Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

STEM VE STEAM ARASINDAKİ FARKLAR

stem-ve-steam-arasindaki-farklar-1.png

STEM VE STEAM NEDİR?
 
Son dönemlerde özellikle STEM ve STEAM isimlerini okullarda verilen eğitim programlarının içinde sıklıkla duyuyoruz. Peki, STEM ve STEAM nedir? Neden STEM eğitimine ihtiyaç var? Detaylar makalemizde...
 
STEM NEDİR?

Dünyada son 20 yıldır eğitim alanında birçok hükümet, kurum ve kuruluş tarafından desteklenen, maddi anlamda özel bir bütçe ayrılan ve devletlerin kendi içlerinde ortak odak noktası haline gelen STEM eğitimi ülkemizde son yıllarda rağbet görmeye başlamıştır.
 
STEM, Teknoloji, Fen,Matematik ve Mühendislik alanlarını vurgulayan bir eğitim müfredatıdır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde STEM müfredatı, okullara ve kurumlara sağlanan kaynaklara bağlı olarak okul öncesi eğitimden doktora programlarına kadar uzanmaktadır. STEM'in odak noktası Amerika Birleşik Devletleri'nde görünse de  aynı zamanda küresel bir eğitim müfredatıdır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sisteminde ‘bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarına ayrı ayrı ayrılan bütçelerin birleştirilmesi STEM eğitimi ile mümkün  olabilir mi? ‘ sorusunu  akıllara getiriyor. STEM Eğitimi, bilgi, bilim, araştırma teknikleri ve yaratıcılığın birleşmesi ile çok daha önemli hale geliyor. STEM tabanlı öğrenim modülleri,  okullarda öğrencilerin üniversite ve sonrası için yapacağı çalışmalarda, yüksek öğrenimde ve bu alanlarda özel kariyer peşinde koşma merakını artırmak için tasarlanan bir eğitim olarak birçok ülkede uygulanıyor. 
 
 
STEM (science, technology, engineering, mathematics)  eğitimi, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bilim dalları arasında disiplinler arası etkileşim ve bakış açısı bilgi ve beceri kazanmasını hedefler. Bütüncül bir eğitim yaklaşımı olan STEM eğitimi okul öncesinden başlayarak yükseköğretime kadar bütün eğitim sürecini kapsar. 
 
STEM eğitimi öğrencilerin ilgi, motivasyon ve başarılarını artıran, onların gerçek dünya problemleri içeren konularda yoğunlaşmasını sağlar. Bilim, teknoloji matematik ve mühendislik alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için vazgeçilmez bütüncül bir eğitim yaklaşımıdır. 
 
STEM eğitimi dört bilim dalını içeren, öğrencilerin zihinsel süreç gelişimlerini destekleyen bunun yanı sıra girişimciliği, yaratıcılığı ve ürün geliştirme becerilerinin desteklenmesini sağlayan bir eğitim programıdır. Asıl olarak bir konu üzerinde buluş yapabilmek, bilimsel becerilerde ve girişimlerdeki farklılıklardan meydana gelmektedir. Girişimcilik, kişilerin hayallerini gerçekleştirmek amacı ile gereken inisiyatifi üzerine almak ve amaç edindiği konu üzerinde harekete geçmek olarak tanımlanmaktadır. Risk alıp harekete geçme süreci olan girişimcilik, kişiye farkındalığın yanı sıra üretim becerisi de kazandırmaktadır. 
 
STEM EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ POZİTİF ETKİSİ NEDİR?
 
STEM eğitiminde yapılan üretimler  ile öğrencilerdeki merak duygusu giderilir. Üretim yapabilmek özsaygının ve özgüvenin gelişmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan STEM eğitimi alan bireyler özgüvenli ve farkındalık bakımından yüksek seviyede bireyler olurlar. 
 
