öğrenmektedirler.

Çocuklar büyürken onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarını yeterince ve yerinde karşılayabilmenin yanında aile ikliminin umut  ve mutluluk dolu olması çocuğun da gelecekte olumlu bir birey olması için atılan ilk adımdır.

 

 

Aile ve Ailenin Önemi : Olumlu Aile İklimi

 
Aile hayatı, kişilerin fizyolojik ve toplumsal gereksinimlerini karşılayan, kişiler arasındaki ilişki, bağ, uyum ve beklentilerin bir arada harmanlandığı ve üyelerini doğrudan etkileyen birincil ve en küçük birliktir. Her çağda ve her toplumda ailenin, toplum yapısında çok önemli bir yeri bulunmaktadır.
 
Aile, çocukları geleceğe hazırlayan ilk basamaktır. Çocukların arkadaşlık ilişkilerini, okul hayatını ve okul hayatındaki uyumunu, başarısını, gelecek hedeflerine ve beklentilerine doğrudan tesir eden aile hayatı, çocukların kişiliklerinin, mizaçlarının, yeteneklerinin ve becerilerinin ortaya çıkmasında, ileriki hayatta gerçekleştirilmesinde onları hayata hazırlayan canlı bir yapıdır.

Çocukların kişilikleri ve karakterlerinin yanı sıra ve sosyal hayattaki tutum ve davranışlarının ön denemesi aile içinde yapılmaktadır. Çocuk için aile ilk sosyal ortamdır ve aile içinde ilk gördüğü örnekleri deneyimleme eğilimindedirler. 

Çocuk hayatı öğrenirken ilk bilgilerini anne ve babasından alır. Aile çocuğa sevgi veren, ışık tutan, yol gösteren, umutlar büyütendir. Yetişkin bir insanın davranışları, çocukluğundan bir parçadır. Bu bakımdan çocuklara örnek davranışlar içinde bulunmalı, onları mutlu ve olumlu bir aile ikliminde yetiştirmek gerekmektedir.

 

 
 

OLUMLU AİLE İKLİMİ İÇİN 10 TAVSİYE 
 

 1. Olumlu aile iklimini oluşturmada en büyük görev ebeveynlere aittir. Çocuklarımızın sevgi ve mutluluk ortamında fiziksel ve bilişsel olarak sağlıklı büyümeleri için Olumlu aile iklimi ortamı oluşturulmalı ve devam ettirilmelidir. 
   
 2. Olumlu aile ikliminde ebeveynlerin birbirleri arasındaki ilişki son derece önemlidir. Birbirleri ile iletişim kurabilen, iletişime açık, yargılayıcı dilden uzak, samimi ve empatik yaklaşım içinde bulunmaları Olumlu aile ikliminin oluşturulmasında ilk basamaktır. Ebeveynler arasındaki olumlu ilişkiler, var olan diğer aile bireyleri arasında da olumlu ortam oluşturmasına yardım eder.
   
 3. Çocukların birincil ve temel ihtiyaçları olan fiziksel ve psikolojik gereksinimlerinin ebeveynler tarafından karşılanması Olumlu aile ikliminin  oluşturulmasında en temel maddelerden biridir. Ebeveynler çocuklarının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve bu gereksinimlerin karşılanmasını sağlamalıdırlar. Çocukların sadece yemek, uyku, barınma ve dinlenmeye değil aynı zamanda sevme,sevilme, saygı görme ve gösterme, başarma ve eğlenme gibi ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir.
   
 4. Değer görme ve değer gösterme kavramları aile içi davranış ve tutumlarla öğrenilmektedir. çocukların kendilerini önemli ve değerli hissedebilmeleri için, dahası, yetişkin olduğu zaman kendi ailesindeki, çevresindeki kişilere değer gösterebilmesi için çocukları eleştirmeden, yargılamadan konuşmak, göz teması kurarak ve sözlerini kesmeden dinlemek gerekmektedir.
   
 5. Aile içinde sorunları konuşarak çözümlemeye çalışılmalıdır. Çözüm odaklı ve olumlu yaklaşımlarla şimdi ve geleceğe dikkat çekilmelidir. Çözüm odaklı yaklaşım sağlıklı ve pozitif aile ilişkilerinde ve olumlu aile iklimi oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Olumlu aile ikliminde ve olumlu aile tutumunda çocuklarımızın olumlu davranışları pekiştirilir, yetişkinliğe hazırlanırken  içselleştirilmiş pozitiflik duygusu kazandırılmaktadır.
   
 6. Çocuklarla konuşurken onların başarılı, üstün ve güçlü yanlarının vurgulanması özgüven gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çocukların artı yönlerini ön plana çıkarmalı, zayıf taraflarına sürekli dikkat çekmekten kaçınılmalıdır.
   
 7. Olumlu aile ikliminde ders başarısı, sınav sonuçları, sınav değerlendirmeleri konularından önce sabretmek, azim göstermek, çabalamak, çalışmak gibi özelliklerin daha ön plana çıkarılması ve vurgulanması gerekmektedir. 
   
 8. Çocukların duygularını dile getirebilmesi ve anlatabilmesi uygun ortam yaratılmalı ve çocuk bu anlamda desteklenmelidir. Özellikle çocuğunuzla duygulara yönelik ‘neler hissettiğini?’ sormak, onun duygularını sözlü olarak ifade edebilmesi için uygun bir soru şeklidir.
   
 9. Olumlu aile ikliminde çocuğunuzla beraber geçirdiğiniz zamanın kalitesine dikkat edilmelidir. Beraber geçirilen zamanlarda aile üyelerinin birbirlerine, bölünmemiş dikkat göstermesi, ilişkilerin sağlıklı olmasına yardım eder.
   
 10. Olumlu aile ikliminde çocuklarımızın yaptığı bir davranışı ‘iyi’ ya da ‘kötü’ olarak tanımlamak yerine, ‘neden iyi?’ ve ‘neden kötü?’ olduğunu anlatarak ve açıklayarak davranışlarının düzeltilmesini sağlayabiliriz. 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak  öğrencilerimizi  akademik ve mental bakımdan en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Alanında profesyonel Rehber Öğretmenlerimizin bulunduğu kolejimizde tüm öğrencilerimizin ayrı ayrı akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerini takip edecek mentör ve rehber öğretmenlerimiz bulunmaktadır.
 
Size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını ve Sınav Kolej fiyat ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek için Sınav Koleji Ankara Genel Merkez 0312 285 99 77 numaralı telefonumuzdan bizleri arayabilirsiniz. Sınav Kolejinin resmi internet adresi ile size en yakın Sınav Koleji için https://sinav.com.tr adresinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 

OLUMLU AİLE TUTUMLARI
OLUMLU ÇOCUK YETİŞTİRME

OLUMLU AİLE İKLİMİ

 

26.10.2023

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12