Franchise Başvuru

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ | SINAV EĞİTİM KURUMLARI

sinav-egitim-kurumlari-ogrencileri-mentor-ogretmenlik-sistemi-ile-danismanlik-destegi-aliyor-1.png

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ | SINAV EĞİTİM KURUMLARI


Mentor Öğretmenlik Sistemi Nedir?
 

Mentor Öğretmenlik Sistemi, mentör  öğretmen ile danışan öğrenci arasındaki akademik, kişisel ve duygusal ortaklık kurma sürecidir.

Mentor öğretmenlik, öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisi gelişimine katkıda bulunmak, akademik olarak başarı grafiğini izleyerek genel başarı grafiğinin artmasını ve öğrenci motivasyonunu sürekli olarak besleyerek ona rehber olarak rol almaktır.
 

 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : Mentor Öğretmenlik Sistemi
 
 

Mentor Öğretmenlik Sisteminde Mentor Öğretmen Ne Yapar?


Mentor Öğretmen öğrencinin psiko - sosyal durumunu inceler
 
Mentor öğretmenlik sisteminde, mentor öğretmen sorumlu olduğu öğrencinin psiko-sosyal durumunu inceler,  öğrencinin arkadaşlık ilişkileri, aile içi iletişim ile aile, okul ve öğrenci arasındaki bağların daha bir şekilde  sağlıklı yürütülmesini sağlar.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği ebeveyn görüşmelerini rapor olarak hazırlayarak, kademeden sorumlu rehber öğretmenle paylaşır. Bu görüşmeler çerçevesinde öğrencinin akademik başarısı ile motivasyonunu en doğru şekilde yönlendirir ve artmasına yardımcı olur.
 
Mentor Öğretmen öğrencinin hedeflerine ulaşması konusunda motive eder
 
Mentor öğretmenlik sisteminde, mentor öğretmen öğrenciyi hedeflerine ulaşmak konusunda destek olarak , hedefine ulaşabileceğine inanmasını sağlar.

Öğrencinin içindeki potansiyelin ortaya çıkmasında yardımcı olur. Öğrencinin motivasyonundaki yükselme ile özgüveninde de artış meydana gelir.

Mentor öğretmen öğrencinin bu durumdan olumlu bir şekilde etkilendiğini ve akademik başarısında artış olduğunu süreç içerisinde gözlemler. Uzun vadede süreç içerisinde öğrencinin gelişiminde karşılaştırmalar yaparak öğrencideki değişimi raporlar. 


 


 
Mentor Öğretmen öğrencinin öz disiplinini artırmaya yönelik çalışmalar yapar
 
Mentor öğretmen bu görüşmeler ile öğrencinin hedefleri, sınavlardaki zaman kullanımı ve akademik başarısını artırmaktadır.

Öğrencinin öz disiplinini artırmaya yönelik olan mentör öğretmen çalışmaları öğrencinin başarısız olma korkusunun da ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Mentor öğretmenlik sisteminde, öğretmen yaptığı  görüşmelerle öğrencisinin mental anlamda daha sağlıklı, özgüvenli, farkındalığı yüksek, motivasyonu güçlü, mutlu, kendinden emin ve iyi planlama yapabilen birey olmasını sağlar.

Yaptığı telkinlerle duygusal ve akademik süreçleri her daim destekler.
 
Mentor Öğretmen öğrencinin başarı grafiğini oluşturarak analiz eder 

Mentor öğretmen öğrencisi ile yaptığı görüşmelerde öğrencinin deneme sınav sonuçlarını inceleyerek başarı grafiği raporunu oluşturur.

Öğrencisi ile ileriye dönük hedeflerini belirler. Mevcut durum ile hedef durum arasında bulunan farkı azaltmak adına çalışmalarda bulunur.

 


 
Mentor Öğretmen öğrencinin ailesi ile belirli zamanlarda görüşerek öğrenci- veli - okul ortaklığının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar

Mentor öğretmen öğrencisi ile görüşmelerinin arka planında öğrencinin ailesi ile görüşerek aile içi davranışları, duygu durumları hakkında bilgi alarak, yapacağı mentör öğretmenlik çalışmalarını daha doğru bir şekilde planlar. 

Düzenli ve belirli aralıklarla gerçekleştirdiği veli görüşmelerini rapor olarak hazır ve  öğrencinin sorumlu rehber öğretmeni ile paylaşır. Bu görüşmeler ile öğrencinin akademik başarısını ve motivasyonunu en doğru şekilde yönlendirirerek artmasına yardımcı olur.

 Ayrıntılı Bilgi İçin : Mentor Öğretmenlik Sistemi

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ 


 

23.10.2023

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12