Öğrencilerin ilgisini, enerjisini topluma hizmet edecek şekilde yönlendirmek, öğrencileri öğrenmeye teşvik etmek,  soru ve problemleri çözme de muhakeme yapabilme becerisini oluşturmak, çeşitli ve farklı ortamlarda yer almasına fırsatlar yaratmak, STEM eğitiminin hedefleri arasındadır.
 
STEM eğitimi ile öğrenciler gelecekte yapacakları seçimlerde ve hedeflerini ortaya koyma konusunda çok daha farkında ve olgun davranırlar.
 
STEM eğitimi ile disiplinler arası ayrım gözetilmeden, bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası entegrasyonu uyumlu şekilde oluşturacak şekilde eğitim çalışmalarının desteklenmesi hedeflenir. Anaokulu eğitiminden üniversite eğitimine kadar geçen süre boyunca öğrencilerin sorgulama yeteneğine sahip, meraklı, yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve bu anlamda üniversitelerin mühendislik, matematik, fen ve teknoloji alanlarına yönlendirilmesini sağlar. Stem eğitimi ile olumlu şekilde yönlendirilen gençler iyi işlere sahip olabilirler. Bu anlamda ülke bazında işgücü güçlenmesi, işletmelerin büyümesi ve  hızlanmasında da geniş anlamda STEM çalışmalarının pozitif etkisi olmaktadır.
 
NEDEN STEM EĞİTİMİNE İHTİYACIMIZ VAR?

Yenilik ve teknoloji sürekli ve sistematik olarak büyüyor ve günlük hayatımıza entegre oluyor. Dünyanın iyileştirilmesi anlamında bilgi, bilim ve araştırma çalışmalarına çok daha hız verilmesi STEM eğitimi sayesinde gerçekleşebilir. Bugün sadece inovasyon ve araştırmalar anlamında değil aynı zamanda  küresel ekonomiye katkı sağlama anlamında  etkili olacağı görüşler yer almaktadır.
 
STEM VE STEAM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

STEM kelimesi, Science(bilim), technology(terknoloji), engineering(mühendislik), mathematics(matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş 21. yüzyılda uygulanmaya başlanan eğitim kavramıdır.
 
STEAM ilk kez Rhode İsland Tasarım Okulu’nda uygulanmaya başlanan bir öğrenme tekniğidir.  STEAM hareketi daha sonraları birçok okul ve eğitim kurumu tarafından benimsenmiştir. STEAM tekniği STEM hareketinden ortaya çıkmış, Art yani sanat kolunun katılımı ile oluşturulmuş olan bir kavramdır.  Bu anlamda STEM, STEAM kavramının yapı taşıdır. Hiç şüphesiz STEM eğitimi okullarda sınıfta çok önemli bir yere sahiptir. Ancak sanatın da katılması ile beraber estetik ve farklı bir bakış açısı yakalanır. Sanat içeren bir eğitim yapısı ile öğrenciler yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve kariyer planını düşünmeden diğer becerilerde deneyim kazanılması sağlanır.
 
STEAM çocukların ve gençlerin öğrendiklerini sanat ve teknoloji ile birleştirebilmesidir. Teknoloji içeren tasarımlara çocukların sanatçı gözüyle bakabilmelerini, farklı ve yenilikçi bakış açıları oluşturmayı amaçlar.Genel olarak  STEAM tekniğinin hedefi;
  • Tasarımı yapılan materyalin sanat ile bütünleşerek eğitime entegrasyonunu sağlamak
  • Araştırmayı ve araştırarak öğrenmeyi tasarım ve sanat merkezli hale getirmek
  • Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak
  • Birbirine benzemeyen bakış açıları ile oluşturulan materyalin anlam kazanmasında marjinal ve yenilikçi bir anlayış getirilmesidir.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi alanında profesyonel ve nitelikli öğretmenlerimizle beraber yetiştiriyoruz. 
 
Size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da Google arama motoruna SINAV EĞİTİM KURUMLARI, sinav.com.tr yazarak SINAV KOLEJİ resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 

19.11.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12